Dodano: 12.05.2014 Zmodyfikowano: 08.06.2018

 

Zachowanie takie jest najprawdopodobniej spowodowane błędną konfiguracją sterownika w Device Configurator. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy sterownik ma nadany prawidłowy adres S-Bus. Przy komunikacji poprzez SOCKET adres S-Bus również jest wykorzystywany. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w Online Settings w PG5 lub w systemie SCADA ustawiona jest opcja "Auto station", ale niektóre systemy SCADA mogą nie obsługiwać tej opcji i wtedy adres S-Bus wprowadzony w konfiguracji w SCADA musi się zgadzać z tym w sterowniku.

Drugim możliwym powodem może być wyłączony interfejs Ethernet w Device Configurator. Aby sterownik odpowiadał poprawnie poprzez GPRS, musi mieć również włączony i prawidłowo skonfigurowany interfejs Ethernet z włączoną opcją PGU.

 

Czy informacje zawarte na tej stronie były dla Ciebie przydatne?