Kategorie produktów

FVM-moduły-w-obudowach

FVM – Moduły zasilająco-sterujące z wyjściami triakowymi i 0..10V

Moduły rodziny FVM (FVM-M i FVM-S) są uniwersalnymi, kompaktowymi modułami zasilająco-sterującymi z wyjściami triakowymi 230V oraz 0..10V, umożliwiają m.in. pełną obsługę klimakonwektorów (FCU), belek chłodzących czy grzejników. Współpracują ze sterownikami pomieszczeniowymi wyposażonymi w 3 wyjścia analogowe 0…10VDC.

FVM stanowią ekonomiczną i techniczną alternatywę do wszelkiego rodzaju skrzynek sterujących.

 

Kategorie: ,

Moduły rodziny FVM mają niewielkie wymiary (ok. 120x120x70mm), są zasilane napięciem 230VAC, mają wewnętrzny zasilacz 24VDC, są wyposażone w 3 wejścia analogowe 0…10VDC, 1 wyjście analogowe 0..10VDC, oraz 5 wyjść triakowych 230V. Dwa wejścia 0..10VDC służą do sterowania (ON/OFF i PWM w jednym module) pojedynczymi triakami (zawory grzania i chłodzenia), a sygnał 0..10VDC na trzecim wejściu zamieniany jest na sygnał sterujący jednym z trzech triaków (np. do wentylatora 3-biegowego w FCU). W modułach FVM czas cyklu PWM wynosi 30 sekund (120 cykli/godz), co zapewnia realne możliwości wykorzystania PWM do sterowania. Zawsze aktywny jest tylko jeden z trzech triaków. Wyjścia triakowe zabezpieczone są bezpiecznikami ceramicznymi. Stany triaków są sygnalizowane diodami LED. Wyjście analogowe 0..10VDC może służyć na przykład do sterowania wentylatorem z silnikiem EC. Z modułu FVM napięciem 24VDC zasilany jest sterownik pomieszczeniowy. Daje to m.in. oszczędności na okablowaniu.

Moduły FVM-M oraz FVM-S współpracują ze sobą w taki sposób, że FVM-M zasila napięciem 24VDC oraz dostarcza sygnały analogowe 0..10VDC połączonym z nim w łańcuch modułom FVM-S. Do jednego modułu FVM-M można podłączyć do 6 modułów FVM-S, co umożliwia budowanie dużych grup klimakonwektorów dla każdej strefy.

Obok niewielkich wymiarów moduły FVM charakteryzują się prostotą montażu i uruchomienia. Do podłączania do modułu FVM-M kolejnych modułów FVM-S służą zarówno rozłączalne złącza śrubowe jak i złącza RJ45. Zastosowania złącz rozłączalnych umożliwia bezpieczne i niezawodne podłączenie poszczególnych żył przewodów, a złącza RJ45 dodatkowo przyspieszają montaż, są odporne na pomyłki, dają możliwość prefabrykacji przewodów połączeniowych również poza placem budowy.

Poniższej sumy kontrolnej można użyć po pobraniu pliku do potwierdzenia, że dane zostały przesłane prawidłowo.Zamknij okno