< Wróć do bazy wiedzy

Jaką ilość systemowych danych historycznych można przechowywać w panelach HMI25/30?

 

Każdy terminal ASEM HMI25/30 rejestruje w wewnętrznej bazie danych różnego rodzaju zdarzenia systemowe. Należą do nich m.in.: informacje o stanie komunikacji z innymi urządzeniami, błędy komunikacji, logowania / wylogowania użytkowników, alarmy, zmiany wartości monitorowanych zmiennych (włączona opcja Audit Trail), itp.

Wielkość bufora danych na zdarzenia systemowe jest zależna od typu bazy danych, który będzie obsługiwał projekt. Typ bazy określamy za pomocą parametru Default ODBC Connection Plugin w oknie ustawień głównych projektu:

 

asem-hmi-default-odbc-connection-plugin

 

W zależności od wybranego typu bazy danych, w folderze LOGS projektu tworzy się plik z rozszerzeniem .mdb (Access) lub .mdf (SQL Express), który zawiera wszystkie informacje dotyczące zdarzeń systemowych:

 

asem-hmi-hms_HisLog.mdb

 

Maksymalne rozmiary plików bazy danych dla zdarzeń systemowych to:

  • 1,9 GB dla bazy danych MSAccess (pliki .mdb);
  • 4,0 GB dla bazy danych SQL Server Express (pliki .mdf);

UWAGA: W przypadku dużej ilości zdarzeń systemowych zaleca się ograniczanie horyzontu czasowego dla logowania zdarzeń – może być to ustawione w zakładce Historical Log Settings ustawień głównych projektu (domyślne ustawienie to 180 dni):

 

asem-hmi-alarms-drivers-system-max-age

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję