Dodano: 17.04.2020 Zmodyfikowano: 17.04.2020

Objawy:

Brak wyświetlania się zmiennych w Maestro Aditum. Po zalogowaniu się do aplikacji internetowej grafika jest wyszarzona, na środku pojawia się napis Maestro Aditum. Aplikacja sprawia wrażenie jakby się odświeżała.

 

Przyczyna:

Przyczyną jest niepoprawnie skonfigurowany serwer IIS

 

Rozwiązanie:

Należy dodać w funkcjach systemu Windows (Panel sterowania -> włącz/wyłącz funkcje systemu Windows) opcję protokołu WebSocet.

Dla polskojęzycznej wersji systemu operacyjnego:

Usługi WWW -> Funkcje tworzenia aplikacji -> protokół WebSocet

Dla angielskojęzycznej wersji systemu operacyjnego:

Web Server -> Application Development -> WebSocet protocol

Czy informacje zawarte na tej stronie były dla Ciebie przydatne?