< Wróć do bazy wiedzy

Jakie są nowości w PG5 2.1.410?

 

Obsługa nowych modułów z serii E-Line

 • PCD1.G3600-C15 (kontrola pomieszczenia; 8 wejść cyfrowych, 4 przekaźniki, 4 triaki, 4 wejścia analogowe, 4 wyjścia analogowe, 1 port RS-485 (S-Bus), 1 port USB)
 • PCD1.G3601-C15 (kontrola pomieszczenia z dodatkowym portem RS-485; 8 wejść cyfrowych, 4 przekaźniki, 4 triaki, 4 wejścia analogowe, 4 wyjścia analogowe, 1 port RS-485 (S-Bus), 1 dodatkowy port RS-485, 1 port USB)
 • PCD1.G1100-C15 (oświetlenie i rolety; 4 wejścia cyfrowe, 2 przekaźniki, 2 wyjścia analogowe, 1 port RS-485 (S-Bus), 1 port USB)
 • PCD1.F2611-C15 (DALI i dodatkowy port RS-485; do 64 balastów DALI, zintegrowane zasilanie linii DALI, 4 wejścia cyfrowe 24VAC/VDC, 1 port RS-485 (S-Bus), 1 dodatkowy port RS-485, 1 port USB)
 • PCD1.W5300-C15 (wejścia/wyjścia analogowe; 4 wejścia analogowe, 4 wyjścia analogowe, 1 port RS-485 (S-Bus), 1 port USB)

 

Web-Editor 8

Tryb pasywny FTP dla funkcji wgrywania wizualizacji poprzez FTP do sterownika/panela.

pg5_we8_ftp_passive_mode

Szablony S-Monitoring

Podstawowe funkcje aplikacji S-Monitoring zostały zintegrowane w postaci szablonów gotowych do wykorzystania we własnych projektach rozszerzających aplikację. Szablony dostępne są w zakładce “Libraries” w sekcji “S-Monitoring”.

pg5_we8_smonitoring_templates

Wiele poprawek błędów i wydajności

 

Menedżer Projektu

Podczas dodawania nowego urządzenia używając funkcji “New Device…” w oknie “New Device” możliwy jest wybór dodawanego urządzenia:

pg5_new_device_selection

 

Device Configurator

Obsługa nowych urządzeń

 • Moduły E-Line
 • PCD7.D443WT5R – programowalny panel o przekątnej 4,3”
 • PCD3.M6880 – sterownik z podwójnym procesorem i wsparciem redundancji na poziomie Firmware

Lepsze wskazywanie błędów

Od tej pory dwukrotne kliknięcie w błąd na liście błędów otworzy sekcję w której występuje wskazany błąd i podświetli błędny parametr (do tej pory otwierana była tylko sekcja w której był błąd)

 

Fupla

Dwa poziomy organizacji szablonów

Szablony mogą być utworzone wybierając opcję “Add Pages to Templates”. Możliwa była organizacja szablonów w grupach, od tej pory możliwe jest zdefiniowanie do dwóch poziomów grup:

pg5_fupla_template_groups

Wyświetlanie tekstów w trybie Online na stronach Fupla

Od tej pory możliwe jest użycie narzędzia Probe do podglądu tekstów. Wyświetlane są pierwsze 32 znaki tekstu.

pg5_texts_in_fupla_displays

Import/eksport stron z tagami symboli

Od teraz funkcja importu i eksportu stron Fupli obejmuje tagi dla symboli

pg5_import_export_symbols_with_tags

Edytor symboli

Wyświetlanie początkowej zawartości DB w dymkach

Od teraz najechanie kursorem myszy nad pole adresu/wartości symbolu DB spowoduje wyświetlenie w dymku podpowiedzi wartości 5 pierwszych elementów DB:

pg5_edytor_symboli_dymki_db

Aktualizacja pomocy

W pomocy informacje dotyczące komunikatów błędów i ostrzeżeń są teraz dostępne z głównego poziomu.

 

Konfigurator BACnet i kompilator

Wsparcie dla języków obsługiwanych w UTF-8

Konfigurator BACnet przetwarza teraz pliki zakodowane w UTF-8.

Zmiana kodowania dla konfiguratora BACnet

Zgodnie ze standardem BACnet 2010, kodowanie ANSI zostało zmienione na UTF-8.

Pozostałe zmiany

Naprawione problemy dotyczące pozycjonowania okna i wgrywania konfiguracji. Dodano pozycję we właściwości “StringArray” i umożliwiono wstawianie nowych tekstów w dowolnym miejscu.

 

Konfigurator LON

Przypisywanie adresu

Adres przypisywany zasobom zmiennych sieciowych może być ustawiany w oknie właściwości. Gdy używano tablicy profili, wartość nadawana była tylko dla pierwszego adresu, a pozostałe otrzymywały ten sam adres. Aby poprawnie przypisać adresy, konieczne było ręczne edytowanie generowanych plików symboli. Aby to usprawnić, dodano nową właściwość “Offset”, która definiuje poprawne adresy dla kolejnych zmiennych.

pg5_lon_configurator_assign_address

W powyższym przykładzie “analogInput” jest tablicą dwóch elementów i potrzebuje jednego rejestru na każdy z nich. Właściwość adres ma domyślną wartość “<auto allocated>”, ale może być nadana konkretnie przez użytkownika. Wpisany adres będzie nadany pierwszemu elementowi. Aby adresować kolejne, konieczne jest wykorzystanie właściwości “Offset”, co spowoduje zmianę kolejnych adresów o ten parametr.

Adresy są sprawdzane w momencie naciśnięcia przycisku “Create Target”, w przypadku wykrycia konfliktu adresów generowany jest błąd:

Untitled1.lip: Resource is already used R 11 : LONIP.analogOutput_0.nviAnalog.lev_percent – LONIP.analogInput_1.nvoAnalog.lev_percen

Funkcja Assign Address zarządza wartością Offsetu. Liczy ona ilość zasobów wykorzystywanych przez dany typ zmiennych, a następnie nadaje offset tak, by każdy zasób otrzymał taki sam offset. Przykładowa wygenerowana mapa adresów widoczna jest na poniższym zrzucie ekranu:

pg5_lon_configurator_assign_address2

 

DDC Suite Add-on tool

Poprawki w BACnet

Automatyczne łączenie BACnet.bnt

W PG5 2.1.310 to Add-on tool kompilował BACnet.bnt. Ponieważ Menedżer Projektu uznawał to za zmianę projektu, sugerował ponowną kompilację projektu (mimo, że zostało to już wykonane przez Add-on tool).

Od tej wersji, zamiast kompilacji, dodatek wywołuje “Build Changed Files” w Menedżerze Projektu po dokonaniu zmian. “BACnet.bnt” jest zdefiniowany jako “Linked/Built”. Po uruchomieniu dodatku projekt jest gotowy do wgrania.

Brak ponownego używania ID

Dodatek tłumaczy długie id bloków funkcyjnych z “DDC_BACnet.bnt” do krótkich w “BACnet.bnt”. Tłumaczenie w 2.1.310 było wykonywane poprzez nadanie najmniejszego wolnego id dla danego typu. To mogło prowadzić do błędów w sieci gdy obiekty BACnet były usuwane i dodawane. Przykładowo, po usunięciu “AI 5” i dodaniu kolejnego obiektu AI, nowy obiekt dostawał id 5. Sieć nie wiedziała, że jest to nowy obiekt.

Aby dodatek nie używał “zużytych” id, ich lista jest przechowywana oddzielnie i brana pod uwagę podczas nadawania nowego id. Ta informacja przechowywana jest w pliku “DDC_AddOn.ddc” w sekcji “NextFreeIds”. Jest ona resetowana tylko gdy wykonana zostanie funkcja “overwrite”.

Zapobieganie problemom z aktualizacją bloków DDC Suite

W 2.1.310 mogły występować problemy, jeśli oryginalny plik “BACnet.bnt” został utworzony w DDC Suite 2.0. Jeśli DDC Suite 2.5 będzie aktualizowane, plik “DDC_BACnet.bnt” będzie zawierać nowe ID. Podczas aktualizacji dodatek rozpoznaje, że w pliku “BACnet.bnt” znajdują się obiektu, ale nie zna ich relacji do obiektów w pliku “DDC_BACnet.bnt”. Wyświetlany jest komunikat i możliwe jest usunięcie istniejących obiektów lub pozostawienie ich bez zmian.

W nowej wersji aktualizacja może być przerwana bez wykonywania jakichkolwiek zmian.

Brak ponownej indeksacji obiektów programowych (PO)

Obiekty programowe nie są już ponownie indeksowane. Ich początkowe id jest pobierane z pliku “DDC_BACnet.bnt” do pliku “BACnet.bnt” jak w przypadku obiektów NC.

Modyfikacje narzędzi

Funkcja Select/Unselect All dla czarnej listy

Funkcjonalność czarnej listy została dodana w ostatniej wersji. W nowej wersji ułatwiono pracę z nią, dodając przyciski pozwalające na zaznaczenie/odznaczenie wszystkich elementów.

pg5_ddc_suite_select_all

Kopia zapasowa pliku “BACnet.bnt”

Za każdym razem gdy wykonywana jest aktualizacja, plik “BACnet.bnt” i “DDC_BACnet.bnt” są kopiowane do folderu “Backups” w projekcie. Przechowywane są trzy ostatnie kopie, starsze są usuwana. Plik “DDC_BACnet.bnt” również jest zachowywany, gdyż zawiera tabelę tłumaczącą id, zatem podczas przywracania kopii zapasowej oba pliki muszą być przywrócone jednocześnie.

Pliki są automatycznie przywracane jeśli podczas aktualizacji wystąpił błąd. W pozostałych przypadkach mogą być one przywrócone ręcznie.

Dostosowanie menu i skrótów klawiszowych

Możliwe jest teraz otwarcie pliku logów używając polecenia “Open Logfile” z menu “File”. Dodatkowo skróty klawiszowe umożliwiają szybki dostęp do funkcji.

 

pg5_ddc_suite_modified_menu

Okno “Options”

Nowe okno “Options” dostępne w menu “Tools” pozwala zdefiniować pewne stałe dla procesu aktualizacji. Przykładowo, możliwe jest wyłączenie kroku kompilacji.

pg5_ddc_suite_options_window

Biblioteki bloków FBox

Energy Meter Modbus, wersja 2.7.310

 • Blok H104: modyfikacja w sposobie sprawdzania ASN w celu obsługi wersji Z modułu

File System Library, wersja 2.7.320

 • Memory Management: nowa wersja bloku z wejściem “Lock” i wyjściem “Locked” oraz poprawką dotyczącą obsługi LED na firmware >1.24
 • Nowy blok “Copy File” umożliwiający kopiowanie plików
 • Memory Management External: usunięcie ostrzeżeń przy kompilacji, rozwiązanie problemów gdy użyte były jednocześnie bloki “File Properties” i “Log to file advanced”

Modem Library, wersja 2.7.310

 • Poprawka dotycząca ustawiania flagi Error podczas wysyłania SMS gdy Standby mode był wyłączony

S-Fup Base, wersja 2.7.310

 • Obsługa nowych modułów E-Line
 • Poprawki w blokach “Saia S-Bus Master” i “SASI S-Bus Extended” usuwające błąd kompilacji gdy prędkość 115,2kbps używana była na porcie 3

S-Fup Communication, wersja 2.7.310

 • Poprawki w pomocy

S-Fup Analog Module Library, wersja 2.7.310

 • Poprawki wewnętrzne w zależnościach od innych bibliotek

DDC Suite 2.5, wersja 2.8.153

 • W rodzinie “Alarming”, w blokach “Motor 2 speed” i “Motor 3 speed”, jeśli włączony był BACnet, a “ManSwitch” nie był wybrany, wartość “PcdInRef” nie była kopiowana do “PV”
 • We wszystkich blokach BACNet NC ustawiono limity od -1 do 4194303 (wcześniej 4194302)
 • W rodzinie “Systems”, w bloku “Redundant”, lista opcji zawierała pozycje 0=daily (element wyłączony) i 8=daily (element wyłączony). Fupla wyświetlała błąd, gdy wybrana była opcja 8. Opcja 0 została usunięta.

HDLog, wersja 2.6.180

 • Poprawki dotyczące rejestrowania pliku tygodniowego: jeśli pierwszy tydzień roku rozpoczynał się w poprzednim roku, wpisy ze starego roku oznaczane były jako nowy rok

Nowa biblioteka

PEHA PHC library, wersja 1.0.100

Jest to biblioteka do komunikacji z urządzeniami PEHA pracującymi na PHC Bus. Jest kompatybilna z modułami E-Line PCD1.F2611-C15 i PCD1.G3601-C15. Biblioteka dostarcza driver w postaci bloków funkcyjnych pozwalający na inicjalizację łącza szeregowego oraz komunikację do urządzeń PEHA ET-B i ET-D.

Biblioteka może być wykorzystywana z następującymi urządzeniami:

 • PCD1.F2611-C15
 • PCD1.G3601-C15

Biblioteka obsługuje komunikację z urządzeniami PEHA:

 • ET B 2 push buttons
 • ET B 4 push buttons
 • ET B 8 push buttons
 • ET D 8 push buttons with display

 

Zobacz też

[xyz-ihs snippet=”obrazekfaq”] Jakie są nowości w PG5 2.1.420?

[xyz-ihs snippet=”obrazekfaq”] Jakie są nowości w PG5 2.1.310?

[xyz-ihs snippet=”obrazekfaq”] Jakie są nowości w PG5 2.1.300?

[xyz-ihs snippet=”obrazekfaq”] Jakie są nowości w PG5 2.1.210?

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję