Monitoring Zużycia Mediów – system zarządzania i monitoringu zużycia mediów

Cel:
Zapoznanie uczestnika z możliwościami Systemu monitoringu zużycia mediów Sabur. W trakcie uczestnik posiądzie niezbędną wiedzę potrzebną do: zaprojektowania, uruchomienia i obsługi kompleksowego systemu monitoringu zużycia mediów. Uczestnik zdobędzie także informacje jak zarządzać danymi historycznymi, z uwzględnieniem możliwości generowania raportów i jakie są możliwości rozbudowy systemu o dedykowane funkcjonalności.

Zakres szkolenia:

1. Elementy Systemu monitoringu zużycia mediów Sabur

 • Z czego składa się system?
 • Dostępne warianty konfiguracyjne systemu
 • Możliwości rozbudowy i integracji z innymi rozwiązaniami

2. Aplikacja systemowa

 • Prezentacja funkcjonalności
 • Obsługa aplikacji

3.  Budowanie sieci komunikacyjnej z licznikami

 • omówienie popularnych standardów komunikacyjnych
 • okablowanie – wymagania, wytyczne
 • komunikacja z licznikami różnych mediów
 • łączenie urządzeń, topologie sieci
 • komunikacja bezprzewodowa

4.  Jak uruchomić system

 • Adresowanie urządzeń
 • Podłączanie liczników do sterownika

5.  Dane historyczne systemu

 • W jaki sposób system loguje dane?
 • Jak uzyskać dostęp do danych?
 • Metody generowania indywidualnych raportów z dostępnych danych

6.  Serwisowanie i diagnostyka elementów systemu

 • Dostęp do informacji diagnostycznych
 • Kopia zapasowa danych i aplikacji
 • Aktualizacja firmware'u

7.  Przykładowe możliwości rozbudowy aplikacji

 • Obsługa liczników różnych mediów
 • Automatyzacja przesyłania danych
 • Obsługa czujników i innych elementów

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania: 1 dzień
 • Koszt szkolenia wynosi 500 zł/netto. W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, napoje i lunch. Po szkoleniu wystawiamy fakturę VAT płatną przelewem.
 • Koszty zakwaterowania każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Wraz z potwierdzeniem udziału w szkoleniu na Państwa prośbę prześlemy listę proponowanych hoteli położonych w pobliżu Centrum Szkoleniowego.

Zastrzegamy możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia, jeśli liczba zainteresowanych nie przekroczy wymaganego minimum.