Liczniki energii elektrycznej

Liczniki_energii_elektrycznej_SBC_ALE3_ALD1

Liczniki energii elektrycznej Saia PCD firmy Saia Burgess Controls są dostępne w dwóch kompaktowych wielkościach obudowy stworzonych dla liczników jedno- i trójfazowych. Na bazie tych dwóch podstawowych typów zbudowane jest bogate portfolio liczników do pomiarów bezpośrednich i półpośrednich, jedno- i dwukierunkowych, z interfejsami komunikacyjnymi lub wyjściem impulsowym.

Zgodne z dyrektywą MID

Liczniki energii elektrycznej Saia PCD spełniają wymogi Dyrektywy MID i mogą być stosowane w systemach pomiarowych, nie wymagając legalizacji pierwotnej.

Z interfejsem komunikacyjnym lub wyjściem impulsowym

Wbudowane interfejsy M-Bus, Modbus lub M-bus umożliwiają przesyłanie danych pomiarowych z liczników za pomocą popularnych sieci komunikacyjnych. Dzięki możliwościom komunikacyjnym każdy licznik energii Saia PCD można w łatwo włączyć w system zarządzania zużyciem energii elektrycznej i innych mediów. W serii Saia PCD znajdują się także liczniki elektryczne wyposażone w wyjście impulsowe S0.

Najważniejsze cechy:

  • niezawodność, precyzja i stabilność pomiarów,
  • wysoka klasa dokładności pomiaru (1 – wg dotychczasowych rozporządzeń, B – wg MID),
  • odporność na pola magnetyczne magnesów neodymowych, skuteczność w zwalczaniu nielegalnego poboru energii,
  • odporność mechaniczna i EMC,
  • elastyczna komunikacja – wbudowane interfejsy komunikacyjne (M-Bus, Modbus lub S-Bus) lub wyjścia impulsowe S0,
  • możliwość plombowania,
  • oszczędność miejsca w szafce elektrycznej (montaż na szynie DIN, jednofazowe liczniki elektryczne AAD1 i ALD1 mają szerokość zaledwie 1 modułu: 17,5 mm),
  • liczniki energii mają możliwość włączania w systemy rozliczania energii elektrycznej i innych mediów.

Klasy dokładności liczników energii a MID

Dyrektywa MID zdefiniowała nowe klasy dokładności urządzeń pomiarowych. Obowiązujące w MID klasy dokładności A, B, C korespondują odpowiednio z dotychczasowymi klasami dokładności 2, 1 i 0,5.

W przypadku pomiarów dokonywanych przez odbiorców komunalnych powinny być one wykonywane licznikiem klasy dokładności A. Do szczególnych zastosowań, przepisy mogą wymagać liczników klasy dokładności B. W usługach i handlu oraz przemyśle drobnym, pomiary powinny być wykonywane licznikiem klasy dokładności B. Do szczególnych zastosowań można wymagać liczników klasy dokładności C, czyli klasy najwyższej. Wszystkie liczniki energii elektrycznej Saia Burgess Controls wykonane są w klasie dokładności B, zgodnie z dyrektywą MID.