Usługi modernizacja instalacji

MODERNIZACJA INSTALACJI

Celem usługi jest „odświeżenie" posiadanej instalacji, czyli odtworzenie tego samego układu z zastosowaniem nowszych wersji urządzeń i z zachowaniem pełni funkcjonalności 

Modernizacja może być następstwem przeprowadzonego audytu lub samoistną decyzją inwestora (np. w przypadku urządzeń kończących swój cykl życia). 

  • W pierwszym przypadku realizowana jest zgodnie z zalecanymi przez audytora wytycznymi. 
  • W drugim przypadku konieczne jest wstępne rozpoznanie instalacjiwykonanie projektu modernizacji  zgodnego z wymaganiami inwestora i aktualnym stanem faktycznym (w tym dobór urządzeń).

W ramach usługi, poza fizyczną wymianą i podłączeniem urządzeń, realizowany jest szereg działań związanych w warstwą programistyczną. np. wykonanie backupów, przegranie aplikacjimodernizacja licencji, upgrade oprogramowania, ponowne uruchomienie itp. 

Usługa modernizacji instalacji świadczona jest w stosunku do produktów (urządzeń i systemów) znajdujących się w ofercie SABUR, zakupionych w SABUR i nie tylko.

Najczęściej realizowane modernizacje dotyczą wymiany sterowników lub paneli oraz oprogramowania Wizcon. 

System automatyki, podobnie jak park maszynowy, z czasem wymaga „odświeżenia". Modernizację instalacji postrzegać należy jako element niezbędny dla jej prawidłowego funkcjonowania. Zaplanowana w czasie modernizacja, realizowana jako działanie profilaktyczne jest bardziej skuteczna niżeli modernizacja wynikająca z nagłej potrzeby lub konieczności. 

POZOSTAŁE USŁUGI