Sabur Redundancy

Rozwiązania komunikacji redundantnej

Inteligentne rozwiązanie, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie niezawodność przesyłu danych. Stanowi sprawną kooperację dwóch technologii, z uwzględnieniem ich wzajemnej zastępowalności (redundancji) w momencie pojawienia się usterki lub innej zdefiniowanej sytuacji.

Połączenie komunikacji radiowej z przesyłem danych w sieci GSM, z wykorzystaniem kompatybilnych radiomodemów i routerów komórkowych.

Automatyczne przełączenie pomiędzy ścieżkami komunikacji np. z sieci radiowej na GSM (z możliwością konfiguracji wg własnych zasad przełączania).

Ustawienie najniższego priorytetu dla ścieżki komunikacji przez GSM – z powodu opłaty za przesył danych.

Cykliczne sprawdzanie prawidłowości działania komunikacji − przełączenie komunikacji następuje tylko do sprawdzonej – działającej ścieżki

Brak ograniczeń co do liczby ścieżek w ramach sieci.

Rozwiązanie dedykowane dla instalacji o charakterze krytycznym.

Elastyczność

Możliwość budowy sieci o dowolnej topologii oraz jej rozbudowy w dowolnym czasie i kształcie.

Wielość

Rozumiana jako budowania sieci redundantnych z dużą dowolnoscią – co do ilości – w definiowaniu zastępczych ścieżek komunikacji.

Automatyzacja

W pełni zautomatyzowany proces przełączania pomiędzy scieżkami, w oparciu o opracowane reguły i scenariusze.

Webinar

Dowiedz się więcej Zapoznaj się z naszym materiałem na temat rozwiązania systemów redundantnych 

Bezpieczeństwo

Na bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej wpływa zastosowanie tuneli VPN (IPsec, GRE, PTTP i OpenVPN) oraz sprzętowy firewall.

Różnorodność

Zastosowane w rozwiązaniu urządzenia obsługują wiele protokołów komunikacyjnych, różne szybkości transmisji i standardy modulacji.

Odporność

Na niekorzystne warunki atmosferyczne, wysoką wilgotność i uderzenia mechaniczne. Dedykowane do pracy w szerokim zakresie temperatur (od –40 do +70 °C).

Podsumowanie korzyści

Większa niezawodność transmisji, wyeliminowanie ryzyka wystąpienia braku łączności.

Wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych (szyfrowanie, wykrywanie i korekcja błędów).

Uproszczony proces konfiguracji urządzeń i sieci z poziomu przeglądarki internetowej.

Kosztowa optymalizacja przesyłu danych dzięki automatycznemu wyborowi lepszego kanału komunikacji.

Skrócenie czasu reakcji na sytuacje awaryjne, obniżenie kosztów z nich wynikających.

Długi cykl życia urządzeń i wysoka bezawaryjność, dzieki przemysłowej jakości wykonania.

Produkty rozwiązania

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję