Sterowanie i monitoring instalacji wysokowydajnej kogeneracji w oczyszczalni ścieków w PWiK Siedlce