Dodano: 17.10.2017 Zmodyfikowano: 17.10.2017

W przypadku wykorzystywania funkcjonalności wysyłania maili ze sterownika Saia PCD konieczne jest podanie adres IP serwera SMTP, który ma obsługiwać przesyłanie wiadomości od odbiorców. Adres serwera SMTP podawany jest za pośrednictwem bloku funkcyjnego Mail Init z biblioteki Communication Email:

 

 

W bloku Mail Init nie możemy podawać adresu symbolicznego serwera SMTP (np. smtp.wp.pl). W sytuacji, gdy znamy jedynie adres symboliczny możemy skorzystać z polecenia nslookop wprowadzanego za pośrednictwem wiersza poleceń. Komenda umożliwia uzyskanie adresu IP serwera SMTP na podstawie adresu symbolicznego:

 

 

Adres ten można również uzyskiwać na bieżąco z poziomu sterownika wykorzystując blok QueryIPName. Zobacz: faq Czy można wysyłać e-maile na adres symboliczny serwera SMTP?

Czy informacje zawarte na tej stronie były dla Ciebie przydatne?