Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach obsługuje ok. 95 tys. mieszkańców miasta i gminy Siedlce, dysponując 350 km sieci wodociągowej i ok. 300 km sieci kanalizacyjnej.
Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Siedlcach powstała w 1974 roku, a ostatnią modernizację przeszła w 2014 roku. Oczyszczalnia ma przepustowość 24 000 m3 na dobę i pracuje w zaawansowanej technologii zintegrowanego usuwania związków organicznych i biogennych, bez wspomagania procesów biologicznych reagentami chemicznymi. PWiK Siedlce kładzie duży nacisk na ochronę środowiska, stosując m.in. nowoczesne metody gospodarki odpadami. Biogaz z procesu stabilizacji osadów wykorzystywany jest w procesie kogeneracji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Odzysk energii z biogazu pozwala zaoszczędzić aż. 77% kosztów energii elektrycznej zużywanej przez oczyszczalnię i całkowicie zaspokaja zapotrzebowanie ciepła na cele technologiczne, socjalne i C.O.

Pracę linii technologicznych oczyszczalni nadzoruje system monitoringu, który umożliwia zdalne sterowanie większości urządzeń. Do sterowania pracą instalacji kogeneracyjnej zastosowano sterowniki firmy Saia Burgess Controls i system nadrzędny SCADA Control Maestro.

Jak to działa?

Instalacja kogeneracyjna pozwala na wytworzenie energii elektrycznej i cieplnej w procesie spalania w agregatach kogeneracyjnych gazu ziemnego oraz biogazu, który powstaje w procesie oczyszczania ścieków. Energia cieplna w oczyszczalni jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także procesów technologicznych: podgrzewania osadu ściekowego w komorach fermentacyjnych i suszenia osadów ściekowych w niskotemperaturowej suszarni. Latem ciepło pochodzące z kogeneracji całkowicie zaspakaja potrzeby oczyszczalni. Zimą, gdy ilość ciepła wyprodukowanego w agregatach kogeneracyjnych nie jest wystarczająca, dodatkowa energia produkowana jest w kotłowni gazowej.
Energia elektryczna wytworzona w instalacji kogeneracji wykorzystywana jest na potrzeby oczyszczalni, a jej głównym odbiorcą jest suszarnia. Energia elektryczna z agregatów biogazowych i gazowych zaspakaja 82% całości energii zużywanej przez oczyszczalnię ścieków.
Oczyszczalnia jest wyposażona w 4 agregaty: 2 biogazowe i 2 na gaz ziemny, a wszystkie pracują we wspólnej sieci ciepłowniczej. Agregaty na biogaz charakteryzują następujące parametry mocy: 190 kW mocy elektrycznej i 230 kW cieplnej, agregaty na gaz ziemny 224 mocy elektrycznej i 330 kW mocy cieplnej. Oba typy agregatów osiągają bardzo wysoką sprawność – 83% w przypadku spalania biogazu i 85% podczas spalania gazu ziemnego.
W systemie sterowania instalacją kogeneracyjną zastosowane zostały sterowniki Saia PCD3 Power. Pierwszy sterownik Saia PCD3.M5560 nadzoruje pracę suszarni osadów: zbiera dane z liczników ciepła przez magistralę M-Bus, analizatorów biogazu komunikując się poprzez protokół HART (połączone za pomocą konwerterów), a także przeliczników gazu ziemnego. Steruje również pracą pomp obiegowych i udostępnia dane do systemu nadrzędnego Control Maestro (w sieci Ethernet). Drugi sterownik steruje obiegami ciepła kotłowni i zbiera dane z kotłów C.O. Viessmanna, korzystając z sieci LON. Pry pomocy protokołu ModBus RTU sterownik zbiera dane z agregatów kogeneracyjnych.

System nadrzędny Control Maestro czuwa nad całością systemu automatyki oczyszczalni, w tym także instalacji kogeneracyjnej. Platforma SCADA w przejrzysty sposób udostępnia i archiwizuje dane niezbędne do obsługi oczyszczalni.

Korzyści z wdrożenia systemu automatyki

  • Pełna wizualizacja procesu na komputerze z systemem nadrzędnym Control Maestro
  • Gromadzenie, archiwizowanie danych oraz automatyczne generowanie raportów dobowych
    i miesięcznych z pracy oczyszczalni
  • W pełni automatyczny i niemal bezobsługowy proces oczyszczania ścieków
  • Optymalizacja zużycia energii elektrycznej i cieplnej poprzez precyzyjne sterowanie urządzeń.

Wykorzystane rozwiązania i urządzenia

  • Sterowniki Saia PCD3.M5560 z modułem komunikacyjnym LON
  • SCADA Control Maestro.
Poniższej sumy kontrolnej można użyć po pobraniu pliku do potwierdzenia, że dane zostały przesłane prawidłowo.Zamknij okno