Dodano: 26.04.2013 Zmodyfikowano: 10.09.2013

Dane w rejestrach liczników są uaktualniane okresowo, odpowiednio:

  • dla liczników jednofazowych (ALD1): co 5 sekund,
  • dla liczników trójfazowych (AWD3, ALE3): co 10 sekund

Dane te obejmują m.in.:

  • zużycia energii
  • napięcia, prądy, moce czynne i bierne łączne
  • napięcia, prądy, moce czynne i bierne na każdej fazie
Czy informacje zawarte na tej stronie były dla Ciebie przydatne?