Dodano: 22.12.2015 Zmodyfikowano: 18.06.2018

Tak.

W niektórych przypadkach jeżeli urządzenie Modbus Slave ma wolniejszy procesor (obsługę komunikacji) niż urządzenie Modbus Master. W związku z tym istotne jest, aby w urządzeniu Master ustalić minimalny czas pomiędzy wysyłaniem kolejnych zapytań Modbus do urządzenia Modbus Slave.

W przypadku jeżeli Modbus Master nie uwzględnia minimalnego czasu opóźnienia, to urządzenie Modbus Slave które ma wolniejszy procesor może nie nadążać z obsługą zapytań i może to prowadzić do błędów komunikacji.

W jaki sposób zdefiniować minimalny czas pomiędzy dwoma zapytaniami Modbus?

Parametr czasu minimalnego opóźnienia pomiędzy wysyłanymi zapytaniami jest dostępny w blokach funkcyjnych inicjalizujących o nazwie Init Client TCP extended (dla komunikacji poprzez TCP/IP) i Init Client RS extended (komunikacja poprzez RS) – parametr Minimum request delay [ms]

 

Czy informacje zawarte na tej stronie były dla Ciebie przydatne?