Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność jest dla nas kluczowym elementem filozofii prowadzenia biznesu. Zgodnie z tym podejściem dbamy nie tylko o relacje z naszymi klientami, ale także dostawcami, pracownikami i lokalną społecznością. W naszych działaniach kierujemy się także troską o środowisko naturalne. Jesteśmy zrzeszeni w grupie przedsiębiorstw Eko Biznes Polska, która wspiera podmioty zaangażowane w rozwój odnawialnych źródeł energii i integruje środowisko skupione wokół OZE.

Eko-Biznes_Polska_Logo

 

Jesteśmy także członkiem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego (OSWBZ), które jest twórcą i promotorem polskiego systemu certyfikacji budynków komercyjnych GBS (Green Building Standard). GBS szczególny nacisk kładzie na komfort użytkownika oraz optymalizację zużycia energii, czyli idee bardzo bliskie naszej firmie.

 

Największą wartością każdej firmy są ludzie, którzy ją tworzą. Dlatego dbamy o rozwój naszych pracowników zarówno przez wewnętrzne, jak i zewnętrzne szkolenia. Wspieramy także działalność edukacyjną pomagając w tworzeniu stanowisk laboratoryjnych i wyposażeniu pracowni na uczelniach i szkołach technicznych. Każdego roku w naszej firmie odbywa praktyki grupa studentów. Braliśmy także udział w programie praktyk studenckich "Cień menedżera" ułatwiającym zdobycie doświadczeń zawodowych studentom i absolwentom wyższych uczelni.

Wśród wspieranych przez nas inicjatyw edukacyjnych ważną rolę odgrywa wieloletnia współpraca z Fundacją ABC XXI przy realizacji kampanii Cała Polska czyta dzieciom.

Plakat_Cała_Polska_Czyta_Dzieciom

Nie zapominamy o tym, że o naszym człowieczeństwie świadczy stosunek do osób słabszych, pokrzywdzonych, ubogich, wyrzuconych poza nawias społeczeństwa. Wspieramy akcję Polskiej Akcji Humanitarnej "Pajacyk", której celem jest finansowanie dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach środowiskowych w najbiedniejszych regionach Polski.

Inną charytatywną inicjatywą, w której bierzemy udział jest "Szlachetna Paczka" krakowskiej fundacji Wiosna wspierająca osoby najuboższe pomocą rzeczową przed Świętami Bożego Narodzenia.

www.calapolskaczytadzieciom.pl
www.cpcd.pl

Logotyp_szlachetana_paczkapah_pajacyk_banner_rectangle_300x250_1b

www.pajacyk.pl
www.szlachetnapaczka.pl