< Wróć do bazy wiedzy

Jak za pomocą aktywatora ustawić lub wyzerować konkretny bit w bramce analogowej?

 

Aby ustawiać lub zerować bit bramki analogowej za pomocą aktywatora, aktywator ten powinien być zdefiniowany w następujący sposób:

1. Należy zdefiniować aktywator wybierając bramkę która ma być modyfikowana, a następnie wybrać aktywator typu natychmiastowego:

Definicja aktywatora natychmiastowego w CM

Definicja aktywatora natychmiastowego w CM

2. W polu wzór należy wpisać formułę ustawiającą/zerującą bit bramki. Wykorzystywane są operatory logicznego LUB ( | ) oraz logicznego ORAZ ( & ), a także symbol specjalny oznaczający bieżącą wartość bramki ( @ ).

Ustawianie bitu w aktywatorze w CM

Przykład: Ustawianie bitu 0 w aktywatorze w CM

 

Zerowanie bitu w aktywatorze w CM

Przykład: Zerowanie bitu 0 w aktywatorze w CM

 Jak to działa?

Wykonywana jest operacja logiczna AND lub OR pomiędzy bieżącą wartością bramki a wartością wpisaną w formule.

Przykład ustawiania bitu:

Repr. dziesiętna binarna
Wartość bramki przed: 116 1110100
Operacja: @ | 2 2 0000010
Wartość bramki po: 118 1110110

Przykład zerowania bitu:

Repr. dziesiętna binarna
Wartość bramki przed: 118 1110110
Operacja: @ & -3 -3 1111101
Wartość bramki po: 116 1110100

Formuły dla wszystkich bitów przedstawione są w poniższej tabeli (możliwe są też kombinacje umożliwiające ustawienie/wyzerowanie więcej niż jednego bitu jednocześnie):

Numer bitu Formuła – Ustaw Formuła – Zeruj
0 @ | 1 @ & -2
1 @ | 2 @ & -3
2 @ | 4 @ & -5
3 @ | 8 @ & -9
4 @ | 16 @ & -17
5 @ | 32 @ & -33
6 @ | 64 @ & -65
7 @ | 128 @ & -129
8 @ | 256 @ & -257
9 @ | 512 @ & -513
10 @ | 1024 @ & -1025
11 @ | 2048 @ & -2049
12 @ | 4096 @ & -4097
13 @ | 8192 @ & -8193
14 @ | 16384 @ & -16385
15 @ | 32768 @ & -32769
16 @ | 65536 @ & -65537
17 @ | 131072 @ & -131073
18 @ | 262144 @ & -262145
19 @ | 524288 @ & -524289
20 @ | 1048576 @ & -1048577
21 @ | 2097152 @ & -2097153
22 @ | 4194304 @ & -4194305
23 @ | 8388608 @ & -8388609
24 @ | 16777216 @ & -16777217
25 @ | 33554432 @ & -33554433
26 @ | 67108864 @ & -67108865
27 @ | 134217728 @ & -134217729
28 @ | 268435456 @ & -268435457
29 @ | 536870912 @ & -536870913
30 @ | 1073741824 @ & -1073741825
31 @ | 2147483648 @ & -2147483649

 

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję