Usługi maitenance

MAINTENANCE

Celem usługi jest zapewnienie ciągłości działania aplikacji czyli podejmowanie wszelkich działań profilaktycznych oraz działań naprawczych mających za zadanie przywrócenie przerwanej ciągłości spowodowanej usterką/awarią. 

Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych usług są ustalane indywidualnie i zdefiniowane w umowie. Umowa zawierana jest na jeden rok, z możliwością odnowienia. W ramach usługi klientowi przysługuje także prawo do kolejnych/nowszych wersji oprogramowania w miarę ich pojawiania się na rynku.

Z usługi wyłączone są modyfikacje aplikacji, rozbudowa i inne zmiany, których cel jest inny niż cel podstawowy usługi. 

Usługa maitenance to rodzaj zabezpieczenia w zakresie stabilności pracy systemu. 

POZOSTAŁE USŁUGI