Usługi wypożyczenia

WYPOŻYCZENIE

Celem usługi wypożyczenia jest możliwość czasowego korzystania z urządzenia bez konieczności jego zakupu.
 

Usługa realizowana głównie w jednej z trzech sytuacji: 

  • Wypożyczenie na testy – usługa stwarza możliwość sprawdzenia urządzenia w praktyce, osobiste przetestowanie i w oparciu o uzyskane rezultaty podjęcie decyzji zakupowej.   
  • Wypożyczenie na czas naprawy – szczególnie istotne w przypadku urządzeń o kluczowym znaczeniu, dla których sam właściciel nie posiada odpowiedniego zastępnika (dotyczy produktów Saia). 
  • Wypożyczenie routera Ubiquity – głównie na potrzeby zdalnego serwisu, np. w celu uruchomienie instalacji.  

W ramach usługi wypożyczenia (z wyjątkiem wypożyczenia na czas naprawy) proponujemy wsparcie techniczne konsultanta. W wielu przypadkach jest ono niezbędne do rozpoczęcia prawidłowej pracy z nowym urządzeniem. Skorzystanie z takiej opcji sprawia, czas, na który zostało wypożyczone urządzenie może zostać efektywnie wykorzystany już od samego początku. Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować najczęściej pojawiające się i najpoważniejsze błędy, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prace urządzenia a w efekcie na jego ocenę. 

Usługa wypożyczenia dotyczy produktów (urządzeń) znajdujących się w ofercie SABUR, a w przypadku wypożyczenia na czas naprawy, wyłącznie produktów zakupionych w SABUR.

POZOSTAŁE USŁUGI