Dodano: 26.04.2013 Zmodyfikowano: 18.06.2018

Taka zmiana jest możliwa dzięki wprowadzeniu nowej funkcji CSF. Funkcja ta może być użyta kiedy PC lub terminale komunikują się z PCD. W przypadku komunikacji po Ether-S-Bus funkcja ta nie może być używana, o ile dany sterownik PCD jest wykorzystywany jako serwer dla innych sterowników w sieci. Podczas ładowania programu użytkowego, do sterowników klienckich są ładowane tablice zawierające adresy IP innych stacji. Zmiana adresu jednej ze stacji nie jest automatycznie aktualizowana w innych. Wykorzystanie nowej funkcji CSF sprawia, że program użytkownika na stacjach klienckich nie będzie dłużej korzystał z ID węzłów, lecz bezpośrednio z adresów IP. Jakkolwiek wykorzystując tę funkcję, stacja kliencka będzie musiała poznać nowy adres serwera (np. przez terminal), lecz nie będzie konieczne ponowne ładowanie programu użytkownika.

Czy informacje zawarte na tej stronie były dla Ciebie przydatne?