Automatyka budynkowa

sabur_automatyka_budynkowa_Systemy sterowania i monitoringu tworzące nowoczesną automatykę budynkową zapewniają obiektom mieszkalnym i użytkowym wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo, a dzięki optymalnemu wykorzystaniu energii i innych mediów ‒ redukcję kosztów utrzymania budynku.

Koszty eksploatacji i obsługi współczesnych budynków wyposażonych w energochłonne instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne czy oświetleniowe są bardzo wysokie. Inteligentne systemy BMS pozwalają inwestorom osiągnąć znaczne oszczędności, a także monitorować pozostałe instalacje techniczne obiektu. Wszelkie informacje o funkcjonowaniu budynków dostępne są w stacji operatorskiej systemu, co z kolei pozwala na zminimalizowanie nakładów pracy przy obsłudze i konserwacji całego obiektu.
Zapewniamy elastyczne i skalowalne rozwiązania – z ich pomocą można sterować pojedynczym układem automatyki, jak również stworzyć rozbudowany system BMS.

Nasze doświadczenie w realizacji nie tylko otwartych systemów automatyki budynkowej, lecz także automatyki przemysłowej, zapewnia precyzyjne zaspokojenie oczekiwań klienta, a także niezawodną obsługę posprzedażną. Dostarczamy rozwiązania o długim cyklu życia i otwartej architekturze, zapewniające wieloletnie bezpieczeństwo inwestycji.

Automatyka i zakres rozwiązań

 • systemy BMS do zarządzania instalacjami technicznymi i systemami bezpieczeństwa obiektów (w zależności od potrzeb, wielkości obiektu, zastosowanych urządzeń i preferencji użytkownika proponujemy systemy klasy SCADA/BMS: Control Maestro, Premium HMI firmy ASEM i pakiet CREW ESAWARE firmy ESA)
 • automatyka budynkowa do central klimatyzacyjnych, sterowania strefowego (klimakonwektorów, belek chłodzących, grzejników, układów VAV), węzłów cieplnych, instalacji wytwarzania chłodu
 • wizualizacja procesów, lokalne i zdalne sterowanie na panelach operatorskich i komputerach panelowych
 • dedykowane rozwiązania do wizualizacji dla nowoczesnych budynków, biurowców, hoteli i apartamentowców, przystosowane do zabudowy w różnych rodzajach podłoża (np. seria komputerów eDomo firmy ASEM)
 • sterowanie oświetleniem, roletami i żaluzjami
 • sterowanie rozdzielnicami elektrycznymi oraz UPS
 • wykrywanie przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO, LPG
 • monitorowanie innych instalacji technicznych budynku
 • monitoring i optymalizacja zużycia energii elektrycznej i innych mediów
 • systemy rozliczania najemców.

sabur_automatyka_budynkowa

Praktyczne zastosowania w wybranych obiektach

 • Centrum konferencyjne Mazurkas
 • Biurowiec firmy APART
 • Aquapark w Dąbrowie Górniczej
 • Kompleks basenowy w Poznaniu (POSiR)
 • Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
 • Biurowce Platan Park
 • Park Przemysłowy w Łomży
 • Filharmonia w Szczecinie
 • Biurowce klasy A, Piastów Office Center w Szczecinie
 • Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie
 • Hotel MERA SPA w Sopocie
 • Heat Tech Center, VEOLIA Warszawa
 • NZOZ Carolina Medical Center
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • Szpital Specjalistyczny w Jaśle
 • VOLVO, Jelcz
 • TP S.A. Warszawa

sabur_automatyka_budynkowa_