PCD3.Mxxx

PCD3.M5340

Moduł bazowy sterownika PCD3, 1MB pamięci dla programu użytkownika, backup 1MB pamięci Flash, Ethernet TCP/IP, dodatkowy RS 485/422

Kategorie: , ,

Do rodziny swobodnie programowalnych sterowników PCD3 Saia Burgess Controls dołączył model PCD3.M5340. SaiaPCD3 stanowią kombinację starannie dopasowanych elementów: nowoczesnego systemu operacyjnego SaiaNT, jednostki bazowej, interfejsów komunikacyjnych i pakietu narzędziowego PG5 Controls Suite. Posiadają wbudowany serwer stron www.

Sterowniki PCD3.M5340 charakteryzują się dużymi zasobami wbudowanej pamięci użytkownika – 1MB RAM oraz 1MB pamięci Flash na backup programu i danych. Pamięć można w wygodny sposób rozszerzyć nawet do 4 GB wykorzystując pamięci Flash PCD7.R5xx i PCD3.R600.

W jednostce bazowej PCD3.M5340 na porcie #3 zaimplementowano szeregowy interfejs komunikacyjny RS 422/485 (bez separacji galwanicznej) o prędkości do 115 Kbit/s. Protokół komunikacyjny Profi-S-Net jest obsługiwany przez port #2 z prędkością do 187,5 Kbit/s.

Do jednostki bazowej można podłączyć do 15 kaset rozszerzeń PCD3.Cxxx. Daje to możliwość obsługi do 64 modułów wejść/wyjść, łącznie do 1023 cyfrowych wejść/ wyjść.

Główne cechy:

  • 1 MB pamięci RAM dla programów użytkownika
  • 1 MB pamięci Flash jako backup pamięci
  • interfejsy komunikacyjne USB, RS 232, RS 422/RS 485, RS 485 oraz Ethernet TCP/IP
  • do 1023 wejść/wyjść
  • opcjonalne moduły pamięci PCD7.R5xx lub PCD3.Rxxx