11.12.2018 Aktualności

Po raz osiemnasty zostaliśmy nagrodzeni tytułem Przedsiębiorstwo FairPlay.

Przedsiębiorstwo FairPlay to program organizowany przez Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" KIG i Krajową Izbę Gospodarczą (Polish Chamber of Commerce).

Fot. Barbara Wójcicka Prezes firmy SABUR

 

Dziękujemy!