< Wróć do bazy wiedzy

Jakie są nowości w Premium HMI 4.0.1154.31?

Nowa wersja Premium HMI 4.0.1154.31 wprowadza możliwości obsługi w projektach większej ilości zmiennych oraz alarmów. Szczegółowa lista zmian została przedstawiona w poniższej tabeli:

Funkcja WinCE Basic WinCE Advanced Win32 Basic Win32 PRO Win32 Advanced
Ilość bajtów 1024 8192 2048 2048 4096
Alarmy 1024 4096 2048 2048 4096
SMS SMS poprzez SMPP SMS poprzez SMPP
Bazy danych IMDB Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Klienci Web
4 2
Obsługa skryptów VBA Tak Tak max. 2 skrypty Tak Tak
Skrypty VBA do obsługi driverów Tak Tak Tak Tak

Warto zwrócić szczególną uwagę na wprowadzone zmiany dla licencji WinCE Advanced, która może być instalowana na wszystkich panelach HMI25/30 z systemem WinCE. Jest to m.in. fakt dwukrotnego zwiększenia ilości obsługiwanych bajtów do 8192 (dotychczas było to było 4096 bajtów). W licencji Advanced zwiększona została także ilość obsługiwanych alarmów do 4096. Poszerzono również możliwości związane z funkcjonalnością Web Client – maksymalna ilość jednocześnie podłączonych klientów webowych wzrosła z dwóch do czterech.

Dodatkową wartą uwagi funkcjonalnością jest wprowadzenie możliwości wysyłania wiadomości SMS o alarmach za pośrednictwem standardu SMPP. Funkcja dostępna jest zarówno dla licencji WinCE Advanced jak i Win32 Advanced. Za jej pośrednictwem istnieje możliwość wysyłania wiadomości SMS na zdefiniowane numery telefonów bez konieczności posiadania zewnętrznego modemu GSM (funkcja realizowana jest poprzez konwersję wiadomości e-mail na SMS).

Premium HMI w wersji 4.0.1154 poszerza także możliwości obsługi skryptów VBA. Dla licencji Win32 Basic wprowadzono możliwość obsługi max. 2 skryptów podstawowych dla jednej aplikacji. W pozostałych licencjach obsługa skryptów jest nielimitowana. Ważnym usprawnieniem jest wprowadzenie możliwości dynamicznej konfiguracji ustawień driverów komunikacyjnych poprzez skrypty VBA – pozwala to m.in. na zmianę adresów IP stacji, z którymi się komunikujemy bezpośrednio z trybu Runtime.

Premium HMI w wersji 4.0.1154 zawiera także wiele nowości w obrębie obsługiwanych driverów komunikacyjnych. Pojawiły się nowe drivery, np. Rockwell Automation EthernetIP Micro800 (zarówno dla systemów WinCE oraz Win32). Dostępny jest także nowy driver S7 TIA, który umożliwia szybki import zmiennych ze sterowników programowanych w środowisku Step7 TIA Portal. Dokonano również usprawnień w dotychczas obsługiwanych driverach komunikacyjnych, np. nowa wersja drivera S7 Profinet pozwala na import zmiennych ze sterowników S7-1200/1500 z wykorzystaniem adresowania symbolicznego.

Dodatkowe nowości:

  • Możliwość eksportu: raportów, receptur oraz plików związanych z funkcjonalnością AuditTrail do plików CSV z wykorzystaniem wbudowanych komend (brak konieczności używania skryptów). W dodatkowych opcjach istnieje możliwość ustawienia znaku separatora danych, wskazania lokalizacji do eksportu plików, a także określenia przedrostka nazwy tworzonego pliku, który może np. określać datę utworzenia pliku:

asem-premium-hmi-list-options

  • Możliwość eksportu do pliku CSV raportu dotyczącego występujących alarmów z wykorzystaniem wbudowanych komend (brak konieczności używania skryptów):

asem-premium-hmi-alarm-export-options

  • Możliwość filtrowania zmiennych podczas importu danych ze sterownika:

asem-premium-hmi-import-filter

  • Obsługa funkcji Drag & Drop (dostępna dla systemów Windows 32/64) – użytkownik ma możliwość przemieszczania oraz zmiany rozmiaru obiektów bezpośrednio na ekranach działającej wizualizacji:

asem-premium-hmi-dragging-options

  • Zwiększenie ilości obsługiwanych kolumn w Data Loggerach i Recepturach do 1024;
  • Nowa komenda do opuszczenia trybu wygaszenia ekranu (np. w chwili wystąpienia alarmu):

asem-premium-hmi-screen-saver-wake-up

Wprowadzono także dodatkowe funkcjonalności dla raportów, m.in.:

  • Możliwość umieszczania w raportach danych z funkcji AuditTrail:

asem-premium-hmi-audit-trail

  • Możliwość wykorzystania w raporcie danych z wielu elementów źródłowych (Data Loggerów, Alarmów, itp.):

asem-premium-hmi-multiple-data-source

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję