Usługi wsparcia

WSPARCIE

Usługa adresowana do integratorów. Jej celem jest wsparcie integratora w przeprowadzanym audycie lub uruchomieniu. Najczęściej w przypadku pierwszych realizacji z danego obszaru, lub pierwszego kontaktu z produktami z oferty SABUR. Zadaniem asystenta jest wsparcie merytoryczne i pozostawanie do dyspozycji integratora w czasie świadczonych przez niego usług. 

Asysta świadczona jest dla audytu lub wdrożenia związanego z produktami (urządzeniami i systemami) znajdującymi się w ofercie SABUR, zakupionymi w SABUR i nie tylko. 

Realizowane w ramach asysty wsparcie dotyczy wszystkich etapów audytu lub uruchomienia. 
Zakres pomocy mentora jest kwestią indywidualną, zależną od potrzeb integratora, jego wiedzy i doświadczenia. 

Co do zasady usługa asysty ma charakter wsparciowy, nie zadaniowy. Świadczący ją ekspert SABUR nie świadczy usługi audytu, czy uruchomienia. 

Asysta stanowi rodzaj „zabezpieczenia" na wypadek sytuacji trudnych, w których wiedza i doświadczenie integratora nie są w jego opinii wystarczające, w których chciałby skorzystać z rady eksperta SABUR, przedyskutować lub skonsultować z nim jakieś kwestie, zaczerpnąć opinii, odnieść się do jego doświadczenia itd. To skuteczna metoda na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z nowych obszarów i przygotowanie się do w pełni samodzielnej pracy. 

Asysta może być realizowana: 

  • Bezpośrednio na obiekcie, 
  • W trybie zdalnym. 

Wersja na obiekcie dedykowana jest w przypadku pierwszego audytu lub uruchomienia z zastosowaniem rozwiązań SABUR. Pierwsze zetknięcie z tematem wymaga większego wsparcia i kontroli ze strony mentora.  

Asysta zdalna to etap pośredni pomiędzy asystą osobistą a samodzielną pracą. Pomoc mentora na tym etapie nie jest już tak rozległe, ale nadal potrzebne. To tańsza ale równie skuteczna metoda wsparcia. 

POZOSTAŁE USŁUGI