Logo_PWiK_Czestochowa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie eksploatuje drugą co do długości sieć wodociągową w Polsce, ujmując, uzdatniając i dystrybuując blisko 50 000 m3 wody dziennie. Spółka zaopatruje w najwyższej jakości wodę ponad 350 tys. mieszkańców Częstochowy i dziewięciu okolicznych gmin. Eksploatuje 52 studnie głębinowe i 18 ujęć wody. Woda trafia do odbiorców za pomocą 2 292 km sieci magistral i rurociągów, procesy oczyszczania ścieków realizowane są za pomocą 1038 km sieci kanalizacyjnej, 112 przepompowni ścieków i ośmiu gminnych oczyszczalni.
W 2016 roku PWiK Okręgu Częstochowskiego zajęło pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu  Najlepszych Wodociągów i Kanalizacji prowadzonym przez Dziennik Gazetę Prawną.

Ujecie_Wodociagi_Czestochowskie

Do wizualizacji i sterowania instalacjami technologicznymi w oczyszczalniach ścieków, pompowniach i na ujęciach wody PWiK Okręgu Częstochowskiego już od wielu lat stosuje sterowniki firmy Saia Burgess Controls i panele operatorskie ESA.

Jak to działa?

Początki współpracy z firmą Sabur i rozwiązaniami firmy Saia Burgess Controls sięgają 1999 roku. Pierwsze sterowniki Saia PCD zainstalowano w 2000 roku, a programy użytkowe tworzono za pomocą pakietu narzędziowego Saia PG4 (wcześniejsza generacja obecnego pakietu Saia PG5 Controls Suite). Dziś sterowniki Saia PCD pracują na ujęciach wody i lokalnych studniach, stacjach uzdatniania wody, w pompowniach wody i pompowniach ścieków, a także na wszystkich oczyszczalniach Przedsiębiorstwa. Są to urządzenia rodziny Saia PCD1 (PCD1.M1xxx i PCD1.M2120) oraz PCD2.M5540. Najpopularniejszą konfigurację sprzętową stanowi sterownik Saia PCD1.M130/135 w połączeniu z tekstowym panelem operatorskim ESA VT50 lub VT60. Panel przeznaczony jest do lokalnej wizualizacji oraz autoryzacji dostępu. W serwerowni technologicznej dodatkowo pracują komputery przemysłowe ESA XB300 (w wykonaniach box).

Filtry_weglowe_Wierzchowisko

Filtry węglowe na stacji uzdatniania wody w Wierzchowisku

Dlaczego wybrano sterowniki Saia PCD?

  • Niezawodne i szybkie przetwarzanie danych procesowych
  • Rozbudowany, modułowy typoszereg z łatwym przenoszeniem programu
  • Bezproblemowa komunikacja z niestandardowym protokołem RTMC firmy Meraway, który odpowiada za bezprzewodową transmisję danych i sterowanie w Wodociągach
  • Sprawny, szybki i własny sprzętowy oraz programowy serwis urządzeń pochodzących od jednego producenta

Wykorzystane rozwiązania i urządzenia

  • Sterowniki Saia PCD1.M130/135 w połączeniu z panelami ESA VT50/60 – ok. 160 zestawów
  • Sterowniki Saia PCD2.M5540; łącznie w Wodociągach Częstochowskich pracuje ponad 230 sterowników Saia PCD
  • Komputery ESA XB300 (box PC)
  • Liczniki energii elektrycznej Saia PCD: do pomiarów bezpośrednich (ALD1, ALE3) i półpośrednich (AWD1 i AWD3).
Poniższej sumy kontrolnej można użyć po pobraniu pliku do potwierdzenia, że dane zostały przesłane prawidłowo.Zamknij okno