Biuletyn automatyka

Od 1997 roku SABUR redaguje i publikuje bezpłatny magazyn informacyjny dla klientów pt. „Automatyka". Jest to periodyk o charakterze informacyjno-marketingowym, przekazujący najnowsze informacje techniczne, opisujący nowe urządzenia, rozwiązania i technologie. Łamy „Automatyki" są dostępne dla współpracujących z nami firm integratorskich oraz klientów, którzy mogą prezentować swoje aplikacje  i systemy wykorzystujące oferowane przez nas produkty. Biuletyn dołączany jest do magazynu „AUTOMATYKA", publikowany w wersji PDF w serwisie internetowym, a także wysyłany bezpośrednio do osób, które wyraziły życzenie jego otrzymywania (w wersji elektronicznej).
Zapraszamy do lektury!