Usługi Sabur

Usługa serwisowa

Inne usługi

Inne usługi

Celem usługi serwisowej jest:

Przywrócenie prawidłowego działania urządzenia, grupy urządzeń lub fragmentu instalacji w stosunku do których zaobserwowano pewne nieprawidłowości w działaniu, odstępstwa od normy, lub całkowite zaprzestanie działania. 

Skrócenie do minimum czasu awarii i wynikającego z niej przestoju/ braku ciągłości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

Ograniczenie negatywnego wpływu usterki na pozostałe elementy systemu. 

Najczęściej realizowane usługi serwisowe to: 

Przegranie aplikacji ze starych paneli (ESA) na nowe. 

Serwis sterownika – reset, wymiana firmware’u, testy. 

Usługa serwisowa świadczona jest w stosunku do produktów Sabur i nie tylko.

Pierwszym etapem usługi jest obserwacja  i diagnoza, czyli określenie powodu nieprawidłowego funkcjonowania lub braku działania i wskazanie możliwych sposobów przywrócenia tej sprawności.  

Drugim – ostatnim – etapem jest faktyczna próba naprawy, lub wymiana (jeśli podlegający wymianie element jest akurat dostępny). 

Usługa serwisowa może być świadczona:

Bezpośrednio na obiekcie.

Zdalnie.

oddziale SABUR. 

Na obiekcie

Usługa świadczona na obiekcie nie wiąże się z koniecznością odłączenia urządzenia i demontażu części instalacji. Diagnoza urządzenia jako elementu większego układu, jest szersza niżeli obserwacja zdemontowanego fragmentu bez połączenia z całością. W wielu przypadkach jest to jedyny sposób na określenie powodu usterki/awarii i jej wyeliminowanie. Zalecany wówczas, gdy objawy nieprawidłowości są niejednoznaczne i nie ma pewności, który z elementów jest za nie odpowiedzialny.

Zdalnie

Alternatywą dla tradycyjnej obsługi – lokalnej – jest wersja zdalna. Charakteryzuje się większą dostępnością i krótszym czasem reakcji. Jest też bardziej korzystna pod względem finansowym. Sama usługa jest tańsza, a jej szybka realizacja minimalizuje ryzyko wystąpienia dodatkowych kosztów, wynikających np. z przestoju, czy awarii. Zdalna wersja umożliwia przeprowadzenie zmian w warstwie programistycznej, nie pozwala jednak na naprawę samego urządzenia.

W oddziale

Ostatnia forma serwisu – w oddziale SABUR– stosowana jest w sytuacjach, w których jesteśmy w stanie wskazać konkretne urządzenie odpowiadające za nieprawidłowe funkcjonowanie układu a jego demontaż nie powoduje większej szkody lub można je łatwo zastąpić na czas naprawy. To druga – obok wizyty na obiekcie – i tańsza od niej opcja dająca możliwość fizycznej ingerencji w samo urządzenie.

Nasze usługi

Oferujemy wsparcie w przekształcaniu informacji pochodzących z instalacji technicznych w decyzje biznesowe wysokiej klasy, usługi inżynierskie, profesjonalną obsługę kontraktów, bezpieczeństwo inwestycji, fachowy serwis i dużo więcej.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję