Polityka jakości

Podstawowym celem naszej firmy jest dostarczanie wyrobów i usług związanych z automatyką przemysłową i budynkową oraz oprogramowaniem do zarządzania procesami w taki sposób, aby spełnić potrzeby i oczekiwania Klientów.
Mając niemal 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu firmy SABUR Sp. z o.o. wyznajemy zasadę, że zdobycie zaufania i lojalności naszych obecnych i przyszłych Klientów jest wynikiem solidności, etycznego prowadzenia działalności oraz wysokiej jakości i efektywności zarządzania. Uzyskanie opinii wiarygodnego partnera w oczach naszych Klientów i Kontrahentów umacnia pozycję Firmy Sabur na konkurencyjnym rynku oraz zapewnia jej rozwój.

Do realizacji powyższych celów i spełnienia naszej misji deklarujemy koncentrowanie się na następujących działaniach:

  • ciągłe doskonalenie naszego systemu zarządzania jakością, podnoszenie efektywności procesów i jakości dostarczanych usług,
  • poddawanie okresowej ocenie potrzeb i oczekiwań Klientów,
  • utrzymanie i podnoszenie na wyższy poziom wyróżniającej oceny Firmy SABUR jako dostawcy wyrobów i usług spełniających oczekiwania i wymagania naszych Klientów,
  • funkcjonowanie w procesie realizacji usług zasady, że każdy pracownik naszej firmy ponosi odpowiedzialność za jakość na swoim stanowisku pracy,
  • ciągłe doskonalenie kwalifikacji personelu naszej firmy.

Celem Polityki Jakości jest to, żeby:

KLIENT:

  • otrzymał wyroby i usługi na wysokim poziomie,
  • był obsługiwany szybko i profesjonalnie,

PRACOWNIK:

  • miał świadomość uczestnictwa w procesie dostarczania produktów i usług wysokiej jakości,
  • miał stworzone warunki zapewniające satysfakcję z pracy i czuł się współtwórcą sukcesu firmy.

Gwarancją realizacji Polityki Jakości jest wdrożony, utrzymywany i doskonalony System Zarządzania Jakością
zgodny z PN-EN-ISO 9001:2009.

Zarząd SABUR Sp. z o.o.
Barbara Wójcicka, Wojciech Znojek

Certyfikat zarządzania jakością

logotyp_iqnetlogo_diament_2012