Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność jest dla nas kluczowym elementem filozofii prowadzenia biznesu. Zgodnie z tym podejściem dbamy nie tylko o relacje z naszymi klientami, ale także dostawcami, pracownikami i lokalną społecznością. W naszych działaniach kierujemy się także troską o środowisko naturalne. Jesteśmy zrzeszeni w grupie przedsiębiorstw Eko Biznes Polska, która wspiera podmioty zaangażowane w rozwój odnawialnych źródeł energii i integruje środowisko skupione wokół OZE.

Eko-Biznes_Polska_Logo

Największą wartością każdej firmy są ludzie, którzy ją tworzą. Dlatego dbamy o rozwój naszych pracowników zarówno przez wewnętrzne, jak i zewnętrzne szkolenia. Wspieramy także działalność edukacyjną pomagając w tworzeniu stanowisk laboratoryjnych i wyposażeniu pracowni na uczelniach i szkołach technicznych. Każdego roku w naszej firmie odbywa praktyki grupa studentów. Braliśmy także udział w programie praktyk studenckich “Cień menedżera” ułatwiającym zdobycie doświadczeń zawodowych studentom i absolwentom wyższych uczelni.

Wśród wspieranych przez nas inicjatyw edukacyjnych ważną rolę odgrywa wieloletnia współpraca z Fundacją ABC XXI przy realizacji kampanii Cała Polska czyta dzieciom.

Plakat_Cała_Polska_Czyta_Dzieciom

Nie zapominamy o tym, że o naszym człowieczeństwie świadczy stosunek do osób słabszych, pokrzywdzonych, ubogich, wyrzuconych poza nawias społeczeństwa. Wspieramy akcję Polskiej Akcji Humanitarnej “Pajacyk”, której celem jest finansowanie dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach środowiskowych w najbiedniejszych regionach Polski.

Inną charytatywną inicjatywą, w której bierzemy udział jest “Szlachetna Paczka” krakowskiej fundacji Wiosna wspierająca osoby najuboższe pomocą rzeczową przed Świętami Bożego Narodzenia.

www.calapolskaczytadzieciom.pl
www.cpcd.pl

Logotyp_szlachetana_paczkapah_pajacyk_banner_rectangle_300x250_1b

www.pajacyk.pl
www.szlachetnapaczka.pl