< Wróć do aktualności

Nowe, ethernetowe kasety rozproszonych we/wy Saia Smart RIO

Saia PCD3.T665 to kasety na moduły zdalnych we/wy z portem Ethernet, które niebawem dołączą do oferty produktów Saia Burgess. Ich bogate możliwości i funkcjonalne zbliżenie do sterowników PLC rewolucjonizuje sieci o rozproszonej inteligencji.

smartrio

Choć dostępne na rynku moduły rozproszonych we/wy wyposażone są w pewną “inteligencję” i realizować mogą lokalnie wgrany program sterujący, w obszarach funkcjonalności, wydajności i serwisowania nie mogą być porównywane ze sterownikami PLC. W przypadku przerwania komunikacji ze stacją master zdalne we/wy (RIO) po prostu przestają działać. Nie ma tutaj również możliwości przenoszenia programu sterującego z jednego modułu do innego. W przypadku konieczności poszerzenia funkcjonalności aplikacji, rozbudowy systemu czy wystąpienia awarii koszty prac inżynierskich bądź serwisowych mogą być znaczące. Taka sytuacja stała się punktem wyjścia dla szwajcarskiego producenta, aby opracować nowe, pozbawione opisanych niedogodności urządzenia. Moduły Smart RIO w postaci kasety zdalnych we/wy Saia PCD3.T665 pozwalają na tworzenie bezpiecznych, niezawodnych, prostych w użytkowaniu i serwisowaniu rozproszonych systemów automatyki.

Smart RIO to funkcjonalnie klasyczna kaseta na moduły zdalnych we/wy, która jednocześnie realizuje aplikację sterującą napisaną w Saia PG5 (pakiecie narzędzi inżynierskich służących do programowania wszystkich sterowników firmy Saia). Różnica wobec dotychczas dostępnych urządzeń związana jest z tym, że aplikacja sterująca nie musi być wgrywana i serwisowana lokalnie w szafie sterowniczej. Smart Automation Manager (jednostka centralna PCD, a w przyszłości każdy PC z systemem Windows) wgra program zdalnie do stacji S-RIO, sprawdzi i będzie monitorować jego realizację. W przypadku konieczności wymiany komponentów sprzętowych sieci, czynność tę wykonać może każdy doświadczony pracownik czy elektryk – nie ma potrzeby wzywania inżyniera serwisowego. Przy wymianie modułu S-RIO nowe urządzenie może być podłączone bezpośrednio do sieci i automatycznie zostaje skonfigurowane, przejmując zadania uszkodzonej stacji –urządzenie master wykryje zmianę jednostki i wgra do niej program, który stacja powinna realizować. Również w przypadku awarii magistrali każda ze stacji S-RIO będzie realizowała  swój  fragment programu. Wymiana uszkodzonej magistrali na nową powoduje automatyczne wgranie przynależnego stacji fragmentu programu. Po wznowieniu komunikacji stacja master sprawdzi, czy każda ze stacji we/wy realizuje przynależny jej kod programu – jeśli nie, to przywróci odpowiednie ustawienia aplikacji sprzed awarii. Automatyczne wgrywanie kodu programu ze sterownika do modułów zdalnych znacząco wpływa na szybkość uruchamiania instalacji. Istotne jest ono także z punktu widzenia eksploatacji, tym bardziej, że żadne dodatkowe narzędzia softwarowe nie są do tego potrzebne.

Wiele operacji, które dotychczas wymagały obecności serwisanta, może być wykonywanych zdalnie. Zaimplementowany  webserwer służy do zdalnej konfiguracji, diagnostyki  i podłączenia lokalnego webpanelu. Zdalny serwis może być realizowany podczas normalnej pracy urządzeń. Oprócz komunikacji poprzez sieć Ethernet, moduły S-RIO mają wbudowany port USB, który umożliwia szybką, lokalną diagnostykę i konfigurację bez konieczności znajomości adresu IP danej stacji.

Smart RIO to zupełnie nowa klasa urządzeń dedykowanych do tworzenia rozproszonych sieci automatyki (Distibuted Automation Net, DAN). S-RIO nie tylko wyglądają podobnie do sterowników rodziny Saia PCD3. Te nowoczesne moduły  we/wy oferują możliwość autonomicznej realizacji własnego programu sterującego (jak PLC), dzięki czemu instalacja może pracować bez przestojów w przypadku  braku połączenia ze stacją master. Jest to ogromna różnica wobec klasycznego modelu  komunikacji modułów RIO ze stacją master, gdzie w momencie awarii sterownika głównego czy przerwania komunikacji, moduły zdalne przestają realizować swoje zadania. Znaczącym krokiem naprzód jest także możliwość bezpośredniego przekazywania danych pomiędzy wszystkimi stacjami RIO pracującymi w sieci bez pośrednictwa stacji master.

Kaseta S-RIO wyposażona jest w 4 sloty na stanadardowe moduły we/wy rodziny Saia PCD3. Dzięki możliwości rozbudowy liczba we/wy może być rozszerzona  do 256. Użytkownik może wybierać spośród ponad 40 rodzajów modułów we/wy różnego typu.

Nowe podejście do komunikacji i zwiększenie możliwości modułów zdalnych we/wy oznacza niebagatelną oszczędność czasu na konserwację i znaczącą redukcję kosztów w całym cyklu życia instalacji. To technologiczny krok naprzód w kierunku koncepcji “Peace of Mind” dla operatorów i właścicieli obiektów.

 

 

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję