Heat-Tech Center to jednostka badawczo-rozwojowa wchodząca w skład koncernu Veolia Energia Warszawa S.A. Jednostka działa od 1962 roku (wcześniej pod nazwą Ośrodek Badawczo Rozwojowy Ciepłownictwa SPEC), specjalizując się w problematyce i pracach badawczych dla branży energetyki cieplnej. Heat-Tech Center świadczy doradztwo techniczne, prowadzi prace badawcze, analityczne i diagnostyczne. Współpracuje z producentami wyrobów dla ciepłownictwa, wymienia wiedzę i doświadczenia z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi z całej Polski. W strukturach HTC znajduje się akredytowane Laboratorium Badawcze.

W 2014 roku Heat-Tech Center podjęła decyzję o rozbudowie i modernizacji istniejącego węzła cieplnego, by przystosować go do zadań R&D (demonstracyjnego systemu pomiarowego) obejmujących diagnostykę pracy węzłów cieplnych i badania efektywności energetycznej. Dodatkowo, wprowadzane modernizacje miały zapewnić komfort cieplny i umożliwiać optymalizację zużycia ciepła w budynku. Firma SABUR podjęła się realizacji wymienionych zadań, wykonując m.in. projekt modernizacji instalacji budynku (w tym węzła cieplnego), modernizację węzła i instalacji wewnętrznej budynku oraz system sterowania i wizualizacji pracy węzła.

Jak to działa

Modelowy, inteligentny węzeł cieplny (smart substation), który powstał w budynku, wykonuje m.in. następujące zadania:

  • testowanie urządzeń i rozwiązań technologicznych do redukcji zużycia ciepła,
  • testowanie aplikacji generujących raporty o zużyciu i aplikacji wizualizacyjnych do poprawy efektywności energetycznej i diagnostyki pracy węzłów,
  • analizy zużycia ciepła pod kątem wpływu czynników zewnętrznych i zachowań użytkowników, wymagań odbiorców, zysków wewnętrznych i ograniczeń,
  • diagnostykę pracy węzłów, symulowanie awarii i nieprawidłowości w sieciach ciepłowniczych.

Oprócz wymienionych zadań węzeł cieplny realizuje dostawy ciepła do budynku Heat-Tech Center.

System kontroli i detekcji pozwala na odczyt i rejestrację danych z podłączonych czujników, przetworników i urządzeń wykonawczych, a gromadzone w sterowniku dane są udostępniane w sieci Ethernet i wykorzystywane do analiz przez HTC. System dokonuje pomiarów komfortu cieplnego w wybranych pomieszczeniach budynku HTC, zbierając następujące dane: temperatura, wilgotność i prędkość powietrza, temperatura ścian i stropów, CO2. Czujniki podłączone są do sterownika kablowo lub radiowo, w standardzie EnOcean. Wizualizacje pracy węzła i pomiarów komfortu cieplnego są dostępne na panelu operatorskim (Saia PCD7.D6xxx) znajdującym się w pomieszczeniu węzła lub zdalnie, z dowolnego komputera z przeglądarką www w ramach sieci LAN HTC.

1 Ekran wizualizacyjny systemu BMS

Korzyści z wdrożenia

  • Stabilna i komfortowa regulacja pracy węzła cieplnego w oparciu o sterownik PLC
  • Harmonogramy działania centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody
  • Lokalna wizualizacja trendów, alarmów i bieżących wartości wszystkich mierzonych parametrów.
  • Wizualizacja komfortu w pomieszczeniach i regulacja komfortu
  • Analiza pracy węzła cieplnego
  • Symulacje przepływów, symulacje pracy węzła cieplnego.

Wykorzystane rozwiązania i urządzenia

Poniższej sumy kontrolnej można użyć po pobraniu pliku do potwierdzenia, że dane zostały przesłane prawidłowo.Zamknij okno