Szkolenie - Formularz Zgłoszeniowy

Wybierz z listy interesujące Cię szkolenie.

Podaj wszystkie wymagane dane a my skontaktujemy się z Tobą celem potwierdzenia rejestracji i ustalenia szczegółów dotyczących uczestnictwa w szkoleniu.

Ważne!
W formularzu podaj dane osoby zgłaszanej (uczestnika szkolenia) nie zgłaszającej.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

  1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest pisemne (w formie maila) potwierdzenie otrzymane z firmy SABUR Sp. z o.o.
  2. Udział w szkoleniu jest jednoznaczny z upoważnieniem firmy SABUR Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez podpisu ze strony uczestnika szkolenia.
  3. Płatności prosimy dokonywać po otrzymaniu faktury VAT, przelewem na konto firmy SABUR Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. VII O/W-wa, nr konta: 56 1240 1109 1111 0000 0514 8433
  4. Firma SABUR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia.