Obiekty hydrotechniczne

sabur_referencje_zapora_dobczyceZbiorniki wodne pełnią cały szereg odpowiedzialnych zadań: chronią przez powodziami tereny leżące w dolinach rzek, zabezpieczają biologiczne życie rzeki dzięki zwiększeniu minimalnych przepływów w okresach suszy, zaopatrują w wodę obszary, które cierpią na jej niedobór. Umożliwiają także produkcję energii elektrycznej.

Ekologiczne elektrownie i energia z wody

Woda jest atrakcyjnym źródłem energii, nieszkodliwym w porównaniu z energią jądrową, nie zanieczyszcza również środowiska naturalnego, inaczej niż tradycyjne spalanie paliw i mniej zakłóca naturalny krajobraz niż elektrownie wiatrowe.

Poznaj nasze realizacje z zakresu obiektów hydrotechnicznych

Automatyka i zakres rozwiązań

  • monitoring pracy i stanu bezpieczeństwa zapór
  • kontrola i sterowanie położeniem elementów systemu
  • rejestracja wszelkich zdarzeń na obiektach (np. przekroczenie stanów alarmowych)
  • wizualizacja procesów, lokalne i zdalne sterowanie na panelach operatorskich i komputerach panelowych
  • sterowanie i monitorowanie innych instalacji technicznych obiektów hydrotechnicznych

 

 

Praktyczne zastosowania w wybranych obiektach

  • ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Straszyn
  • Zbiornik Wodny Dobczyce
  • Zbiornik Wodny Besko
  • Zbiornik Wodny Świnna Poręba (w budowie)

sabur_obiekty_hydrotechniczne