Gospodarka wodno-ściekowa

pwik_oczyszczalniaNowoczesna automatyka dla infrastruktury to nasza specjalizacja. Szczycimy się obszerną listą referencyjną w branży wod-kan, a nasze urządzenia pracują na setkach instalacji w Polsce i za granicą.

Zakres naszych aplikacji dla gospodarki wodnej obejmuje zarówno pojedyncze urządzenia, jak i złożone systemy odpowiedzialne za sterowanie zaopatrzeniem w wodę całych miast. Szczycimy się bogatym doświadczeniem w tym obszarze zastosowań, zapewniamy pomoc przy opracowywaniu koncepcji, a także wsparcie inżynierskie podczas realizacji projektu.

Nasze rozwiązania dla gospodarki wodnej obejmują:

 

 • lokalne sterowanie i wizualizację na dotykowych panelach operatorskich,
 • lokalne i zdalne sterowanie wraz z monitoringiem pracy całych obiektów (sterownik nadrzędny z systemem SCADA),
 • wizualizację procesu technologicznego, archiwizację danych, optymalizację pracy, powiadamianie o stanach awaryjnych, raportowanie z przebiegu procesu (platforma SCADA z klientem webowym, aplikacja na urządzenia mobilne),
 • bezprzewodową transmisja danych z wykorzystaniem radiomodemów na pasma licencjonowane i wolne, a także modułów GSM.

Wieloletnie doświadczenie i znajomość potrzeb branży wodnej pozwoliła nam na zbudowanie przeznaczonego dla pompowni i przepompowni gotowego rozwiązania pn. System sterowania i monitoringu obiektów rozproszonych.

Poznaj nasze realizacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Automatyka i zakres rozwiązań:

 • lokalne sterowanie i wizualizacji pracy układów technologicznych z zastosowaniem paneli operatorskich ESA, ASEM lub Saia PCD
 • realizacja algorytmu sterowania całymi obiektami jak oczyszczalnie ścieków, pompownie i przepompownie, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody (sterowniki nadrzędne, moduły zdalne we/wy Smart RIO, platformy SCADA ControlMaestro lub Premium HMI)
 • wizualizacja procesu, archiwizacja, optymalizacja pracy, powiadamiania o stanach awaryjnych, raportowanie z przebiegu procesu (platforma SCADA z funkcją klienta webowego i aplikacją mobilną)
 • raportowanie z przebiegu procesu wraz z zaawansowaną analizą danych (oprogramowanie Dream Report – wygodne, intuicyjne narzędzie, które nie wymaga wiedzy informatycznej do tworzenia, dystrybucji i analizy złożonych danych w postaci syntetycznych i przejrzystych raportów).

sabur_gospodarka_wodno-sciekowa

Praktyczne zastosowania w wybranych obiektach:

 • MPWiK Warszawa, Zakład Wodociągu Centralnego i Praskiego
 • wizualizacja i sterowanie w Wodociągach Częstochowskich
 • sterowanie i monitoring pracy oczyszczalni ścieków, monitoring i raportowanie z pracy sieci wodociągowej, a także instalacja wysokowydajnej kogeneracji w PWiK Siedlce
 • monitorowanie pracy systemu zasilania rozdzielni elektrycznych w oczyszczalni ścieków w Malborku
 • sterowanie instalacją technologiczną w ZUW w Goczałkowicach
 • nadzór i sterowanie pracą SUW w Kluczborku, HYDROKOM sp. z o.o
 • sterowanie pracą pompowni w MPWiK Wrocław
 • system monitoringu i sterowania siecią wodociągową i kanalizacji w Aquanet Poznań
 • sieciowy system sterowania i nadzoru instalacji wodociągowych w Ostrowie Wielkopolskim
 • sterowanie i wizualizacja pracy oczyszczalni ścieków dla PEPSICO Polska
 • sterowanie i wizualizacji pracy SUW i przepompowni w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o