Kategorie produktów

Qniqo

UNIQO-HMI

UNIQO HMI to kompletna platforma oprogramowania ukierunkowana na implementację interfejsów człowiek-maszyna. Nowoczesne i intuicyjne środowisko programistyczne umożliwia tworzenie złożonych i modułowych aplikacji HMI przy użyciu predefiniowanych funkcji i obszernej biblioteki obiektów. 

Kategorie: ,

Każdy obiekt projektu UNIQO HMI jest definiowany przy użyciu standardu OPC, oferując wysoki stopień interoperacyjności. Aplikacje HMI mogą działać jako klienty i serwery, umożliwiając bezpieczną wymianę danych. Zarządzanie bezpieczeństwem UNIQO HMI obejmuje poziom aplikacji, umożliwiając wyjątkowo szczegółową kontrolę dostępu użytkownika. UNIQO HMI zapewnia maksymalną interoperacyjność z różnymi sterownikami PLC dzięki wydajnej implementacji najpopularniejszych protokołów komunikacyjnych oraz standaryzacji komunikacji na wszystkich poziomach: od czujników po ERP. UNIQO HMI działa na wielu platformach i systememach operacyjnych, gwarantując przenośność projektu między dowolnymi urządzeniami: panelami HMI o różnaj wielkości, komputerami przemysłowymi czy urządzeniami mobilnymi.

Dzięki temu możliwe jest przenoszenie projektu pomiędzy różnymi modelami urządzeń.
System Premium HMI obejmuje zastosowania od najmniejszych bazujących na małych panelach operatorskich aż po systemy SCADA oparte na przemysłowych komputerach klasy PC.

 

Poniższej sumy kontrolnej można użyć po pobraniu pliku do potwierdzenia, że dane zostały przesłane prawidłowo.Zamknij okno