< Wróć do bazy wiedzy

Jakie są nowości w systemie operacyjnym COSinus 1.22?

Oto lista najważniejszych nowości w COSinus 1.22:

Filtrowanie adresów IP

Możliwe jest ograniczenie dostępu do sterownika poprzez filtrowanie adresów IP z których pochodzą otrzymywane pakiety. Dostępne są dwa tryby pracy filtru:

– biała lista, w której domyślnie wszystkie pakiety są ignorowane, a sterownik akceptuje wyłącznie pakiety pochodzące z adresów zdefiniowanych na liście. Jest to tryb zalecany i bezpieczniejszy.

– czarna lista, w której domyślnie wszystkie pakiety są przyjmowane, a sterownik ignoruje wyłącznie pakiety pochodzące z adresów zdefiniowanych na liście

Konfiguracja filtru jest możliwa poprzez Device Configurator, przy pozycji Ethernet w sekcji Onboard Communications.

Filtrowanie adresów IP w COSinus 1.22

Filtrowanie adresów IP w COSinus 1.22

Okno listy filtrów zawiera pola umożliwiające wpisanie adresu i maski wraz z opisem. Umożliwia to zdefiniowanie zarówno jednego konkretnego adresu IP, ale również całego zakresu adresów. Na liście może się znajdować do 32 takich wpisów.

Lista adresów w filtrze

Lista adresów w filtrze

W powyższym przykładzie na liście dodany został zakres adresów 192.168.10.0 do 192.168.10.255 oraz pojedynczy adres 192.168.11.1.

Dodane zostały również dwa nowe bloczki do biblioteki Communication (ACL = Access Control List) umożliwiające zarządzanie filtrowaniem w trakcie pracy programu sterownika:

ACL IP Open

Bloczek ACL IP Open

Bloczek umożliwiający dodawanie adresów do listy filtrów IP

ACL IP Filter

Bloczek ACL IP Filter

Bloczek umożliwiający załączanie/wyłączenie filtrowania IP

Klucz dostępu dla połączenia FTP

Dodany został nowy mechanizm autoryzacji dla połączenia FTP oraz funkcji “FTP over HTTP” (FTP po HTTP). Mechanizm ten znacznie upraszcza proces wgrywania danych do sterownika z narzędzi typu Web-Editor. Zamiast podawania hasła Web-Editora, nazwy użytkownika oraz hasła FTP, wystarczy teraz podać klucz dostępu zdefiniowany w Device Configuratorze we właściwościach sterownika.

Klucz dostępu dla FTP

Klucz dostępu dla FTP

Tryb pasywny FTP (Passive mode)

Serwer FTP wbudowany w sterownik obsługuje od teraz również połączenia w trybie pasywnym. Tryb ten jest definiowany po stronie klienta FTP i nie wymaga żadnych ustawień po stronie sterownika. Tryb pasywny stosowany jest szczególnie przy połączeniach zza firewalli.

Nowe funkcje systemowe

Do funkcji systemowych (lista instrukcji) dodane zostały nowe funkcje:

– konwersja daty i czasu do/z formatu stempla czasowego systemu Unix

Funkcje systemowe konwersji czasu z/do formatu Unix

Funkcje systemowe konwersji czasu z/do formatu Unix
CSF S.SF.CLOCK.Library
S.SF.CLOCK.ConvertStdTimeToUnix ; Konwertuj datę i godzinę na stempel w formacie Unix
Year ;1 R|K IN, Rejestr/stała zawierająca rok
Month ;2 R|K IN, Rejestr/stała zawierająca miesiąc
Day ;3 R|K IN, Rejestr/stała zawierająca dzień
Hour ;4 R|K IN, Rejestr/stała zawierająca godzinę
Minute ;5 R|K IN, Rejestr/stała zawierająca minuty
Second ;6 R|K IN, Rejestr/stała zawierająca sekundy
UnixTime ;7 R OUT, Rejestr do którego zostanie wpisany stempel czasowy
Status ;8 R OUT, Status

 

CSF S.SF.CLOCK.Library
S.SF.CLOCK.ConvertUnixTimeToStd ; Konwertuje stempel czasowy w formacie Unix na datę i godzinę
UnixTime ;1 R IN, Rejest zawierający stempel czasowy w formacie Unix
Year ;2 R OUT, Rejestr do którego zostanie wpisany rok
Month ;3 R OUT, Rejestr do którego zostanie wpisany miesiąc
Day ;4 R OUT, Rejestr do którego zostanie wpisany dzień
Hour ;5 R OUT, Rejestr do którego zostanie wpisana godzina
Minute ;6 R OUT, Rejestr do którego zostaną wpisane minuty
Second ;7 R OUT, Rejestr do którego zostaną wpisane sekundy
Status ;8 R OUT, Status

– szyfrowanie/odszyfrowanie danych przy użyciu szyfru AES128

Funkcje systemowe szyfrowania/odszyfrowania przy użyciu AES128

Funkcje systemowe szyfrowania/odszyfrowania przy użyciu AES128

CSF S.SF.SYS.Library
S.SF.SYS.AES_128_Encrypt ; Szyfruje dane przy pomocy AES 128
Key ;1 DB|X|R IN, 128-bitowy klucz szyfrujący (16 bajtów)
Data ;2 DB|X|R IN, Dane do zaszyfrowania
K 16 ;3 R|K IN, Ilość bajtów danych do zaszyfrowania
Encrypted_Data ;4 DB|X|R OUT, Zaszyfrowane dane jako tablica bajtów
Error ;5 R OUT, Kod błędu

 

CSF S.SF.SYS.Library
S.SF.SYS.AES_128_Decrypt ; Odszyfrowuje dane przy pomocy AES 128
Key ;1 DB|X|R IN, 128-bitowy klucz szyfrujący (16 bajtów)
Encrypted_Data ;2 DB|X|R IN, Dane do odszyfrowania
K 16 ;3 R|K IN, Ilość bajtów danych do odszyfrowania, musi to być wielokrotność 16 bajtów
Data ;4 DB|X|R OUT, Odszyfrowane dane jako tablica bajtów
Error ;5 R OUT, Kod błędu

Rozbudowa obsługi protokołu Modbus

Modbus RTU sprawdza teraz dokładnie odstęp pomiędzy przesyłanymi znakami (po stronie klienta i serwera). Domyślnie driver oczekuje odstępu 1,5 z możliwością ustawienia 2,0 oraz 2,5.

Dodana została możliwość zatrzymania działania serwera Modbus TCP/IP. Obsługa funkcji Modbus RTU/ASCII OFF była już dostępna w poprzednich wersjach. Dla protokołów TCP i UDP jest to teraz możliwe z poziomu kodu Listy Instrukcji.

Mapowanie wejść przerwań w sterownikach PCD3.Mxx60

Wejścia przerwań Int0 i Int1 znajdujące się na łączówce zasilającej sterowników PCD3.Mxx60 mogą być teraz mapowane z poziomu Device Configurator w nowej sekcji Onboard Inputs/Outputs.

Mapowanie wejść przerwań w PCD3.Mxx60

Mapowanie wejść przerwań w PCD3.Mxx60

Uwaga: Sterowniki z COSinus mogą być programowane w starszych wersjach PG5 (np. 2.0, 1.4), ale by korzystać z pełni możliwości, konieczne jest stosowanie PG5 2.1.

Zobacz też: Które sterowniki obsługują COSinus?

 

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję