CERTAGO created by Sabur

System zarządzania danymi procesowymi

Integruje wszystkie urządzenia sterujące i monitorujące umożliwiajac kompleksową analizę wizualną podłączonej infrastruktury. W szczególności poziomów zużycia wszystkich typów mediów, wartości parametrów kluczowych i ocenę poprawności działania poszczególnych urządzeń i systemów oraz całej instalacji.

Integracja wielu podsystemów z obszaru IT, OT i IoT.

Centralizacja i uniwersalizm danych upraszczające obsługę i ułatwiające dostęp do informacji.

Prosty mechanizm dystrubucji danych ososbom trzecim, np. najemcom. Możliwość generowania indywidualnych raportów.

Swoboda rozbudowy systemu, możliwość samodzielnego dodawania urządzeń, pełna elastyczność w ich doborze.

Dostęp 24/7 z dowolnego urządzenia i z dowolnego miejsca.

Zastosowanie bezpiecznego, szyfrowanego połączenia VPN.

Automatyczna aktualizacja systemu.

Certago System zarządzania danymi procesowymi

Cyberbezpieczeństwo

Wiele poziomów i form zabezpieczeń, w tym: obsługa połączeń szyfrowanych (np. https, ftps), również w obrębie sieci lokalnej, funkcje bezpiecznego, zdalnego dostępu opartego o VPN – dla serwisanta i użytkownika, z poziomu dowolnego urządzenia (PC / tablet / smartfon), monitorowanie i audyt zdalnych połączeń do systemu, separacja sieci komunikacyjnych LAN/WAN, zdalne blokowanie dostępu do systemu.

Elastyczność

Przybiera wiele form i dotyczy wielu obszarów, min.: możliwości zastosowania systemu w dowolnej branży i gałęzi przemysłu, obsłudze różnych typów baz danych, zróżnicowanych formach i metodach komunikacji, architekturze rozwiązania, swobodzie użycia dowolnego systemu operacyjnego.

Innowacyjność

Stwarza możliwość prostej integracji na płaszczyźnie standardów komunikacyjnych stosowanych w nowoczesnych systemach IT i OT (w tym protokołów działających w systemach IoT / IIoT), systemów chmurowych i zewnętrznych systemów IT.

Webinar

Dowiedz się więcej
Zapoznaj się z naszym materiałem na temat aplikacji CERTAGO

All-in-one

Rozwiązanie zapewnia wszystkie elementy systemowe i sprzętowe, komunikację z systemami IT/OT w obszarze dostępnych portów i protokołów, cyberbezpieczeństwo, różnorodne formy komunikacji ze światem zewnętrznym (np. LAN / Wifi / GSM), elastyczną architekturę systemu.

Plug&play

Zapewnia możliwość prostego, szybkiego uruchomienia i obsługi obiektu w pełnym zakresie monitorowania i sterowania.

Responsywność

Swobodny dostęp do systemu z dowolnego urządzenia – komputer, tablet, telefon.

Podsumowanie korzyści

Atrakcyjność i użyteczność rozwiązania teraz i w przyszłości, dzięki zastosowanej technologii jutra.

Uproszczenie czynności związanych z instalacją i uruchomieniem, skrócenie czasu przygotowania systemu do właściwego użytkowania.

Łatwiejsze i tańsze użytkowanie, utrzymanie i aktualizacja systemu – w porównaniu z kilkoma niezależnymi rozwiązaniami pochodzącymi od różnych producentów i dostawców.

Brak ograniczeń w wyborze urządzeń pomiarowych – możliwość zastosowania produktów dowolnego producenta, także tych już posiadanych (o otwartej komunikacji).

Możliwość etapowej realizacji projektu i rozłożenia czynności i kosztów w czasie.

Bardziej efektywne zarządzanie dzięki centralizacji danych pochodzących z wielu systemów.

Większa odporność na błędy wynikająca z pełnej spójności i integracji informacji w jednym rozwiązaniu.

Produkty rozwiązania

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję