Dodano: 26.04.2013 Zmodyfikowano: 25.05.2017

 

W niektórych przypadkach możliwa jest obsługa błędu w programie użytkownika dodając odpowiedni blok XOB (z własnym kodem np. wysyłającym e-mail o błędzie) do programu sterownika. Jeśli w momencie wystąpienia danego błędu istnieje obsługujący go blok XOB, jest on przetwarzany, a następnie następuje powrót do przetwarzania programu. Jeśli blok XOB nie istnieje, ustawiana jest flaga Error i zapalana jest dioda Error na obudowie sterownika. Błędy oznaczone literą H spowodują przejście sterownika w tryb HALT i zatrzymanie przetwarzania programu o ile nie istnieje XOB obsługujący dany błąd. Błędy są uszeregowane alfabetycznie.

 

Błąd na liścieH=Halt,
powoduje zatrzymanie programu
Możliwość
obsługi w
programie
Opis
31 CALL LEVELSHXOB 10Za duże zagnieżdżenie bloków PB/FB.
68K ADDR ERRORHPróba dostępu do nieprawidłowego adresu pamięci.
68K CHK INSTRHWewnętrzny błąd firmware.
68K INVALID OPCHBłędna instrukcja 68000. Często powodem jest brak końca instrukcji lub uszkodzona pamięć RAM.
68K TRAPV INSTRHWewnętrzny błąd firmware.
>32 ST/TR ACTIVEXOB 9Za dużo aktywnych zadań Graftec (TR).
>7 CALL LEVELSXOB 10Zbyt głębokie zagnieżdżenie odwołań do bloków PB/FB.
ADDRESS ERRORHBłąd adresowania procesora.
BACnet incompatible FWHWersja Firmware modułu BACnet PCDx.R56x jest niekompatybilna z wersją Firmware sterownika. Należy zaktualizować FW modułu BACnet. Komunikat ten

pojawia się tylko na FW 1.10.16 i nowszych.

BAD MEM EXT INITHFragment pamięci rozszerzonej jest uszkodzony lub błąd szyny EMI.
BAD MODEM STRINGHNieprawidłowy tekst konfiguracji modemu lub tekst jest za długi.
BAD TXT/DB TABLEHPamięć Text/DB uszkodzona. Może to być spowodowane przekroczeniem zakresu adres Textu lub DB.
BAD USER MEMORYHNieprawidłowy typ pamięci Flash EPROM (czy w sterowniku nie trzeba przestawić zworki dla tego typu pamięci?) lub pamięć jest chroniona przed

zapisem.

BATT FAIL nnnXOB 2Bateria podtrzymywania pamięci sterownika powinna zostać jak najszybciej wymieniona. [nnn = ilość wystąpień błędu]
BLOC NONEXISTANTHWywołano blok PB, FB, SB, ST lub TR który nie istnieje.
Bnt FAIL ###HBłąd w konfiguracji BACnet. Więcej: faq Co oznacza kod błędu dla wpisu Bnt

FAILw historii sterownika?

BREAKPOINT ERRORHBłąd procesora.
BUS ERRORHBłąd szyny procesora.
BUS QUIT FAILUREHProgram usiłował uzyskać dostęp do nieistniejącego modułu.
CHECKSUM FAILHNieprawidłowa suma kontrolna programu (dotyczy wyłącznie pamięci EPROM). Należy wgrać program ponownie.
COB NBR TOO BIGHNumer COB poza zakresem (0..15).
CONFIG TOO LONGHUstawienia sprzętowe w rozszerzonym nagłówku (Extended Header) są za długie dla pamięci EEPROM.
CPU 0 START FAILHNie można uruchomić CPU, gdyż dla CPU 0 nie ma żadnego programu.
CPU FIRMWARE MIXHJeśli sterownik posiada więcej niż jeden procesor, muszą one wszystkie posiadać identyczne wersje firmware.
CPU NUMBER > 6HNumer CPU ustawiony na zworkach DIL w PCD6 jest nieprawidłowy.
CPU SYNCH ERRORHUpłynął czas oczekiwania na operację SYNCH S2.
CSF INV PAR nHNieprawidłowy parametr CSF o numerze n.
CSF INV PAR NBRHNieprawidłowa ilość parametrów dla instrukcji CSF.
DataInit FAIL nHBłąd inicjalizacji danych.
DHCP START ERRORHBłąd uruchomienia DHCP.
DIFF CFG #nHBrak zgodności konfiguracji Profi-S-Net na porcie #n.
DIV ZERO ERRORHProcesor próbował wykonać dzielenie przez 0.
DOUBLE TIME BASEHPodstawa czasu zdefiniowana została dwa razy. Instrukcje DEFTB i DEFTR zostały użyte w jednym programie.
DUART HW ERRORHUkład UART na jednym z portów szeregowych jest uszkodzony.
ERROR FLAG nnnXOB 13Ustawiona została flaga Error. nnn oznacza ilość wystąpień.
ESIO NO RIO FILEHBrakuje jednego lub więcej z plików dla sieci Smart Rio. Program Menedżera Smart Rio powinien zostać wgrany ponownie.
EVERYTHING IS OKKomunikat o prawidłowym uruchomieniu sterownika.
EXT DEVICE FAILHAwaria sprzętowa jednego z modułów. Jeśli komunikat ten pojawił się na sterowniku z FW 1.10.xx, jest on błędny i powinien brzmieć "31 CALL LEVELS".
EXT HEADER FAILHUszkodzony został rozszerzony nagłówek (Extended Header). Należy ponownie wgrać konfigurację zaznaczając opcję "Memory Allocation".
EXTERN PWR FAILXOB 1Awaria zasilania kaset rozszerzenia.
EXTHDR EEPR FAILHUszkodzony został rozszerzony nagłówek EEPROM (Extended Header). Należy ponownie wgrać konfigurację zaznaczając opcję "Memory Allocation".
FABINFO CRC FAILNieprawidłowa suma kontrolna informacji o sterowniku. Skontaktuj się z nami.
FB NBR TOO BIGHNumer bloku FB spoza zakresu.
FDL PORT CONFLICTHPort FDL powoduje konflikt z innym portem, należy sprawdzić konfigurację.
HALT INSTRUCTIONHProgram użytkownika wywołał instrukcję Halt.
HALTED BY CPU 0HProcesor pomocniczny został zatrzymany przez CPU 0.
HALTED BY LAN 2HProcesor pomocniczy sieci LAN2 spowodował przejście procesora w tryb Halt.
HEADER FAILHNieprawidłowa alokacja pamięci lub nagłówek został uszkodzony. Należy ponownie wgrać konfigurację z opcją "Memory Allocation".
ILLEGAL AUTO VECHWewnętrzny błąd firmware. Skontaktuj się z nami.
INCLUDED TEXT >3Zagnieżdżanie Textów w STXT jest zbyt głębokie.
INIT STEP FAILHZdefiniowano ponad 32 bloki Initial Steps (IST) w Graftec.
INVALID CAN DBXHBlok DBX dla konfiguracji CAN jest nieprawidłowy.
INTERRUPT ERRORHWewnętrzny błąd firmware. Skontaktuj się z nami.
INVALID OPCODE

INVALID OPC

HXOB 8Odnaleziono nieznaną instrukcję w programie użytkownika. Uwaga: niektóe instrukcje są przestarzałe i nie są już obsługiwane przez nowe typy

sterowników (np. instrukcje DSP, OUTS, STHS, LAN2).

INVALID PERI DBXHDBX z konfiguracją modułów peryferyjnych jest nieprawidłowy.
IO HW LOCK FAILH(Tylko w PCD1.M2110R1) Ze slotu 1 wyjęto moduł PCD2.W525. Więcej: faq

Dlaczego sterownik PCD1.M2110R1 wchodzi w tryb HALT z komunikatem „IO HW Lock Fail"?.

IO QUIT FAIL nnnXOB 5Próba dostępu do adresu we/wy który nie istnieje.
IP CH nnn NO MEMZa mało pamięci, aby otworzyć kanał TCP/IP w trybie Open Data. nnn = numer kanału
IP FAIL NO IPMHNie można wykonać funkcji IP – IP nie jest skonfigurowane.
IP FAIL PORT nNieprawidłowy numer portu w tekście konfiguracyjnym SASI dla Ether-S-Bus. n = numer portu
IP FAIL SASI DBXBłąd w liście konfiguracji połączeń DBX.
IP FAIL SASITEXTBłąd w tekście konfiguracyjnym SASI.
IP FAIL TOUTNieprawidłowy czas oczekiwania w tekście konfiguracyjnym SASI dla Ether-S-Bus.
IP NOT SUPPORTEDHIP nie jest wspierane w tym typie sterownika.
IP ODM NO MEMORYHBłąd pamięci IP modułu.
IP SB GWY FAILNie udało się uruchomić bramy (gateway) TCP/IP S-Bus.
IP WRONG PORTHNieprawidłowy numer portu IP, należy sprawdzić konfigurację.
IPM DONT RESTARTHPo restarcie sterownika moduł IP nie odpowiada.
IPM HAS OLD FWHFirmware w module IP nie jest kompatybilne z wersją firmware w sterowniku.
IPM NOT PRESENTHBrak modułu IP lub wybrano nieprawidłowe gniazdo..
IR OVERFLOW nnnXOB 12Rejestr indeksowy przekroczył dozwoloną wartość 8191.
IST NBR TOO BIGHNumer IST (Initial Step – Graftec) poza zakresem.
KRNL ERRORHSterownik został przeładowany zadaniami.
LAN 2 WATCHDOGAktywowany został watchdog firmware LAN2 (przestarzałe).
LON FAILNieprawidłowe przypisanie portu LON.
MANUAL HALTHSterownik został zatrzymany ręcznie przełącznikiem na obudowie.
MEDIA CORRUPTIONHZawiodło podtrzymywanie bateryjne pamięci RAM. Wszystkie wartości zostały wyzerowane, zegar jest resetowany, a program jest przywracany z

pamięci Flash (jeśli sterownik ją posiada i jest to możliwe). Wpis dotyczy wersji firmware < 1.10.04, w późniejszych wersjach zastąpiony przez MEMORY LOST.

MEM EXT CORRUPTHUszkodzenie danych w pamięci lub adres Text/DB jest spoza zakresu.
MEM EXT ERRORHUszkodzenie danych w pamięci, sterownik jest zatrzymywany jeśli nie uda się inicjalizacja danych z segmentu EMI.
MEMORY LOST nHKomunikat zastępujący MEDIA CORRUPTION od wersji firmware 1.10.04. Utrata pamięci w sterowniku.n=
01: Brak baterii lub bateria wyczerpana
02: Napięcie z superkondensatora zbyt niskie
03: Nieprawidłowy zapis w pamięci
04: Pamięć RAM wyczyszczona przez użytkownika (poprzez naciśnięcie przycisku na obudowie)
05: Pamięć RAM i Flash wyczyszczone poprzez naciśnięcie przycisku na obudowie
06: Uszkodzony nagłówek programu
MGWAY INIT FAILHKonfiguracja portu bramy (gateway) jest nieprawidłowa.
MISSING MEM PACKHBrak modułu pamięci.
MODEM: CFG FAILBłąd konfiguracji modemu.
MODEM: DRV FAILBłąd drivera modemu.
MODEM: +++ FAILBłąd komendy +++ w modemie.
MODEM: ERRORNieznany błąd modemu.
MODEM: INIT FAILBłąd inicjalizacji modemu.
MODEM: NO MODEMBrak modemu lub modem jest niesprawny.
MODEM: PORT FAILAwaria sprzętowa modemu.
MODEM: RESET FAILBłąd podczas próby zresetowania modemu.
MODEM: UART FAILUkład UART nie zaakceptował konfiguracji.
MODIFIED PROGRAMProgram użytkownika został zmodyfikowany przez układ programujący. Komunikat ten może się pojawić tylko z włączonym zabezpieczeniem przed

zapisem.

MUKE ERROR 100xxxxxHHWatchdog programowyBardzo rzadki błąd kernela. Więcej: faq Co oznacza błąd "MUKE error 100xxxxxH"?
NO COBHProgram użytkownika nie zawiera żadnego bloku COB i nie może być uruchomiony.
NO DEFTMPHBrak instrukcji DEFTMP, nie można skorzystać z danych tymczasowych.
NO PROGRAMHSterownik nie zawiera programu.
NOT RUN ON xx7HWHProgramy użytkownika napisane w PG5 nie mogą być uruchamiane na sterownikach serii xx7.
PARITY FAILUREXOB 4Błąd danych na głównej szynie danych.
PB NBR TOO BIGHNumer bloku PB spoza zakresu.
POWER ONZasilono sterownik.
PRECOMPILER ERRHNieprawidłowy program użytkownika.
PRIVATE RAM FAILHAwaria sprzętowa RAM.
PRIVILEGE VIOLHWewnętrzny błąd firmware.
PROF DP FAIL nnnNieprawidłowe przypisanie portu PROFIBUS DP, nnn to numer błędu.
PROGRAM LOSTHPamięć została utracona lub skasowana.
PROGRAM RESTOREDProgram użytkownika został przywrócony z pamięci Flash.
PRT2 DBL ASSIGNDHPort 2 został ustawiony jako port S-Bus PGU, a zaprogramowano XOB 20 lub 25.
PRT3 DBL EQUIPEDHPorty 3a i 3b są jednocześnie użyte na PCD6.M3.
PS FAIL SAPNieprawidłowy numer SAP w tekście konfiguracyjnym

SASI Profi-S-Bus master.

PS FAIL SASI DBXBłąd w konfiguracji DBX połączeń Profi-S-Bus.
PS FAIL SASITEXTNieprawidłowy tekst konfiguracyjny SASI Profi-S-Bus.
PS FAIL TOUTNieprawidłowy czas oczekiwania w tekście konfiguracyjnym SASI dla Profi-S-Bus master.
PSBUS FAIL #nnBłąd Profi-S-Bus, nn = ilość powtórzeń.
PSBUS GWY FAILHBrama (gateway) Profi-S-Bus nie mogła zostać otwarta.
PSBUS PGU FAILHTryb PGU w Profi-S-Bus nie mógł zostać uruchomiony.
PSM NOT PRESENTHBrak modułu Profi-S-Net (Profibus).
REBOOT OSPonowne uruchomienie systemu operacyjnego sterownika.
REG>4095 NOT SUPHFirmware tego sterownika nie obsługuje rejestrów o adresie powyżej 4095.
REGISTERS FAILHBłąd rejestrów. Może być spowodowany uszkodzeniem pamięci.
RTC FAILUREHZegar czasu rzeczywistego (RTC) nie działa

prawidłowo.

RTC NOT EQUIPPEDBrak zegara czasu rzeczywistego (RTC) w pamięci

PCD4 lub nie działa prawidłowo.

SASI DPM FAIL nInstrukcja SASI nie powiodła się.
SASI DPS FAIL nInstrukcja SASI nie powiodła się.
SASI FDL FAIL nInstrukcja SASI nie powiodła się.
SASI MPI FAIL nInstrukcja SASI nie powiodła się.
SB NBR TOO BIGHNumer bloku SB spoza zakresu (np. zbyt stara wersja firmware).
SBUS PGU ERRORNieprawidłowe przypisanie portu S-Bus w trybie PGU. Należy sprawdzić konfigurację.
SF NOT LOADEDHWywołana funkcja systemowa (CSF) nie jest załadowana, brak bloku DBX 7.
SIO FAIL nHBłąd S-IO.
ST NBR TOO BIGHNumer kroku Graftec ST (Step) spoza zakresu. Maksymalny numer ST zależy od typu sterownika.
SYS TYPE ERRORHRodzaj sterownika w informacjach o systemie jest nieprawidłowy.
SYS WDOG STARTPonowne uruchomienie sterownika spowodowane zadziałaniem układu watchdoag.
SYSTEM OVERLOADHXOB 7Za dużo odwołań do bloków struktury programu.
SYSTEM SOFT FAILHWewnętrzny błąd.
TASK DATA ERRORHNieprawidłowy dostęp do danych zadania.
TASKDATA ILLEGALHDane o zadaniach nie są dozwolone.
TASKDATAOVERFLOWHZa dużo danych o zadaniach, należy zwiększyć przestrzeń dla nich przeznaczoną.
TEMPDATA ILLEGALHBrak możliwości posiadania danych tymczasowych. Może być to spowodowane brakiem instrukcji DEFTMP.
TEMPDATAOVERFLOWHZa dużo tymczasowych danych, należy zwiększyć dostępny obszar instrukcją DEFTMP.
TEXT SEGM. ERRORHUszkodzone dane Text/DB lub program użytkownika zawiera bloki DBX które nie są obsługiwane przez

firmware sterownika.

TEXT/DB HW ERRORHPamięć Text/DB jest uszkodzona lub nieprawidłowa alokacja pamięci.
TR NBR TOO BIGHNumer TR (bloki przejścia) w Graftec spoza zakresu. Maksymalny numer TR zależy od typu sterownika.
TRACE EXEC ERRORHWewnętrzny błąd firmware.
USR MEM HW ERRORHTest pamięci użytkownika zakończył się błędem.
WATCHDOG FAILPonowne uruchomienie wywołane przez układ watchdog z powodu przekroczenia czasu wykonywania programu.
XOB n STOPPEDXOB zostało zatrzymane.
XOB 0 EXECUTEDXOB 0 zostało wykonane podczas awarii zasilania.
XOB 0 START EXECXOB 0 zostało rozpoczęte.
XOB 0 WDOG STARTXOB 0 wywołane przez układ watchdog z powodu przekroczenia czasu wykonywania programu.
XOB20/25 MISSINGWejście przerwań jest aktywne, ale brak odpowiadającego mu bloku XOB (20 lub 25).
XOB n INT LOSTPrzerwanie nie zostało obsłużone.
XOB INV PAR NBRHNieprawidłowy parametr bloku XOB.
XOB NBR TOO BIGHNumer XOB spoza zakresu.
ZERO DIVIDEHWewnętrzny błąd firmware.

 

Czy informacje zawarte na tej stronie były dla Ciebie przydatne?