Dodano: 20.01.2015 Zmodyfikowano: 20.01.2015

 

Zarówno oprogramowanie VTWIN jak i POLYMATH umożliwiają wykonanie kopii zapasowej oprogramowania, które znajduje się na panelu VT.

 

Wykonanie kopii zapasowej można podzielić na dwie części:

1. Przygotowanie urządzenia

2. Przygotowanie oprogramowania

 

Przygotowanie urządzenia

Aby urządzenie dało możliwość połączenia się i wykonania kopii zapasowej należy:

1. Przygotować kabel, który umożliwi połączenie komputera oraz panela. W zależności od możliwości komunikacyjnych urządzenia, połączenia można dokonać przy pomocy kabla: Ethernet, MSP.

2. Następnie należy przejść do strony serwisowej panela. Na panelu powinien pojawić się widok:

vt525_transfer_page

Po wybraniu sposobu połączenia np. MSP, panel jest gotowy do udostępnienia danych.

 

Przygotowanie oprogramowania

 

 VTWIN

 

1. Należy uruchomić oprogramowanie,

2. Pojawi się okno wyboru. Należy wybrać typ urządzenia, z którym będziemy się łączyć

 

vtwin_project_selection

 

3. Na rozwijalnej liście pojawi się wybrany przez serwisanta panel:

 

vtwin_panel_selection

 

4. Należy kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszy na nazwę panela. Pojawi się nowe okno, w którym z poziomu menu należy wybrać Tools, a następnie Backup/Restore:

 

vtwin_backup_restore

 

5. Na ekranie pojawi się okno Downloader. Pozwala ono na wykonanie kopii zapasowej (opcja Backup) jak i późniejsze wgranie kopii zapasowej do panela (opcja Restore)

 

vtwin_downloader

 

Należy wybrać opcję Backup Fw and project.

 

Oprogramowanie VTWIN/POLYMATH umożliwia również wykonanie kopii zapasowej receptur, które zapisane są na panelu. Jeśli w serwisowanym panelu wykorzystywane są receptury należy:

  • wykonać kopię zapasowej oprogramowania,
  • przejść całą procedurę jeszcze raz i w oknie Downloader wybrać Backup Recipes.

6. Program poprosi o wskazanie miejsca zapisu kopii zapasowej oraz o wskazanie portu komunikacyjnego, który będzie wykorzystany przy połączeniu z panelem.

 

 POLYMATH

 

1. Należy uruchomić oprogramowanie,

2. Z poziomu menu należy wybrać Tools, Downloader Utilities, a następnie Backup/Restore VTxxxW:

 

polymath_backup_restore

 

3. Pojawi się okno wyboru. Należy wybrać typ urządzenia, z którym będziemy się łączyć:

 

polymath_device_selection

 

4. Na ekranie pojawi się okno Downloader. Pozwala ono na wykonanie kopii zapasowej (opcja Backup) jak i późniejsze wgranie kopii zapasowej do panela (opcja Restore)

 

polymath_downloader

 

Należy wybrać opcję Backup Fw and project.

 

Oprogramowanie VTWIN/POLYMATH umożliwia również wykonanie kopii zapasowej receptur, które zapisane są na panelu. Jeśli w serwisowanym panelu wykorzystywane są receptury należy:

  • wykonać kopię zapasowej oprogramowania,
  • przejść całą procedurę jeszcze raz i w oknie Downloader wybrać Backup Recipes.

5. Program poprosi o wskazanie miejsca zapisu kopii zapasowej oraz o wskazanie portu komunikacyjnego, który będzie wykorzystany przy połączeniu z panelem.

 

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że kopia zapasowa zostaje zapisana w postaci skonwertowanego pliku *.BIN. Plik ten nie jest plikiem źródłowym i nie może być modyfikowany. Kopia zapasowa może zostać wgrana na ten sam panel lub zostać przeniesiona na inny panel tego samego typu.

 

Czy informacje zawarte na tej stronie były dla Ciebie przydatne?