< Wróć do bazy wiedzy

Co oznaczają poszczególne wpisy w historii sterownika?

 

W niektórych przypadkach możliwa jest obsługa błędu w programie użytkownika dodając odpowiedni blok XOB (z własnym kodem np. wysyłającym e-mail o błędzie) do programu sterownika. Jeśli w momencie wystąpienia danego błędu istnieje obsługujący go blok XOB, jest on przetwarzany, a następnie następuje powrót do przetwarzania programu. Jeśli blok XOB nie istnieje, ustawiana jest flaga Error i zapalana jest dioda Error na obudowie sterownika. Błędy oznaczone literą H spowodują przejście sterownika w tryb HALT i zatrzymanie przetwarzania programu o ile nie istnieje XOB obsługujący dany błąd. Błędy są uszeregowane alfabetycznie.

 

Błąd na liście H=Halt,
powoduje zatrzymanie programu
Możliwość
obsługi w
programie
Opis
31 CALL LEVELS H XOB 10 Za duże zagnieżdżenie bloków PB/FB.
68K ADDR ERROR H Próba dostępu do nieprawidłowego adresu pamięci.
68K CHK INSTR H Wewnętrzny błąd firmware.
68K INVALID OPC H Błędna instrukcja 68000. Często powodem jest brak końca instrukcji lub uszkodzona pamięć RAM.
68K TRAPV INSTR H Wewnętrzny błąd firmware.
>32 ST/TR ACTIVE XOB 9 Za dużo aktywnych zadań Graftec (TR).
>7 CALL LEVELS XOB 10 Zbyt głębokie zagnieżdżenie odwołań do bloków PB/FB.
ADDRESS ERROR H Błąd adresowania procesora.
BACnet incompatible FW H Wersja Firmware modułu BACnet PCDx.R56x jest niekompatybilna z wersją Firmware sterownika. Należy zaktualizować FW modułu BACnet. Komunikat ten

pojawia się tylko na FW 1.10.16 i nowszych.

BAD MEM EXT INIT H Fragment pamięci rozszerzonej jest uszkodzony lub błąd szyny EMI.
BAD MODEM STRING H Nieprawidłowy tekst konfiguracji modemu lub tekst jest za długi.
BAD TXT/DB TABLE H Pamięć Text/DB uszkodzona. Może to być spowodowane przekroczeniem zakresu adres Textu lub DB.
BAD USER MEMORY H Nieprawidłowy typ pamięci Flash EPROM (czy w sterowniku nie trzeba przestawić zworki dla tego typu pamięci?) lub pamięć jest chroniona przed

zapisem.

BATT FAIL nnn XOB 2 Bateria podtrzymywania pamięci sterownika powinna zostać jak najszybciej wymieniona. [nnn = ilość wystąpień błędu]
BLOC NONEXISTANT H Wywołano blok PB, FB, SB, ST lub TR który nie istnieje.
Bnt FAIL ### H Błąd w konfiguracji BACnet. Więcej: faq Co oznacza kod błędu dla wpisu Bnt

FAILw historii sterownika?

BREAKPOINT ERROR H Błąd procesora.
BUS ERROR H Błąd szyny procesora.
BUS QUIT FAILURE H Program usiłował uzyskać dostęp do nieistniejącego modułu.
CHECKSUM FAIL H Nieprawidłowa suma kontrolna programu (dotyczy wyłącznie pamięci EPROM). Należy wgrać program ponownie.
COB NBR TOO BIG H Numer COB poza zakresem (0..15).
CONFIG TOO LONG H Ustawienia sprzętowe w rozszerzonym nagłówku (Extended Header) są za długie dla pamięci EEPROM.
CPU 0 START FAIL H Nie można uruchomić CPU, gdyż dla CPU 0 nie ma żadnego programu.
CPU FIRMWARE MIX H Jeśli sterownik posiada więcej niż jeden procesor, muszą one wszystkie posiadać identyczne wersje firmware.
CPU NUMBER > 6 H Numer CPU ustawiony na zworkach DIL w PCD6 jest nieprawidłowy.
CPU SYNCH ERROR H Upłynął czas oczekiwania na operację SYNCH S2.
CSF INV PAR n H Nieprawidłowy parametr CSF o numerze n.
CSF INV PAR NBR H Nieprawidłowa ilość parametrów dla instrukcji CSF.
DataInit FAIL n H Błąd inicjalizacji danych.
DHCP START ERROR H Błąd uruchomienia DHCP.
DIFF CFG #n H Brak zgodności konfiguracji Profi-S-Net na porcie #n.
DIV ZERO ERROR H Procesor próbował wykonać dzielenie przez 0.
DOUBLE TIME BASE H Podstawa czasu zdefiniowana została dwa razy. Instrukcje DEFTB i DEFTR zostały użyte w jednym programie.
DUART HW ERROR H Układ UART na jednym z portów szeregowych jest uszkodzony.
ERROR FLAG nnn XOB 13 Ustawiona została flaga Error. nnn oznacza ilość wystąpień.
ESIO NO RIO FILE H Brakuje jednego lub więcej z plików dla sieci Smart Rio. Program Menedżera Smart Rio powinien zostać wgrany ponownie.
EVERYTHING IS OK Komunikat o prawidłowym uruchomieniu sterownika.
EXT DEVICE FAIL H Awaria sprzętowa jednego z modułów. Jeśli komunikat ten pojawił się na sterowniku z FW 1.10.xx, jest on błędny i powinien brzmieć “31 CALL LEVELS”.
EXT HEADER FAIL H Uszkodzony został rozszerzony nagłówek (Extended Header). Należy ponownie wgrać konfigurację zaznaczając opcję “Memory Allocation”.
EXTERN PWR FAIL XOB 1 Awaria zasilania kaset rozszerzenia.
EXTHDR EEPR FAIL H Uszkodzony został rozszerzony nagłówek EEPROM (Extended Header). Należy ponownie wgrać konfigurację zaznaczając opcję “Memory Allocation”.
FABINFO CRC FAIL Nieprawidłowa suma kontrolna informacji o sterowniku. Skontaktuj się z nami.
FB NBR TOO BIG H Numer bloku FB spoza zakresu.
FDL PORT CONFLICT H Port FDL powoduje konflikt z innym portem, należy sprawdzić konfigurację.
HALT INSTRUCTION H Program użytkownika wywołał instrukcję Halt.
HALTED BY CPU 0 H Procesor pomocniczny został zatrzymany przez CPU 0.
HALTED BY LAN 2 H Procesor pomocniczy sieci LAN2 spowodował przejście procesora w tryb Halt.
HEADER FAIL H Nieprawidłowa alokacja pamięci lub nagłówek został uszkodzony. Należy ponownie wgrać konfigurację z opcją “Memory Allocation”.
ILLEGAL AUTO VEC H Wewnętrzny błąd firmware. Skontaktuj się z nami.
INCLUDED TEXT >3 Zagnieżdżanie Textów w STXT jest zbyt głębokie.
INIT STEP FAIL H Zdefiniowano ponad 32 bloki Initial Steps (IST) w Graftec.
INVALID CAN DBX H Blok DBX dla konfiguracji CAN jest nieprawidłowy.
INTERRUPT ERROR H Wewnętrzny błąd firmware. Skontaktuj się z nami.
INVALID OPCODE

INVALID OPC

H XOB 8 Odnaleziono nieznaną instrukcję w programie użytkownika. Uwaga: niektóe instrukcje są przestarzałe i nie są już obsługiwane przez nowe typy

sterowników (np. instrukcje DSP, OUTS, STHS, LAN2).

INVALID PERI DBX H DBX z konfiguracją modułów peryferyjnych jest nieprawidłowy.
IO HW LOCK FAIL H (Tylko w PCD1.M2110R1) Ze slotu 1 wyjęto moduł PCD2.W525. Więcej: faq

Dlaczego sterownik PCD1.M2110R1 wchodzi w tryb HALT z komunikatem „IO HW Lock Fail”?.

IO QUIT FAIL nnn XOB 5 Próba dostępu do adresu we/wy który nie istnieje.
IP CH nnn NO MEM Za mało pamięci, aby otworzyć kanał TCP/IP w trybie Open Data. nnn = numer kanału
IP FAIL NO IPM H Nie można wykonać funkcji IP – IP nie jest skonfigurowane.
IP FAIL PORT n Nieprawidłowy numer portu w tekście konfiguracyjnym SASI dla Ether-S-Bus. n = numer portu
IP FAIL SASI DBX Błąd w liście konfiguracji połączeń DBX.
IP FAIL SASITEXT Błąd w tekście konfiguracyjnym SASI.
IP FAIL TOUT Nieprawidłowy czas oczekiwania w tekście konfiguracyjnym SASI dla Ether-S-Bus.
IP NOT SUPPORTED H IP nie jest wspierane w tym typie sterownika.
IP ODM NO MEMORY H Błąd pamięci IP modułu.
IP SB GWY FAIL Nie udało się uruchomić bramy (gateway) TCP/IP S-Bus.
IP WRONG PORT H Nieprawidłowy numer portu IP, należy sprawdzić konfigurację.
IPM DONT RESTART H Po restarcie sterownika moduł IP nie odpowiada.
IPM HAS OLD FW H Firmware w module IP nie jest kompatybilne z wersją firmware w sterowniku.
IPM NOT PRESENT H Brak modułu IP lub wybrano nieprawidłowe gniazdo..
IR OVERFLOW nnn XOB 12 Rejestr indeksowy przekroczył dozwoloną wartość 8191.
IST NBR TOO BIG H Numer IST (Initial Step – Graftec) poza zakresem.
KRNL ERROR H Sterownik został przeładowany zadaniami.
LAN 2 WATCHDOG Aktywowany został watchdog firmware LAN2 (przestarzałe).
LON FAIL Nieprawidłowe przypisanie portu LON.
MANUAL HALT H Sterownik został zatrzymany ręcznie przełącznikiem na obudowie.
MEDIA CORRUPTION H Zawiodło podtrzymywanie bateryjne pamięci RAM. Wszystkie wartości zostały wyzerowane, zegar jest resetowany, a program jest przywracany z

pamięci Flash (jeśli sterownik ją posiada i jest to możliwe). Wpis dotyczy wersji firmware < 1.10.04, w późniejszych wersjach zastąpiony przez MEMORY LOST.

MEM EXT CORRUPT H Uszkodzenie danych w pamięci lub adres Text/DB jest spoza zakresu.
MEM EXT ERROR H Uszkodzenie danych w pamięci, sterownik jest zatrzymywany jeśli nie uda się inicjalizacja danych z segmentu EMI.
MEMORY LOST n H Komunikat zastępujący MEDIA CORRUPTION od wersji firmware 1.10.04. Utrata pamięci w sterowniku.n=
01: Brak baterii lub bateria wyczerpana
02: Napięcie z superkondensatora zbyt niskie
03: Nieprawidłowy zapis w pamięci
04: Pamięć RAM wyczyszczona przez użytkownika (poprzez naciśnięcie przycisku na obudowie)
05: Pamięć RAM i Flash wyczyszczone poprzez naciśnięcie przycisku na obudowie
06: Uszkodzony nagłówek programu
MGWAY INIT FAIL H Konfiguracja portu bramy (gateway) jest nieprawidłowa.
MISSING MEM PACK H Brak modułu pamięci.
MODEM: CFG FAIL Błąd konfiguracji modemu.
MODEM: DRV FAIL Błąd drivera modemu.
MODEM: +++ FAIL Błąd komendy +++ w modemie.
MODEM: ERROR Nieznany błąd modemu.
MODEM: INIT FAIL Błąd inicjalizacji modemu.
MODEM: NO MODEM Brak modemu lub modem jest niesprawny.
MODEM: PORT FAIL Awaria sprzętowa modemu.
MODEM: RESET FAIL Błąd podczas próby zresetowania modemu.
MODEM: UART FAIL Układ UART nie zaakceptował konfiguracji.
MODIFIED PROGRAM Program użytkownika został zmodyfikowany przez układ programujący. Komunikat ten może się pojawić tylko z włączonym zabezpieczeniem przed

zapisem.

MUKE ERROR 100xxxxxH H Watchdog programowy Bardzo rzadki błąd kernela. Więcej: [xyz-ihs snippet=”obrazekfaq”] Co oznacza błąd “MUKE error 100xxxxxH”?
NO COB H Program użytkownika nie zawiera żadnego bloku COB i nie może być uruchomiony.
NO DEFTMP H Brak instrukcji DEFTMP, nie można skorzystać z danych tymczasowych.
NO PROGRAM H Sterownik nie zawiera programu.
NOT RUN ON xx7HW H Programy użytkownika napisane w PG5 nie mogą być uruchamiane na sterownikach serii xx7.
PARITY FAILURE XOB 4 Błąd danych na głównej szynie danych.
PB NBR TOO BIG H Numer bloku PB spoza zakresu.
POWER ON Zasilono sterownik.
PRECOMPILER ERR H Nieprawidłowy program użytkownika.
PRIVATE RAM FAIL H Awaria sprzętowa RAM.
PRIVILEGE VIOL H Wewnętrzny błąd firmware.
PROF DP FAIL nnn Nieprawidłowe przypisanie portu PROFIBUS DP, nnn to numer błędu.
PROGRAM LOST H Pamięć została utracona lub skasowana.
PROGRAM RESTORED Program użytkownika został przywrócony z pamięci Flash.
PRT2 DBL ASSIGND H Port 2 został ustawiony jako port S-Bus PGU, a zaprogramowano XOB 20 lub 25.
PRT3 DBL EQUIPED H Porty 3a i 3b są jednocześnie użyte na PCD6.M3.
PS FAIL SAP Nieprawidłowy numer SAP w tekście konfiguracyjnym

SASI Profi-S-Bus master.

PS FAIL SASI DBX Błąd w konfiguracji DBX połączeń Profi-S-Bus.
PS FAIL SASITEXT Nieprawidłowy tekst konfiguracyjny SASI Profi-S-Bus.
PS FAIL TOUT Nieprawidłowy czas oczekiwania w tekście konfiguracyjnym SASI dla Profi-S-Bus master.
PSBUS FAIL #nn Błąd Profi-S-Bus, nn = ilość powtórzeń.
PSBUS GWY FAIL H Brama (gateway) Profi-S-Bus nie mogła zostać otwarta.
PSBUS PGU FAIL H Tryb PGU w Profi-S-Bus nie mógł zostać uruchomiony.
PSM NOT PRESENT H Brak modułu Profi-S-Net (Profibus).
REBOOT OS Ponowne uruchomienie systemu operacyjnego sterownika.
REG>4095 NOT SUP H Firmware tego sterownika nie obsługuje rejestrów o adresie powyżej 4095.
REGISTERS FAIL H Błąd rejestrów. Może być spowodowany uszkodzeniem pamięci.
RTC FAILURE H Zegar czasu rzeczywistego (RTC) nie działa

prawidłowo.

RTC NOT EQUIPPED Brak zegara czasu rzeczywistego (RTC) w pamięci

PCD4 lub nie działa prawidłowo.

SASI DPM FAIL n Instrukcja SASI nie powiodła się.
SASI DPS FAIL n Instrukcja SASI nie powiodła się.
SASI FDL FAIL n Instrukcja SASI nie powiodła się.
SASI MPI FAIL n Instrukcja SASI nie powiodła się.
SB NBR TOO BIG H Numer bloku SB spoza zakresu (np. zbyt stara wersja firmware).
SBUS PGU ERROR Nieprawidłowe przypisanie portu S-Bus w trybie PGU. Należy sprawdzić konfigurację.
SF NOT LOADED H Wywołana funkcja systemowa (CSF) nie jest załadowana, brak bloku DBX 7.
SIO FAIL n H Błąd S-IO.
ST NBR TOO BIG H Numer kroku Graftec ST (Step) spoza zakresu. Maksymalny numer ST zależy od typu sterownika.
SYS TYPE ERROR H Rodzaj sterownika w informacjach o systemie jest nieprawidłowy.
SYS WDOG START Ponowne uruchomienie sterownika spowodowane zadziałaniem układu watchdoag.
SYSTEM OVERLOAD H XOB 7 Za dużo odwołań do bloków struktury programu.
SYSTEM SOFT FAIL H Wewnętrzny błąd.
TASK DATA ERROR H Nieprawidłowy dostęp do danych zadania.
TASKDATA ILLEGAL H Dane o zadaniach nie są dozwolone.
TASKDATAOVERFLOW H Za dużo danych o zadaniach, należy zwiększyć przestrzeń dla nich przeznaczoną.
TEMPDATA ILLEGAL H Brak możliwości posiadania danych tymczasowych. Może być to spowodowane brakiem instrukcji DEFTMP.
TEMPDATAOVERFLOW H Za dużo tymczasowych danych, należy zwiększyć dostępny obszar instrukcją DEFTMP.
TEXT SEGM. ERROR H Uszkodzone dane Text/DB lub program użytkownika zawiera bloki DBX które nie są obsługiwane przez

firmware sterownika.

TEXT/DB HW ERROR H Pamięć Text/DB jest uszkodzona lub nieprawidłowa alokacja pamięci.
TR NBR TOO BIG H Numer TR (bloki przejścia) w Graftec spoza zakresu. Maksymalny numer TR zależy od typu sterownika.
TRACE EXEC ERROR H Wewnętrzny błąd firmware.
USR MEM HW ERROR H Test pamięci użytkownika zakończył się błędem.
WATCHDOG FAIL Ponowne uruchomienie wywołane przez układ watchdog z powodu przekroczenia czasu wykonywania programu.
XOB n STOPPED XOB zostało zatrzymane.
XOB 0 EXECUTED XOB 0 zostało wykonane podczas awarii zasilania.
XOB 0 START EXEC XOB 0 zostało rozpoczęte.
XOB 0 WDOG START XOB 0 wywołane przez układ watchdog z powodu przekroczenia czasu wykonywania programu.
XOB20/25 MISSING Wejście przerwań jest aktywne, ale brak odpowiadającego mu bloku XOB (20 lub 25).
XOB n INT LOST Przerwanie nie zostało obsłużone.
XOB INV PAR NBR H Nieprawidłowy parametr bloku XOB.
XOB NBR TOO BIG H Numer XOB spoza zakresu.
ZERO DIVIDE H Wewnętrzny błąd firmware.

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję