Technologia LoRaWAN – na czym polega i czemu zawdzięcza swą popularność?

Rosnące zapotrzebowanie na urządzenia IoT w kolejnych gałęziach gospodarki i coraz częściej stosowane
inteligentne systemy rozproszone, powodują wzrost popularności nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
takich jak np. LoRaWAN.

Więcej na temat rozwiązania LoRaWAN znajdziesz w naszym artykule zamieszczonym na iAutomatyka.pl

Sprawdź, na czym polega wyjątkowość tej technologii i w jakich sytuacjach znajduje zastosowanie.

Zapraszamy do lektury!

LoRaWAN – bezprzewodowa komunikacja dla świata IoT na przykładzie urządzeń firmy Sabur