< Wróć do aktualności

Ponad ćwierć miliona bezzwrotnej dotacji dla MŚP,

czyli Bon na cyfryzację 2021!

Już tylko do 5 października 2021 r. składać można wnioski w ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie, którego celem jest dofinansowanie cyfryzacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Pomoc finansowa w postaci bonu przyznawana będzie m.in. na: zakup lub licencjonowanie oprogramowania wspierającego transformację cyfrową, usługi powiązane z wdrożeniem innowacji procesowych oraz zakup środków trwałych.

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać?

W konkursie można wnioskować o dotację w wysokości aż 85% kosztów kwalifikowanych (wkład własny 15%), co w przypadku minimalnej wymaganej wartości projektu (60 000 PLN) wynosi 51 000 PLN, a w przypadku maksymalnej wartości projektu (300 000 PLN) równa się 255 000 PL.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakich projektów dotyczy konkurs? 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia (wdrożenia) innowacji procesowej z wykorzystaniem technologii cyfrowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu) wynikającej z konieczności dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub w celu wzmocnienia odporności na wypadek podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. Projekt może dodatkowo dotyczyć wdrożenia innowacji produktowej, bezpośrednio powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Na co można przeznaczyć otrzymane w ramach dofinansowania środki?

  • Na zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego (w tym w formie licencji), którego celem jest opracowanie lub wprowadzenie rozwiązania cyfryzacyjnego.
  • Na zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych,  zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych), usług szkoleniowych, które ściśle związane są z  wdrożeniem rozwiązania cyfryzacyjnego.

Które rozwiązania/produkty z oferty SAUR zgodne są z założeniami konkursu?

W naszej ofercie znajduje się szereg gotowych, kompleksowych rozwiązań sprzętowo-programowych (oraz pełen wachlarz urządzeń) wspierających przedsiębiorstwa (wszystkich branż) w czasach kryzysu, umożliwiających im zachowanie ciągłości działania poprzez dostarczenie zarówno narzędzi, jak i wiedzy (usługi szkoleniowe i doradcze ) niezbędnej do posługiwania się nimi. Są to m.in.:

O szczegółach oferowanych rozwiązań, zwłaszcza w kontekście konkursu, chętnie opowiemy podczas indywidualnego spotkania z Państwem.
Pozostajemy do dyspozycji, zapraszamy do kontaktu.

Zespół SABUR
sabur@sabur.com.pl

Więcej informacji na temat samego konkursu dostępnych jest na stronie PARP.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję