Dodano: 23.03.2016 Zmodyfikowano: 23.03.2016

Do wejść/wyjść wbudowanych w sterowniku (np. w sterownikach PCD1.M2110R1 czy PCD3.M2130V6) nie można odwoływać się poprzez adresowanie bezpośrednie. Muszą one być zmapowane na Flagi/Rejestry używając funkcji Media Mapping w Device Configurator. Następnie, po zmapowaniu, będą one dostępne w programie w Symbol Editor w zakładce All Publics pod nazwami nadanymi podczas mapowania.

 

Czy informacje zawarte na tej stronie były dla Ciebie przydatne?