< Wróć do bazy wiedzy

Jak wgrać program do sterownika?

 

Wprowadzenie

W sterownikach Saia istnieje możliwość wgrywania programu za pomocą dowolnego portu komunikacyjnego. O tym, jakie porty zostaną udostępnione dla trybu programowania PGU decyduje programista. Poniższa instrukcja opisuje najpopularniejsze metody wgrywania programu z komputera do sterownika.

Wgrywanie programu do sterownika

Dostępne sposoby połączeń pomiędzy komputerem a sterownikiem

Wszystkie typy połączeń pomiędzy komputerem a sterownikiem widoczne są w zakładce Online Settings drzewa projektu PG5:

Rodzaje dostępnych połączeń w oknie Online Settings

Rodzaje dostępnych połączeń w oknie Online Settings

Połączenie poprzez PGU wykorzystywane jest do starszych typów sterowników (poprzez port RS232/PGU zabudowany na płycie czołowej sterownika).

Istnieje także możliwość połączenia ze sterownikiem za pośrednictwem protokołu S-Bus, S-Bus Modem oraz Profi-S-Bus.

Najpopularniejszymi i najczęściej wykorzystywanymi obecnie metodami połączeń są jednak opcje: S-Bus USB oraz SOCKET. Warto powtórzyć, że programowanie sterownika możliwe jest przy wykorzystaniu dowolnego portu. Na rys. 2 przedstawiono porty połączeń w przykładowym sterowniku (PCD3.M5540):

Porty połączeń w sterowniku PCD3.M5540

Porty połączeń w sterowniku PCD3.M5540

Nawiązywanie komunikacji ze sterownikiem

1)      Łączymy sterownik z komputerem przewodem USB (rys. 2).
2)      Klikamy ikonę Online Settings znajdującą się w drzewie projektu PG5:

Ikona Online Settings w drzewie projektu PG5

Ikona Online Settings w drzewie projektu PG5

3)      W nowym oknie określamy sposób komunikacji sterownika z komputerem. W naszym przypadku sterownik jest podłączony do komputera poprzez USB. Z listy dostępnych opcji wybieramy S-Bus USB:

Ustawienia parametrów w oknie Online Settings

Ustawienia parametrów w oknie Online Settings

4)      Ustawiamy parametr PGU na Yes– numer stacji S-Bus zostaje automatycznie ustawiony na adres rozgłoszeniowy 254. W ten sposób do sterownika zostaje przekazana informacja o obecności narzędzia programistycznego i połączenie zostanie nawiązane bez względu na ustawienia sterownika. Zatwierdzamy zmiany klikając OK.

5)      Klikamy ikonę Online Configurator znajdującą się w pasku zadań menadżera projektu:

Okno Online Configurator menadżera projektu PG5 – prawidłowo nawiązane połączenie

Okno Online Configurator menadżera projektu PG5 – prawidłowo nawiązane połączenie

W oknie Online Configurator widoczne są parametry nawiązanego połączenia, a także inne informacje o sterowniku takie jak np.: typ sterownika, firmware, itp. 

W przypadku gdy nie udało się nawiązać połączenia wyświetlony zostanie komunikat błędu. W oknie Online Configurator nie pojawią się informacje o podłączonym sterowniku:

Online Configurator - Błąd połączenia

Online Configurator – Błąd połączenia

6)      Zamykamy okno Online Configurator i z drzewa projektu wybieramy narzędzie Device Configurator. Otwiera się okno, w którym zawarte są szczegóły dotyczące konfiguracji sterownika:

Okno Device Configurator

Okno Device Configurator

7)      W oknie Device Configurator pojawia się domyślna konfiguracja sterownika. W celu zaktualizowania konfiguracji aktualnie podłączonego sterownika wybieramy opcję Upload Configuration z górnego paska narzędzi:

Położenie ikony Upload Configuration na pasku narzędzi

Położenie ikony Upload Configuration na pasku narzędzi

8)      W nowym oknie klikamy przycisk Upload. Rozpoczyna się pobieranie konfiguracji ze sterownika do projektu PG5:

Pobieranie konfiguracji ze sterownika

Pobieranie konfiguracji ze sterownika

9)      Po pobraniu konfiguracji ze sterownika, parametry w oknie Device Configuration ulegają zmianie na aktualne dla podłączonego sterownika:

Aktualizacja konfiguracji sterownika po wybraniu opcji Upload Configuration – typ sterownika oraz numer stacji S-Bus

Aktualizacja konfiguracji sterownika po wybraniu opcji Upload Configuration – typ sterownika oraz numer stacji S-Bus

 

Aktualizacja konfiguracji sterownika po wybraniu opcji Upload Configuration – adres IP sterownika

Aktualizacja konfiguracji sterownika po wybraniu opcji Upload Configuration – adres IP sterownika

10)      Zapisujemy zmiany klikając na Zapisz Ikona "Zapisz wszystko" w PG5 . W oknie drzewa projektu zauważamy zmiany parametrów sterownika:

Zmiana parametrów sterownika w drzewie projektu PG5

Zmiana parametrów sterownika w drzewie projektu PG5

 

Zmiana konfiguracji sterownika

Zmiana parametrów konfiguracyjnych sterownika dokonywana jest w oknie Device Configurator:

1)      Zmieniamy parametry konfiguracyjne sterownika (np. numer stacji S-Bus lub adres IP):

Edycja konfiguracji sterownika w Device Configurator

Edycja konfiguracji sterownika w Device Configurator

2)      Wgrywamy nową konfigurację do sterownika klikając ikonę Download Configuration w górnym pasku narzędzi:

Położenie ikony Download Configuration na pasku narzędzi

Położenie ikony Download Configuration na pasku narzędzi

3)      W nowym oknie klikamy przycisk Download. Konfiguracja zostaje wgrana do sterownika:

Okno Download Configuration

Okno Download Configuration

4)      Zamykamy Device Configurator. Zmienione parametry sterownika widoczne są w drzewie projektu PG5:

Zmienione parametry konfiguracyjne sterownika widoczne w drzewie projektu PG5

Zmienione parametry konfiguracyjne sterownika widoczne w drzewie projektu PG5

S-Bus USB

1)      W celu wgrania programu do sterownika poprzez S-Bus USB otwieramy kartę Online Settings i z rozwijanej listy dostępnych opcji wybieramy S-Bus USB. W oknie parametrów ustawiamy opcję PGU jako No. W ten sposób zostanie nawiązana próba połączenia ze sterownikiem o zdefiniowanym numerze stacji S-Bus. Opcja ta jest wykorzystywana w przypadku, gdy sterownik pełni funkcję bramy (Gateway) dla innych urządzeń. W pole S-Bus Station Number wpisujemy zdefiniowany numer stacji S-Bus:

Definiowanie połączenia S-Bus USB w karcie Online Settings

Definiowanie połączenia S-Bus USB w karcie Online Settings

2)      Zatwierdzamy zmiany klikając przycisk OK. Warto zauważyć zmianę parametrów połączenia przy karcie Online Settings w drzewie projektu PG5:

Zmiana parametrów połączenia widoczna w karcie Online Settings

Zmiana parametrów połączenia widoczna w karcie Online Settings

3)      Możemy przystąpić do wgrywania stworzonego programu (np. w edytorze Fupla) do sterownika. Kompilujemy projekt klikając na ikonę kompilacji w pasku zadań menadżera projektu. Opcja Build Changed Files analizuje pliki, w których dokonano zmian od ostatniej kompilacji. Opcja Rebuild All Files kompiluje cały projekt:

Położenie ikon kompilacji projektu w pasku zadań menadżera projektu PG5

Położenie ikon kompilacji projektu w pasku zadań menadżera projektu PG5


Przebieg procesu kompilacji projektu

Przebieg procesu kompilacji projektu

4)      Jeżeli nie wykryto błędów kompilacji, klikamy ikonę Download znajdującą się w pasku zadań menadżera projektu:

Położenie ikony Download Program w pasku zadań menadżera projektu PG5

Położenie ikony Download Program w pasku zadań menadżera projektu PG5

5)      Otwiera się nowe okno, w którym możemy zdefiniować parametry pobierania:

a)      Grupa Before Download – określa zachowanie sterownika przed rozpoczęciem pobierania programu:

  • Stay in Run (opcja dostępna dla sterowników PCD1.M2xxx, PCD3.Mxx60, pWeb Panel) – pliki mogą być pobierane do sterownika będącego w trybie Run. Program zostanie nadpisany i zrestartowany tylko po ukończeniu wgrywania. Opcja Stay in Run minimalizuje czas, gdy sterownik nie realizuje programu;
  • Halt the PCD – Wykonywany program zostaje zatrzymany podczas wgrywania nowych plików do sterownika (dotyczy wszystkich sterowników niewyposażonych w opcję Stay in Run);

b)      Grupa After Download – określa zachowanie sterownika po pobraniu programu;

  • Run the program – po pomyślnym zakończnieu wgrywania program zostaje automatycznie uruchomiony;
  • Stay in Stop – po zakończeniu wgrywania program pozostanie nieaktywny, uruchomienie programu musi być zainicjalizowane poprzez naciśnięcie przycisku Run w oknie Online Configurator;

c)      Grupa Options – dodatkowe opcje:

  • Download First-time Initialization Data (opcja powinna być domyślnie włączona, w szczególności gdy wybrano parametr Clear Media) – umożliwia wgrywanie danych inicjalizacyjnych, które są uruchamiane podczas pierwszego startu programu;
  • Clear Media (R F T C) – ustawia wartości wszystkich zmiennych na zero po wgraniu programu do sterownika. Po tej operacji do sterownika zostają wgrane dane inicjalizacyjne;
  • Don’t Clear Outputs – zapobiega wyłączeniu wyjść podczas wgrywaniu programu lub restartu sterownika. Ta opcja może okazać się szczególnie przydatna np. w systemach automatyki budynkowej (odłączenie wyjść powoduje zgaszenie świateł, ogrzewania, wentylacji);

d)      Grupa Backup – parametry zapisywania kopii zapasowej programu w pamięci flash:

  • Backup to Onboard Flash – utworzenie kopii zapasowej programu w pamięci sterownika;
  • Delete backup form Onboard Flash – wykasowanie ostatniej kopii zapasowej programu z pamięci sterownika;
  • Backup to Flash Card – utworzenie kopii zapasowej programu w wybranej pamięci zewnętrznej;

Po kliknięciu przycisku Start Download program zostaje wgrany do sterownika:

Okno Download Program

Okno Download Program

6)      Zakończenie pobierania zostaje potwierdzone wyświetleniem komunikatu:

Komunikat pomyślnego zakończenia pobierania w oknie Download Program

Komunikat pomyślnego zakończenia pobierania w oknie Download Program

SOCKET

Opcja Socket pozwala na wykorzystanie portu Ethernet do programowania sterownika. Aby skorzystać z tej możliwości należy wgrać ustawienia konfiguracyjne do sterownika, a także znać jego adres IP oraz adres S-Bus. Warto podkreślić, że wgrywanie do sterownika konfiguracji ze zmienionym adresem IP lub numerem stacji S-Bus spowoduje utratę połączenia.

1)      Łączymy sterownik z komputerem przewodem Ethernet (rys. 2).

2)      Otwieramy kartę Online Settings. Z rozwijanej listy wybieramy opcję SOCKET, a następnie w liście parametrów wpisujemy numer stacji S-Bus oraz adres IP sterownika:

Definicja parametrów połączenia w karcie Online Settings

Definicja parametrów połączenia w karcie Online Settings

3)      W oknie Online Configurator widoczne są szczegóły połączenia:

Szczegóły połączenia w oknie Online Configurator

Szczegóły połączenia w oknie Online Configurator

4)      Powtarzamy punkty 4-7 dla połączenia S-Bus USB (rozdział 2.4). Program zostaje wgrany do sterownika.

Dodatkowe opcje wgrywania programu do sterownika

Wgrywanie programu do sterownika w trybie Run

Wgrywanie programu do sterownika będącego w trybie Run jest możliwe dla sterowników serii PCD1.M2xx0 oraz PCD3.Mxx60 i paneli programowalnych wyposażonych w firmware 1.20 lub wyższy. Jest to szybka i prosta metoda transferu danych.

1)      Wybieramy metodę połączenia sterownika z komputerem (np. poprzez USB). Wykonujemy kroki 1-4 z rozdziału 2.3.

2)      Opcja Download in Run jest dostępna w menu menadżera projektu PG5. Możemy ją także aktywować wciskając przycisk F7:

Opcja Download in Run w pasku narzędzi menadżera projektu PG5

Opcja Download in Run w pasku narzędzi menadżera projektu PG5

Opcja Download in Run jest także dostępna po kliknięciu ikony Download w pasku narzędzi menadżera projektu PG5:

Przycisk Download in Run w oknie Download Program

Przycisk Download in Run w oknie Download Program

3)      Otwiera się okno, przedstawiające listę bloków funkcyjnych, które uległy zmianie od ostatniej modyfikacji programu. Należy podkreślić, że w niektórych przypadkach wgranie programu do sterownika w trybie Run może okazać się niemożliwe (np. jeśli dokonano zmian w blokach XOB16, Modem FBox, czy też Extended Data Blocks – DBXs). W takim przypadku, elementy na liście zostaną zaznaczone kolorem czerwonym.  Jeśli nie wykryto błędów, w oknie pojawi się komunikat w kolorze zielonym, potwierdzający możliwość ściągnięcia programu przez sterownik w trybie Run:

Widok okna Download in Run w przypadku, gdy nie wykryto błędów

Widok okna Download in Run w przypadku, gdy nie wykryto błędów


Zmiany w bloku XOB16 powodują zablokowanie opcji Download in Run

Zmiany w bloku XOB16 powodują zablokowanie opcji Download in Run

4)      Klikamy przycisk Start Download. Program zostaje wgrany do sterownika.

Zdalne programowanie sterownika

Sterowniki PCD wyposażono w możliwość ich zdalnego programowania za pośrednictwem połączenia internetowego:

1)      W Device Configurator określamy: numer stacji S-Bus, adres IP sterownika oraz adres routera:

Definiowanie numeru stacji S-Bus w Device Configurator

Definiowanie numeru stacji S-Bus w Device Configurator


Definiowanie adresu IP i adresu Routera w Device Configurator

Definiowanie adresu IP i adresu Routera w Device Configurator

2)      Wgrywamy zmienioną konfigurację do sterownika (rozdział 2.3);

3)      Łączymy sterownik z routerem. Od tej pory będziemy mogli komunikować się ze sterownikiem za pośrednictwem połączenia internetowego.

4)      Wchodzimy w kartę Online Settings. Wybieramy typ połączenia SOCKET. Definiujemy adres IP, numer stacji S-Bus, a następnie klikamy przycisk Setup:

Prawidłowo zdefiniowane parametry w karcie Online Settings

Prawidłowo zdefiniowane parametry w karcie Online Settings

 5)      W nowym oknie sprawdzamy czy prawidłowo zdefiniowano numer portu UDP (5050). Zaleca się także zwiększyć wartość czasu oczekiwania na odpowiedź urządzenia (Timeout). Podane wartości czasów są wyrażone w milisekundach:

Konfiguracja parametrów w oknie Channel Settings

Konfiguracja parametrów w oknie Channel Settings

6)      Zatwierdzamy zmiany klikając dwukrotnie OK. Kompilujemy program i wgrywamy go do sterownika (punkty 4-7, rozdział 2.4).

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję