< Wróć do bazy wiedzy

Jak skorzystać z funkcji animacji PNG?

 

ControlMaestro od wersji 2013 posiada funkcję umożliwiającą wstawianie do obrazów animacji składających się z plików PNG. Animacja ta powinna być przygotowana w określony sposób:

 • wszystkie pliki powinny się znajdować wewnątrz archiwum zip (w jednym pliku zip)
 • archiwum zip nie może zawierać hasła zabezpieczającego
 • wszystkie pliki powinny mieć ten sam rozmiar
 • w archiwum zip nie powinno być żadnych katalogów
 • w archiwum zip powinien się znajdować plik konfiguracyjny o nazwie config.xml o (przykładowej) zawartości:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?>
<Animation>
    <Default timer=”500″>
    <Image filename=”001.png”/>
    <Image filename=”002.png”/>
    <Image filename=”003.png”/>
</Default>
</Animation>

Możliwe jest kontrolowanie animacji w zależności od wartości bramki. Można używać różnych plików do animacji oraz różnych szybkości animacji. W tym celu należy:

 1. Zapisać obraz do formatu ASCII (utworzony zostanie plik .ILS),
 2. Otworzyć utworzony plik w dowolnym edytorze tekstu, wyszukać nazwę wykorzystanego pliku .zip,
 3. Dopisać po nazwie pliku .zip: “|NAZWA_BRAMKI”, gdzie “NAZWA_BRAMKI” to nazwa bramki użytej do kontroli animacji:

  OBJECT SGF 1 {
  LAYER=”PODST.” [ <-2560,-9216> <-1078,-7240> ] “.anim4.zip|BRAMKA_TESTOWA”
  }

 4. Zaimportować zmodyfikowany plik .ILS do obrazu,
 5. Umieścić w pliku config.xml konfigurację zawierającą definicję plików i szybkości animacji – zakresy wartości wykorzystanej zmiennej definiowane są wykorzystując parametrów “start” i “end”:

 <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?>
<Animation>
<Default timer=”500″>
    <Image filename=”001.png”/>
    <Image filename=”002.png”/>
    <Image filename=”003.png”/>
</Default>
<Interval start=”10″ end=”19″ timer=”500″>
    <Image filename=”004.png”/>
    <Image filename=”005.png”/>
    <Image filename=”006.png”/>
    <Image filename=”007.png”/>
</Interval>
<Interval start=”20″ end=”49″ timer=”300″>
    <Image filename=”004.png”/>
    <Image filename=”005.png”/>
</Interval>
<Interval start=”50″ end=”100″ timer=”100″>
    <Image filename=”004.png”/>
    <Image filename=”007.png”/>
</Interval>
</Animation>

W powyższym przykładzie zdefiniowana jest animacja dla zakresów wartości 10-19, 20-49, 50-100. Dla pozostałych wartości wykorzystana zostanie definicja domyślna (Default).

Po dodaniu animacji do obrazu we właściwościach elementu możliwe jest zdefiniowanie koloru przezroczystego obowiązującego dla wszystkich obrazków.

Uwaga: Aby obrazek był przezroczysty również w aplikacji webowej, powinien mieć ustawioną przezroczystość alfa.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję