Usługi Sabur

Usługa audytu

Celem audytu jest ocena stanu faktycznego i przebiegu pracy urządzeń wchodzących w skład infrastruktury przemysłowej.

Usługa audytu może być realizowana okresowo, jako forma kontroli, dobrowolna lub zalecona.  

Może też stanowić wstęp do planowanego większego projektu związanego z modernizacją instalacji. 

Może być spowodowana chęcią poprawy wydajności lub optymalizacji pracy konkretnego układu. 

Stanowi warunek konieczny dla realizowanej przez SABUR Umowy Serwisowej (Utrzymaniowej).

Usługa audytu świadczona jest w stosunku do produktów (urządzeń i systemów) znajdujących się w ofercie SABUR, zakupionych w SABUR i nie tylko.

Elementy usługi: 

Przegląd pracy urządzeń infrastruktury przemysłowej i związanej z nimi dokumentacji. 

Ocena ich aktualnego stanu technicznego.

Zalecenia pokontrolne.

Ścieżki rozwoju.

Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie audytu jest Raport z audytu, zawierający opis stanu aktualnego, listę zaleceń i potencjalne kierunki rozwoju.

Cenne informacje

Audyt zewnętrzny, przeprowadzony przez niezależnych ekspertów to źródło cennych, obiektywnych informacji na temat faktycznego stanu posiadanej instalacji. Szczególnie istotny w przypadku organizacji nie posiadających własnego zespołu automatyków i kompetencji w tym obszarze.

Punk wyjścia

Sformułowane na podstawie audytu wnioski stanowią punkt wyjścia dla dalszych planów naprawczych lub rozwojowych. Szczegółowe zalecenia eliminują ryzyko błędnych decyzji inwestycyjnych, a w konsekwencji błędnych działań i związanych z nimi kosztów.

Nasze usługi

Oferujemy wsparcie w przekształcaniu informacji pochodzących z instalacji technicznych w decyzje biznesowe wysokiej klasy, usługi inżynierskie, profesjonalną obsługę kontraktów, bezpieczeństwo inwestycji, fachowy serwis i dużo więcej.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję