< Wróć do bazy wiedzy

Jakie są nowości w PG5 2.2.100?

Skrót nowości

 

Przebudowany Edytor Fupla

 

Web-Editor 8

 

Narzędzie Wiring Check Tool

Narzędzie dla instalatorów i elektryków pozwalające w łatwy sposób przetestować wejścia/wyjścia sterownika, a następnie wygenerować raport

 

Biblioteka Fupla: Klient FTP

 

Edytor Fupla

Nowa wewnętrzna struktura

Wnętrze edytora Fupli zostało przebudowane od nowa aby zwiększyć wydajność pracy podczas otwierania plików, eksportowania i importowania stron, dodawania i usuwania stron oraz podczas operacji wyszukaj i wyszukaj i zamień. Stary Edytor opierał się na plikach tymczasowych, co często powodowało problemy z szybkością. Nowy Edytor wykorzystuje pamięć RAM, co znacznie zwiększa wydajność i stabilność pracy.

Cofnij / Powtórz

Funkcja Cofnij i Powtórz została ulepszona. Od teraz funkcją objęte są wszystkie akcje wykonywane w Edytorze Fupli, na przykład:
Na stronie Fupla:

 • Dodawanie/usuwanie FBoxów, konektorów, połączeń, szyn połączeniowych, wyświetlaczy, komentarzy
 • Przesuwanie FBoxów, konektorów, połączeń
 • Definiowanie symboli w konektorze
 • Kopiowanie FBoxów, konektorów, wielu elementów jednocześnie
 • Zamienianie FBoxów
 • Uaktualnianie FBoxów

W panelu Nawigatora Stron (Page Navigator):

 • Dodawanie/usuwanie stron
 • Przesuwanie stron
 • Grupowanie/rozgrupowywanie stron
 • Importowanie stron

W panelu i oknie właściwości:

 • Definiowanie nazwy, referencji, komentarza dla FBoxa,
 • Ustawianie parametrów wewnętrznych (Adjust parameters)

pg5-2.2-fupla-undo-redo

Nazwy operacji, które mogą być cofnięte lub powtórzone wyświetlane są teraz w menu edycji:

pg5-2.2-fupla-undo-redo2

Powyższe komendy są też oczywiście dostępne za pośrednictwem skrótów klawiszowych CTRL+Z i CTRL+Y.

 

Okno edytora symboli

W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji, operacje wykonywane w oknie Edytora Symboli są teraz obsługiwane na poziomie Edytora Fupli. Oznacza to również, że wszystkie operacje mogą być cofane i powtarzane z poziomu Edytora Fupli. W związku z tym przyciski Undo/Redo w Edytorze Symboli zostały usunięte.

Wskaźnik konieczności kompilacji

Na pasku statusu Edytora Fupli wyświetlany jest teraz wskaźnik tego, czy program wymaga kompilacji.

pg5-2.2-fupla-compile-required

Na przykład dodając nowy FBox na stronie Fupli, kompilacja będzie wymagana, ale umieszczenie wyświetlacza kompilacji wymagać nie będzie. W dowolnym momencie można sprawdzić, czy wykonane zmiany powodują konieczność ponownej kompilacji programu. Funkcja Cofnij/Powtórz współpracuje z tym wskaźnikiem, jeśli wykonamy operację, która spowoduje wyświetlenie informacji o konieczności kompilacji, to cofnięcie operacji wyzeruje wskaźnik.

Edycja strony i interfejs użytkownika

Edycja strony Fupla została usprawniona, aby przyspieszyć i ułatwić programowanie.

Połączenia

Zaimplementowano nowy algorytm łączenia ze sobą elementów.

Aby ułatwić pracę, dodane wizualne pomoce podczas łączenia elementów. Podczas łączenia, na wejściach, wyjściach lub konektorach pojawi się mały kwadrat. Kwadrat ten pojawi się tylko, gdy dane połączenie jest możliwe (np. łącząc flagę z flagą, ale nie flagę z rejestrem).

 

pg5-2.2-connector-assistant

Dodano komunikat o błędzie przy próbie połączenia niekompatybilnych elementów.

 

pg5-2.2-these-media-types-are-incompatible

 

Nowy algorytm łączenia wyszukuje lepsze ścieżki, aby zachować czytelność na stronie. Dodatkowo, dodano funkcję optymalizacji połączeń dostępną z menu kontekstowego, która na nowo wyszuka najlepsze połączenie na stronie:

 

pg5-2.2-optimize-connections

 

Sieć (Network) to wielopunktowe połączenie wyjścia z wieloma wejściami. Sieć może być zoptymalizowana wybierając “Optimize Network”.

Komenda “Optimize Page Connection” dostępna w menu strony pozwala na optymalizację wszystkich połączeń na danej stronie.

 

pg5-2.2-optimize-connections2

 

Komenda ta jest też dostępna z poziomu menu kontekstowego na stronie.

Podczas definiowania linii, która nie jest połączona z FBoxem lub konektorem, koniec linii zostanie oznaczony kwadratem:

 

pg5-2.2-connector-docking

 

Kwadraty te mogą być przesuwane w trybie edycji.

Możliwe jest również zaznaczenie wielu kwadratów i przesunięcie ich łącznie. Jest to przydatne po usunięciu FBoxa, wstawieniu w jego miejsce nowego i podczas łączenia pozostałych połączeń do nowego bloku.

 

pg5-2.2-moving-many-connectors

Przesuwanie linii połączeniowych

Możliwość przesuwania linii łączeniowych została ulepszona i daje teraz większą elastyczność. Aby przesunąć linię, należy najechać na nią myszką tak, aby zmienił się kursor, a następnie przeciągnąć:

 

pg5-2.2-moving-line pg5-2.2-moving-line2

Łączenia szynowe (Bus connection)

Połączenie szynowe pozwala na połączenie wielu konektorów do wejść lub wyjść bloku FBox w ramach jednej operacji.

 

pg5.2-2-connect-bus
Funkcjonalność ta została ulepszona poprzez dodanie wizualnej pomocy – pojawiających się kwadratów w miejscach możliwych połączeń.

 

pg5-2.2-connect-bus2
Gdy połączenie szynowe wykorzystywane jest z blokiem FBox, którego ilość wejść/wyjść jest zmienna, zachowywane są prawidłowo pozycje już połączonych konektorów:

 

pg5-2.2-connect-bus-strectchable

Funkcja “Connect Bus” może być również użyta do połączenia wielu punktów łączeniowych za jednym razem:

pg5-2.2-connect-bus3

Domyślne konektory boczne

Aby poprawić czytelność stron, wielkość pustych konektorów została zmniejszona, jak przedstawiono na poniższym rysunku. Odległość pustych konektorów od krawędzi strony może być zdefiniowana w opcjach – parametr “Side connector distance from border”:

 

pg5-2.2-side-connector-distance-from-border
Dostępny zakres to 4-40.
Uwaga: Parametr “New page with side connectors” pozwala zdefiniować, czy nowo utworzona strona będzie posiadać konektory boczne.

Przesuwanie wielu elementów jednocześnie

Możliwe jest teraz przesuwanie wielu elementów jednocześnie. Podczas przesuwania zachowywane są połączenia pomiędzy elementami.

 

pg5-2.2-moving-many-elements
Możliwe jest dodawanie i usuwanie elementów do/z zaznaczenia przytrzymując klawisz “CTRL” i klikając na wybrane elementy. Jeśli dany element jest już zaznaczony, zostanie odznaczony i na odwrót.

 

Kopiuj / Wklej

Funkcja kopiuj i wklej obejmuje teraz wszystkie połączone elementy. Funkcja wklej automatycznie umieści elementy tam, gdzie jest na nie miejsce – w przeciwieństwie do poprzedniej wersji, gdzie były zawsze umieszczane w lewym górnym rogu, ignorując dostępne miejsce.

 

Zamiana bloków FBox

Możliwa jest teraz zamiana bloków FBox bezpośrednio na stronie, bez konieczności usuwania poprzedniego bloku. W tym celu, po prostu należy wybrać nowy FBox w panelu FBox Selector, a następnie najechać myszką nad blok który ma być zamieniony. Jeśli wyjścia i wyjścia bloków pasują do siebie, wystarczy kliknąć lewym klawiszem myszy. Jeśli liczba lub typ wejść/wyjść się nie zgadza, kursor myszy wskazuje, że zamiana nie jest możliwa.

W poniższym przykładzie, blok “And” może być łatwo zamieniony przez blok “Or”. Typ i ilość podłączonych wejść i wyjść jest kompatybilna:

 

pg5-2.2-replace-fbox

 

Jeśli blok FBox jest “rozwijalny” (jak np. bloki “And” i “Or”), jego wielkość będzie automatycznie dostosowana ruchami kursora myszy. Zamieniając FBox, który jest większy lub ma więcej wejść/wyjść, czasami niezbędne będzie zrobienie większej ilości miejsca dookoła bloku. W poniższym przykładzie, nowy FBox ma dwa wejścia. Typ obu wejść jest kompatybilny, ale w nowym bloku połączone zostanie wejście mające zgodną nazwę, w tym przypadku “Clr”. W przypadku wyjścia, połączone zostanie wyjście o zgodnym typie, w tym przykładzie “Err”:

 

pg5-2.2-replace-fbox2

 

Efekt końcowy przedstawiono poniżej. Nazwa poprzedniego bloku FBox również została przekazana do nowo wstawianego bloku.

 

pg5-2.2-replace-fbox3

 

Uwaga: Podczas zamiany bloków FBox zawierającyh parametry wewnętrzne (Adjust parameters), funkcja kopiuje również wartości parametrów, ale tylko takich, które mają zgodne nazwy. Oznacza to, że po kopiowaniu, parametry wewnętrzne powinny zostać uważnie sprawdzone. Jeśli nazwy parametrów nie są zgodne, wyświetlone zostanie ostrzeżenie na pasku statusu:

 

pg5-2.2-replace-fbox-error

 

Uwaga: Podczas zamiany bloków FBox, gdy nowy blok ma mniej wejść lub wyjść, wystarczy usunąć połączenia, które nie będą już wykorzystywane. W poniższym przykładzie, zamiana nie będzie możliwa, gdyż liczba wejść/wyjść się różni:

pg5-2.2-replace-fbox4
Należy usunąć niepotrzebne połączenia:

 

pg5-2.2-replace-fbox5
Zamiana może być teraz wykonana:

 

pg5-2.2-replace-fbox6
Po zamianie należy sprawdzić parametry wewnętrzne oraz usunąć niewykorzystywane konektory.

Wstawianie bloku FBox w środku istniejącego połączenia

Możliwe jest teraz wstawienie bloku FBox na istniejącym połączeniu. Nowe połączenia zostaną dodane automatycznie. Wystarczy umieścić nowy blok w wybranym miejscu, a kursor zmieni się podpowiadając, że wstawienie bloku jest możliwe:

 

pg5-2.2-insert-fbox-on-line

 

Wstawianie bloku FBox w środku wielu istniejących połączeń

Możliwe jest również wstawienie bloku FBox na wielu liniach łączących.

 

pg5-2.2-insert-fbox-on-lines

 

Umieszczając nowy blok w odpowiednim miejscu, kursor zmieni się, sygnalizując możliwość wstawienia.

 

pg5-2.2-insert-fbox-on-lines2
Jeśli blok ma zmienną liczbę wejść/wyjść, po jego wstawieniu możliwa jest zmiana ich liczby. Możliwe połączenia sygnalizowane są kwadratami.

 

pg5-2.2-insert-fbox-on-lines3

 

Aby zakończyć wstawianie, należy kliknąć na bloku FBox – blok zostanie wstawiony, a połączenia dodane. Niektóre istniejące połączenia mogą zostać automatycznie narysowane od nowa.

 

pg5-2.2-insert-fbox-on-lines4

 

Definiowanie wyświetlaczy (Probes) w trybie edycji

Wyświetlacze pokazują wartości zmiennych jedynie po połączeniu ze sterownikiem w trybie Online. Teraz możliwe jest jednak ich wstawienie również w trybie edycji. Dodatkowo mogą być dodawane do szablonów.

Aby dodać wyświetlacz w trybie edycji, należy wybrać polecenie “Set Probes”:

 

pg5-2.2-insert-probes

 

Wyświetlacz automatycznie zostanie umieszczony na środku wybranej linii, jednak możliwe jest jego przeciągnięcie w wybrane miejsce:

 

pg5-2.2-insert-probes2
Format wyświetlacza może być wybrany używając menu kontekstowego na wyświetlaczu.

 

pg5-2.2-insert-probes3

 

Domyślny format wyświetlacza zdefiniowany jest w oknie “Options” – parametr “Default Probe format”:

 

pg5-2.2-default-probe-format

Web-Editor 8

 

Szablony obejmujące wiele stron

Do tej pory szablony obejmowały jedynie elementy zawarte na jednej stronie. Teraz funkcja ta została rozszerzona i może zawierać wiele stron. Dodatkowo szablony mogą zawierać wszystkie elementy, do których odnoszą się elementy w szablonie, tzn:

 • Inne strony (opcjonalnie),
 • Definicje zmiennych,
 • Tłumaczenia,
 • Obrazy,
 • Funkcje i warunki

 

Tworzenie szablonu z wieloma stronami

 1. W drzewie projektu, należy zaznaczyć wszystkie strony które mają być wyeksportowane, po czym należy wybrać “Export as View Template” z menu kontekstowego.
 2. W oknie “Export View Template”, należy podać nazwę szablonu i folder w którym będzie wyświetlany, a tażke wersję, opis i folder, w którym będzie przechowywany na dysku.
 3. Jeśli to konieczne, możliwe jest wyłączenie/dołączenie wybranych widoków. Możliwe jest też zmienienie nazwy każdej strony wewnątrz szablonu (ręcznie lub używając narzędzia znajdź i zamień).
 4. Po zdefiniowaniu wszystkich informacji, należy kliknąć “Export”, aby utworzyć szablon.

 

Nazywanie stron

Każda strona może zawierać znak specjalny “#”. Znak ten jest automatycznie zamieniany na indeks podczas importowania szablonu do projektu. W nazwie jednej strony może się znajdować tylko jeden znak “#”.

 

pg5-2.2-we8-export-multi-page-template

 

Importowanie szablonu z wieloma stronami do projektu

W panelu Bibliotek (Library), dostępna jest nowa zakładka “Views” zawierająca wszystkie szablony z wieloma stronami.

 

pg5-2.2-we8-use-template

 

Dwukrotne kliknięcie szablony spowoduje jego dodanie do projektu. Pojawi się okno “View Template” i możliwa będzie zmiana nazw importowanych stron oraz wybranie które z nich zostaną dodane.

 

pg5-2.2-we8-insert-teimplate

 

Funkcja “Znajdź i zamień” może być użyta, aby szybko zmienić części nazw.
Jeśli nazwa importowanej strony jest identyczna z nazwą strony istniejącej już w projekcie, na końcu nazwy dodany zostanie indeks.

Jeśli nazwa strony zawiera znak specjalny “#”, zamiast dopisywać indeks na końcu, Web-Editor zmieni indeks w miejscu oznaczonym tym znakiem.

 

Nowe funkcje dotyczące wgrywania projektu

Dodana została możliwość zdefiniowania wielu docelowych miejsc wgrywania projektu. Mogą one zostać zdefiniowane w zakładce “Download” okna “Project Options”. Każdy cel może posiadać własną nazwę. Aby dodać nowy cel, należy wybrać “Add target” na dole okna.

 

pg5-2.2-we8-download-targets

 

Używając pola wyboru “Enabled” możliwe jest aktywowanie lub dezaktywowanie każdego celu. Funkcja ta umożliwia zdefiniowanie wielu celów i szybkie przełączanie się pomiędzy nimi (np. sterownik w biurze / sterownik na obiekcie).

 

Wsparcie dla obrazów SVG

Dodana została obsługa SVG – Scalable Vector Graphics. Format ten zachowuje jakość obrazów podczas skalowania i obracania. Obrazy SVG są wykorzystywane w trakcie projektowania i w momencie kompilacji są konwertowane do formatu GIF.

 

pg5-2.2-we8-svg

 

Obracanie obrazów

Możliwe jest teraz obracanie obrazów poprzez zdefiniowanie kąta obrotu w panelu właściwości. Dodany został również wizualny wskaźnik, gdy obraz jest zaznaczony, pojawia się czerwona kropka symbolizująca obrót.

 

pg5-2.2-we8-rotating
Aby obrócić obraz, należy najechać myszką na czerwoną kropkę, która zmieni wtedy kolor na zielony, a następnie przeciągnąć, aby obrócić obraz.

 

pg5-2.2-we8-rotating2
Przytrzymując klawisz “CTRL” podczas obracania spowodujemy obracanie w krokach co 15°. Przytrzymanie klawisza “Shift” spowoduje obracanie z krokiem 45°.

 

pg5-2.2-we8-rotating3

 

 

Do obrazów dodany został parametr “Scale mode”. Mogą zostać wybrane następujące tryby:

 

pg5-2.2-we8-svg2

 

Przycisk Run

Przycisk “Run” umożliwia uruchomienie projektu bez konieczności wgrywania go do sterownika. Możliwe jest przetestowanie wizualizacji lokalnie na komputerze.

 

pg5-2.2-we8-run

 

Polecenie “Start” w menu “Run” zapisuje pliki projektu, kompiluje je, a następnie wyświetla wizualizację wykorzystując aplikację “SBC Micro Browser”. Jeśli do komputera podłączony jest sterownik Saia PCD, wizualizacja zostanie zasilona danymi ze sterownika.

 

pg5-2.2-we8-run2

 

W trybie Run, panel “Application Output” wyświetla informacje o wymianie danych pomiędzy aplikacją a sterownikiem Saia PCD. Wyświetlane informacje mogą pomóc w zdiagnozowaniu ewentualnych problemów z wizualizacją. Opcja :”Stop” w menu “Run” zamyka aplikację”SBC Micro Browser”, a tym samym przerywa wymianę danych ze sterownikiem.

Podczas uruchamiania aplikacji “SBC Micro Browser”, wyświetlane jest okno z rejestracją. Możliwa jest praca na dwa sposoby:

 1. Praca w trybie demo, wybierając “Demo Mode”. W trybie tym wszystkie funkcje są dostępne, jendak istnieje ograniczenie czasowe – 15 minut na sesję. Prośba o rejestrację jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu.
 2. Prośba o klucz rejestracyjny. Rejestracja jest darmowa. Po zarejestrowaniu klucz zostanie dostarczony poprzez e-mail. Po zarejestrowaniu aplikacji prośba o rejestrację nie będzie już wyświetlana.

 

pg5-2.2-we8-run3

 

 

Rozwój zarządzania użytkownikami

Okno zarządzania użytkownikami zostało rozwinięte o możliwość ustawienia języka i strony początkowej. Dodatkowo, możliwe jest wybranie opcji “<Project Default>”, która spowoduje zastosowanie wartości domyślnych dla projektu.

 

pg5-2.2-we8-users-options

 

Zgranie bazy danych użytkowników ze sterownika

Istniejąca w sterowniku baza danych użytkowników może być teraz zgrana An existing users’ database stored in a PCD can now be uploaded into the Web Editor project.
When uploading the users’ database using the new upload button defined at the bottom of the window, next to the ‘+’ and ‘–’ buttons, two options are available:
– Upload the configuration defined in the PCD and overwrite the configuration currently defined in the Web Editor project.
– Merge the configuration defined in the PCD with the configuration currently defined in the Web Editor project.
This feature makes it easy to update and download a Web Editor project without losing any changes in the user database made from a HMI interface.

 

Narzędzie Cross Reference

Narzędzie zostało ulepszone:

 • Możliwość wykorzystywania narzędzia na poziomie projektu, stron lub elementów
 • Dodane opcje filtrowania i poprawiony interfejs
 • Wsparcie dla Cofnij/Powtórz wewnątrz okna “Cross Reference”

 

pg5-2.2-we8-cross-reference

 

Wyniki wyszukiwania mogą być teraz filtrowane poprzez typ źródła, typ obiektu do którego należy odnalezione odniesienie oraz tekst wyszukiwania

 

Poprawki w panelu Document Outline

 • Obiekty mogą być filtrowane według nazw
 • Możliwość zaznaczania elementów pochodzących z różnych kontenerów (grup, warstw), dzięki czemu możliwa jest ich zmiana niezależnie od ich pozycji na stronie
 • Szablony wyświetlane są jako pojedyncze elementy. Po wybraniu opcji “Show/hide template instances” możliwe jest wyświetlenie całej struktury szablonu i jego elementów
 • Dwukrotne kliknięcie na elemencie powoduje przejście do obiektu, do którego się odwołuje

 

pg5-2.2-we8-document-outline

 

Nowe szablony

Szablony alarmów, trendów oraz zarządzania użytkownikami zostały gruntownie przebudowane.
Uwaga: Dla zachowania kompatybilności z istniejącymi projektami, stare szablony nadal są dostępne w Web-Editorze 8.

Nowy design zapewnia:

 • Większą przejrzystość
 • Łatwiejszą implementację w projekcie
 • Optymalizację dla ekranów dotykowych
 • Większą elastyczność w implementacji dzięki zorganizowanej strukturze elementów zawartych w szablonie (Document Outline)
 • Łatwiejszą konfigurację podczas projektowania

 

Alarmy

pg5-2.2-we8-alarms

 

Główne usprawnienia:

 • Ikony zamiast dużych przycisków z tekstem
 • Wielkość listy alarmów została dostosowana tak, by wyświetlić ich jak najwięcej
 • Tekst wybranego alarmu wyświetlana jest u góry okna
 • Szerokość kolumn może być zmieniana zarówno podczas projektowania, jak i z poziomu wizualizacji
 • Każda kolumna może być ukryta zarówno podczas projektowania, jak i z poziomu wizualizacji

Aby umożliwić konfigurację z poziomu wizualizacji, dodane zostało nowe okno konfiguracji szablonu:

pg5-2.2-we8-alarms-config

 

Przyciski “Hide” pozwalają na ukrycie/odkrycie kolumny jednym kliknięciem.
Przycisk “Project Default” powoduje przywrócenie wartości zdefiniowanych podczas projektowania.

pg5-2.2-we8-alarms2

 

Graficzna prezentacja danych – Trendy

Szablon dla trendów został zaktualizowany:

pg5-2.2-we8-trends

 

Główne usprawnienia to:

 • Czysty i przejrzysty wygląd
 • Skala osi Y automatycznie dostosowywana w wizualizacji
 • Możliwość zdefiniowania dwóch oddzielnych skali osi Y – po lewej i prawej stronie wykresu
 • Skalowanie osi Y jest dynamiczne i posiada funkcję przybliżania
 • Gdy wybrana jest krzywa, nazwa, jednostka oraz czas wyświetlane są u góry ekranu
 • Każda krzywa może zostać przypisana jednej z dwóch skal z poziomu wizualizacji

Z poziomu wizualizacji możliwe jest zdefiniowanie które krzywe są wyświetlane, typ wykresu dla każdej z nich (cyfrowy/analogowy) oraz wyświetlenie wartości dla wybranego czasu.

 

pg5-2.2-we8-trends-config

 

Nowy szablon zastępuje trzy stare szablony – ‘Trending Mini’, ‘Trending Scalable’ and ‘Trending Complete’.

Szablon zarządzania użytkownikami

Nowy szablon zarządzanie użytkownikami pozwala na zmianę bazy użytkowników z poziomu wizualizacji sterownika. Szablon wyświetla listę użytkowników, język i stronę startową.

 

pg5-2.2-we8-user-management

 

Okno edycji użytkownika pozwala na:

 • Ustawienie strony początkowej
 • Ustawienie języka
 • Zmianę hasła
 • Zmianę praw dostępu
 • Zapisanie zmian

 

pg5-2.2-we8-user-management2

 

Narzędzie “Wiring Check”

Przygotowane zostało nowe narzędzie do weryfikacji wejść i wyjść – “Wiring Check Tool”. Jest ono przeznaczone technikom i elektrykom których zadaniem jest sprawdzenie połączeń w szafce sterowniczej przed odbiorem instalacji. Narzędzie jest proste w obsłudze i nie wymaga wiedzy na temat programowania w PG5.

pg5-2.2-wiring-check-tool

 

Nowa aplikacja pozwala:

 • Określić typ sterownika
 • Zdefiniować wejścia/wyjścia i kasety rozszerzeń
 • Wgrać konfigurację do sterownika Saia PCD poprzez połączenie USB
 • Sprawdzić wartości wejść i ustawić wartości na wyjściach, aby przetestować ich działanie
 • Wydrukować raport z testu lub wyeksportować dane do pliku CSV

Aplikacja może zostać zainstalowana niezależnie od PG5 i nie wymaga licencji ani rejestracji użytkownika. Plik instalacyjny dostępny jest na płycie PG5 Suite, w katalogu PG5 Stand Alone\Wiring Check Tool.

Narzędzie może być również zainstalowane wraz z PG5 poprzez wybór odpowiedniej opcji w trakcie instalacji.

 

Początek pracy

Po uruchomieniu aplikacji możliwe jest:

 • Zdefiniowanie nowej konfiguracji
 • Otwarcie istniejącej konfiguracji
 • Zaimportowanie pliku z konfiguracją z istniejącego projektu PG5
 • Zgranie istniejącej konfiguracji ze sterownika

 

pg5-2.2-wiring-check-tool2

 

Poniżej przedstawiono przebieg pracy z aplikacją.

Definiowanie nowej konfiguracji

pg5-2.2-wiring-check-tool3

 

Po wybraniu tej opcji aplikacja poprosi o wybór sterownika z listy wspieranych urządzeń. Wybrany sterownik wyświetlany będzie z lewej strony ekranu. W kolejnych krokach należy zdefiniować moduły wejść/wyjść poprzez wybór modułów z listy obsługiwanych modułów w danym gnieździe. Po zdefiniowaniu modułu, lista wejść/wyjść jest dostępna w centralnej części ekranu. Z prawej strony okna dostępne są parametry każdego kanału.

Kasety rozszerzeń można dodać klikając “+” obok typu sterownika:

 

pg5-2.2-wiring-check-tool4

 

Możliwa jest zmiana typu sterownika, modułu wejść/wyjść lub kaset rozszerzeń wybierając ikonę “zamień” lub naciskając przycisk “Insert”:

 

pg5-2.2-wiring-check-tool5

 

Moduł lub kasetę rozszerzeń można usunąć wybierając ikonę kosza lub naciskając przycisk “Delete”:

 

pg5-2.2-wiring-check-tool6

 

Przejście w tryb online i sprawdzenie wejść/wyjść

Gdy konfiguracja jest gotowa, musi ona zostać wgrana do sterownika. W tym celu należy połączyć sterownik z komputerem przewodem USB. Następnie, należy wgrać konfigurację wybierając przycisk “Download”.

 

pg5-2.2-wiring-check-tool7

 

Uwaga: Wgranie konfiguracji usunie ze sterownika poprzednią konfigurację oraz program obecny w sterowniku.

 

Po wgraniu konfiguracji narzędzie automatycznie przechodzi w tryb online. Możliwe jest podejrzenie statusu każdego wyjścia i ustawienie wartości na każdym wyjściu.

Aby ustawić wartość analogową na wyjściu, wystarczy wybrać kanał z listy i wpisać wartość. Aby przełączyć się pomiędzy kolejnymi kanałami, można użyć strzałek kierunkowych.

Aby ustawić wartości cyfrowe, wystarczy wybrać kanał z listy i przełączyć wartość używając klawisza “Enter”. Aby przełączyć się pomiędzy kolejnymi kanałami, można użyć strzałek kierunkowych.

Aby wygenerować raport z testu, wszystkie wejścia i wyjścia muszą mieć ustawiony status. Możliwe jest wybranie statusów:

 • “Not verified” (Nie sprawdzono): stan wejścia/wyjścia nie został sprawdzony
 • “Not working” (Nie działa): wejście/wyjście nie odpowiada/nie działa prawidłowo
 • “Working” (Działa): wejście/wyjście pracuje zgodnie z oczekiwaniami

Raport będzie zawierał identyfikację poszczególnych kanałów, wartości oraz czas sprawdzenia, status, przypisaną nazwę i opcjonalny komentarz.

Status może być ustawiony skrótami:

 • “a” = “Not verified” (Nie sprawdzono)
 • “x” = “Not working” (Nie działa)
 • “v” = “Working” (Działa)

Aby odłączyć się od sterownika, należy wybrać przycisk “Go Offline”. Aby ponownie połączyć się ze sterownikiem, należy wybrać “Go Online”.

 

Raport z testu

Po wykonaniu wszystkich testów możliwe jest wygenerowanie raportu używając przycisku “Create report”:

 

pg5-2.2-wiring-check-tool8

 

Polecenie to spowoduje wygenerowaniu raportu w formacie PDF i otwarcie go w domyślnym programie. Możliwe jest wtedy jego zapisanie lub wydrukowanie.

Na poniższym obrazie przedstawiono przykładowy wygląd raportu:

 

pg5-2.2-wiring-check-tool9

 

Eksport raportu do pliku CSV

Możliwe jest również wyeksportowanie danych raportu do pliku CSV, za pomocą przycisku “Report to CSV”:

 

pg5-2.2-wiring-check-tool10

 

Import konfiguracji z projektu PG5

Jeśli konfiguracja wejść/wyjść jest już zdefiniowana w projekcie PG5, plik narzędzia Device Configurator (*.saiadev) może zostać zaimportowany. Plik ten znajduje się w katalogu projektu PG5 i jest oddzielny dla każdego urządzenia zdefiniowanego w projekcie.

 

pg5-2.2-wiring-check-tool11

 

Zgranie konfiguracjie ze sterownika Saia PCD

Jeśli konfiguracja wejść/wyjść znajduje się już w sterowniku, możliwe jest jej zgranie wybierając opcję “Upload from device”:

 

pg5-2.2-wiring-check-tool12

 

Uwaga: zgrana zostanie tylko konfiguracja wejść/wyjść. Moduły komunikacyjne i pamięci nie będą widoczne w narzędziu “Wiring Check”.

 

Ograniczenia

Narzędzie “Wiring Check” wykorzystuje mechanizm mapowania zmiennych. Tylko sterowniki i moduły obsługujące mapowanie mogą być obsłużone tym narzędziem. Lista obsługiwanych urządzeń dostępna jest w pliku pomocy programu.
Narzędzie nie obsługuje również modułów komunikacji i pamięci.

 

Device Configurator

Wsparcie nowych urządzeń

Nowe urządzenia obsługiwane przez Device Configurator:

 • PCD1.M2220-C15: Sterownik E-Line z 2 gniazdami na moduły we/wy/komunikacyjne
 • PCD2.M4160: Sterownik z 4 gniazdami we/wy/komunikacyjnymi
 • PCD2.M4560: Sterownik z 4 gniazdami we/wy/komunikacyjnymi i złączem kaset rozszerzeń

 

pg5-2.2-device-configurator-new-pcd1-device

 

Modyfikacja konfiguracji Ethernet dla sterowników PCD3.M6860

Konfiguracja Ethernet sterowników PCD3.M6860 (2 interfejsy Ethernet) została zmodyfikowana zgodnie z możliwościami Firmware. Ustawienia domyślnej bramy (“Default Gateway”) i kontroli dostępu (“Access Control List”) wspólne dla obu interfejsów są teraz wyświetlane w sekcji”Common ETH 1 and ETH 2 TCP/IP Parameters”.

 

pg5-2.2-pcd3-m6860-device-configurator

 

HTTP Downloader: alternatywny adres IP

Gdy program użytkownika wgrywany jest poprzez HTTP i router (np. używając VPN), konieczne jest podanie innego adresu IP. W oknie narzędzia HTTP Downloader dodane zostało pole umożliwiające podanie alternatywnego adresu IP, pod który zostanie wgrany program sterownika.

 

pg5-2.2-http-downloader-alternate-ip

Uwaga: Używając tej funkcji należy upewnić się, że podany adres jest prawidłowy.

 

Nowa biblioteka – Klient FTP

Nowa biblioteka – “FTP Client” pozwala urządzeniom Saia PCD pracę w roli klienta FTP. Dane mogą być wymieniane z dowolnym serwerem FTP, łącznie z wbudowanym web-serwerem FTP, z serwerami w sieci lokalnej i w internecie. Wymagana jest obsługa przez serwer trybu pasywnego. Bloki FBox dostępne są w sekcji “Application”, pod nazwą “Communication FTP”:

 

pg5-2.2-ftp-client-library
Aby wysłać plik, konieczne jest dodanie bloków “FTP Channel”, “FTP Client”, a następnie “FTP Upload File”. Więcej informacji znajduje się w pomocy do biblioteki.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję