Monitorowanie pracy systemu zasilania rozdzielni elektrycznej w oczyszczalni ścieków w Malborku