Kategorie produktów

FVM-obudowa-etykiety-v3mała

FVM – Moduły sterujące z wyjściami triakowymi

Moduły rodziny FVM (FVM-M i FVM-S) są uniwersalnymi, kompaktowymi modułami sterującymi z wyjściami triakowymi 230V, umożliwiają m.in. pełną obsługę klimakonwektorów (FCU), belek chłodzących czy grzejników. Współpracują ze sterownikami pomieszczeniowymi wyposażonymi w 3 wyjścia analogowe 0…10VDC.

FVM stanowią ekonomiczną i techniczną alternatywę do wszelkiego rodzaju powszechnie stosowanych, tworzonych przez firmy instalatorskie na potrzeby konkretnego tematu, skrzynek sterujących.

Kategorie: ,

Moduły rodziny FVM mają niewielkie wymiary (ok. 120x120x70mm), wyposażone są w 3 wejścia analogowe 0…10VDC, 1 wyjście analogowe 0..10VDC, oraz 5 wyjść triakowych 230V. Dwa wejścia 0..10VDC służą do sterowania pojedynczymi triakami (zawory grzania i chłodzenia FCU) na zasadzie włącz/wyłącz, a sygnał 0..10VDC na trzecim wejściu zamieniany jest na sygnał sterujący jednym z trzech triaków (wentylator 3-biegowy). Zawsze aktywny jest tylko jeden z trzech triaków. Stany triaków są sygnalizowane diodami LED. Wyjście analogowe 0..10VDC jest przewidziane do sterowania wentylatorem z silnikiem EC. Z modułu FVM-M można zasilić sterownik pomieszczeniowy oraz regulator VAV.

Moduły FVM-M oraz FVM-S współpracują ze sobą w taki sposób, że FVM-M zasila napięciem 24VDC oraz dostarcza sygnały analogowe 0..10VDC połączonym z nim w łańcuch modułom FVM-S. Do jednego modułu FVM-M można podłączyć do 6 modułów FVM-S, co umożliwia budowanie dużych grup klimakonwektorów dla każdej strefy.

Obok niewielkich wymiarów moduły FVM charakteryzują się prostotą montażu i uruchomienia. Do podłączania do modułu FVM-M kolejnych modułów FVM-S służą zarówno w złącza śrubowe jak i złącza RJ45. Złącza RJ45 są wygodne, przyspieszają montaż, są odporne na pomyłki, dają możliwość prefabrykacji przewodów połączeniowych poza placem budowy.

Poniższej sumy kontrolnej można użyć po pobraniu pliku do potwierdzenia, że dane zostały przesłane prawidłowo.Zamknij okno