Usługi audytu

AUDYT

Celem audytu jest ocena stanu faktycznego i przebiegu pracy urządzeń wchodzących w skład infrastruktury przemysłowej.  

  • Usługa audytu może być realizowana okresowo, jako forma kontroli, dobrowolna lub zalecona.  
  • Może też stanowić wstęp do planowanego większego projektu związanego z modernizacją instalacji. 
  • Może być spowodowana chęcią poprawy wydajności lub optymalizacji pracy konkretnego układu. 
  • Stanowi warunek konieczny dla realizowanej przez SABUR Umowy Serwisowej (Utrzymaniowej).

Usługa audytu świadczona jest w stosunku do produktów (urządzeń i systemów) znajdujących się w ofercie SABUR, zakupionych w SABUR i nie tylko.

Elementy usługi: 

  • Przegląd pracy urządzeń infrastruktury przemysłowej i związanej z nimi dokumentacji. 
  • Ocena ich aktualnego stanu technicznego,  
  • Zalecenia pokontrolne, 
  • Ścieżki rozwoju. 

Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie audytu jest Raport z audytu, zawierający opis stanu aktualnego, listę zaleceń i  potencjalne kierunki rozwoju.  

Audyt zewnętrzny, przeprowadzony przez niezależnych ekspertów to źródło cennych, obiektywnych informacji na temat faktycznego stanu posiadanej instalacji. Szczególnie istotny w przypadku organizacji nie posiadających własnego zespołu automatyków i kompetencji w tym obszarze.  

Sformułowane na podstawie audytu wnioski stanowią punkt wyjścia dla dalszych planów, naprawczych lub rozwojowych. Szczegółowe zalecenia eliminują ryzyko błędnych decyzji inwestycyjnych a w konsekwencji błędnych działań i związanych z nimi kosztów. 

POZOSTAŁE USŁUGI