< Wróć do bazy wiedzy

Jakie są nowości w PG5 2.2.220?

PG5 2.2.220 – informacje ogólne

 • Ta wersja instaluje się równolegle do starszych wersji Saia PG5®. Poprzednie instalacje, projekty, biblioteki i szablony pozostaną nienaruszone.
 • Projekty wykonane w starszych wersjach PG5 są w pełni kompatybilne z tą wersją
 • Projekty wykonane w wersji 2.2.220 nie mogą być otwierane na starszych wersjach PG5
 • Instalacja:
  Wystarczy rozpocząć proces instalacji i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Pakiet instalacyjny zawiera pełną wersję PG5 2.2.220, instalator zainstaluje wersję 2.2.220 w oddzielnym folderze względem poprzednich wersji.

Informacja dotycząca Windows 10

 • PG5 2.2.220 może być instalowane i wykorzystywane na systemie Windows 10.

Informacja dotycząca Windows XP

 • PG5 2.2.220 nie może być używane na systemie Windows XP.

 

Skrót poprawek

W wersji 2.2.220 położono nacisk na:

 • Ulepszenia i poprawki w Edytorze Fupla
 • Ulepszenia w Konfiguratorze BACnet, aby wspierać REV 14 i przyspieszyć import plików EDE w celu konfiguracji urządzeń klienckich
 • Ulepszenia i poprawki w narzędziu FBox Builder

Wersja ta zawiera najnowsze wersje bibliotek FBox oraz szereg poprawek i ulepszeń nie wymienionych konkretnie.

 

Fupla

Wyświetlanie listy symboli w konektorze po naciśnięciu CTRL+Spacja

Podczas edytowania nazwy symbolu w konektorze, możliwe jest wyświetlenie listy symboli poprzez naciśnięcie CTRL+Spacja. Jeśli nazwa symbolu jest pusta, wyświetlane są wszystkie symbole. Jeśli część nazwy jest już wpisana, na liście wyświetlone zostaną jedynie symbole pasujące do wpisanej części.

saia-pg5-ctrl-space

Jeśli konektor jest już podłączony do wejścia lub wyjścia bloku FBox, lista wyświetli tylko symbole pasującego typu.

 

Separator stron może teraz zawierać nazwę

W panelu “Page Navigator” możliwe jest zdefiniowanie separatora oddzielającego strony. Teraz możliwe jest również nadanie nazwy dla tego separatora. Nazwa ta będzie wyświetlana w postaci wyśrodkowanego tekstu. Nazwę można wpisać w parametrze “Name” w panelu “Properties” po zaznaczeniu separatora.

saia-pg5-separator-name

Możliwe jest również zdefiniowanie koloru czcionki i tła separatora.

 

Ulepszenia w elementach drabinki

W trybie online elementy drabinki są teraz pogrubione gdy są aktywne (gdy są w stanie wysokim)

saia-pg5-ladder-bold

Dodatkowo, gdy element ten nie ma połączenia wejściowego, czerwona strzałka sygnalizuje teraz problem (podobnie jak przy blokach FBox).

saia-pg5-ladder-error

Dodatkowo zwiększono rozmiar czcionki nazwy symbolu wyświetlanej nad elementem.

 

Inne ulepszenia

Możliwe jest teraz dodawanie komentarzy na stronach Fupla w trybie Online:

saia-pg5-comments-online

W trybie “Set Probes” możliwe jest teraz przesuwanie wyświetlaczy (Probes). Nie jest już konieczne przełączanie się w tryb wybierania. Aby usunąć wyświetlacz, wystarczy na niego kliknąć. Aby zmienić format, należy kliknąć prawym klawiszem myszy i z rozwijanej listy wybrać pożądany format.

saia-pg5-probes

Gdy panel “Selector” jest w trybie auto-ukrywania, podczas przemieszczania bloku FBox panel jest automatycznie chowany, aby umożliwić umieszczenie bloku w dowolnym miejscu.

saia-pg5-selector

Ulepszenia i poprawki dotyczące obsługi liczników, timerów i stałych w konektorach.

 

Web Editor 8

Poprawiono błąd powodujący w pewnych przypadkach znikanie zawartości okna właściwości.

 

Konfigurator BACnet

Wsparcie dla Rev 14

Nowa wersja BACnet zaimplementowana w firmware sterowników PCD wspiera Revision 14 BACnet.

Nowy standard “Rev 14” może być wybrany podczas definiowania nowego serwera lub edycji istniejącego w pozycji “Standard”:

saia-pg5-bacnet-edit-device-standard

Wszystkie informacje na temat nowego standardu znajdują się w pomocy do narzędzia. Uwaga: pomoc różni się w zależności od wybranego standardu. Aby zobaczyć pomoc dotyczącą Rev 14, należy najpierw wybrać Rev 14 w konfiguracji urządzenia.

Uwaga: obsługa standardu Rev 14 wymaga nowego firmware sterownika i nowego firmware BACnet.

 

Nazwa dla urządzeń i właściwości

Podczas tworzenia nowego urządzenia “Client” lub edycji istniejącego urządzenia “Client” możliwy jest wybór odniesienia do urządzenia – ID lub Nazwa.

saia-pg5-bacnet-device-namesaia-pg5-bacnet-device-name2

 

Tworzenie symboli dla mapowania właściwości klienta

Podczas edycji właściwości klienta, możliwe jest teraz zdefiniowanie nowego symbolu dla zamapowania jego wartości. W poprzednich wersjach możliwe było jedynie mapowanie do już zdefiniowanego symbolu.

Podczas zapisywania konfiguracji BACnet w folderze “Program Files” urządzenia w PG5 tworzony jest automatycznie nowy plik “BACnet_cli.sy5”. Od tego momentu możliwe jest wykorzystywanie tego symbolu w programie użytkownika.

saia-pg5-bacnet-define-new-symbol

 

Ulepszenia importu plików EDE

Import plików EDE został wzbogacony o możliwość importu wielu plików jednocześnie oraz o automatyczne mapowanie właściwości obiektów do symboli.

 

Import wielu plików EDE jednocześnie

Aby zaimportować wiele plików jednocześnie, należy wybrać opcję “Import” -> “EDE” w Menu “Project”, a następnie w typie plików wybrać pliki EDE.

saia-pg5-bacnet-import-ede-file

 

Automatyczne mapowanie właściwości klienta do symboli

Podczas importu pliku EDE, wybrane właściwości mogą być automatycznie zmapowane na globalne symbole. Nazwa symbolu jest generowana automatycznie na podstawie nazwy urządzenia i nazwy właściwości. Nieprawidłowe znaku w nazwie są automatycznie zastępowane podkreśleniem. Jeśli nazwa symbolu jest nieprawidłowa, zostanie to zasygnalizowane flagą statusową.

Po wybraniu pliku EDE do importu, wyświetlane jest okno “EDE Import Choices”. W oknie tym możliwy jest wybór właściwości które zostaną automatycznie zmapowane. Możliwe do wybrania właściwości to “present-value”, “status-flags”, “event-state” oraz “out-of-service”.

Można również wybrać czy używać ID zamiast nazwy do identyfikowania urządzeń i właściwości.

saia-pg5-bacnet-ede-import-choices

Po zatwierdzeniu powyższych opcji, urządzenia klienckie zostaną wyświetlone wraz z obiektami i właściwościami:

saia-pg5-bacnet-configurator

W tym samym momencie utworzony zostanie plik “BACnet_cli.sy5”, który zostanie automatycznie dodany do plików programu. Plik zawiera wszystkie symbole powiązane z właściwościami obiektu. Plik ten jest tylko do odczytu, aby zapewnić prawidłowe mapowanie symboli.

saia-pg5-bacnet-symbols

 

Device Configurator

Poprawki w cofnij/powtórz (Undo/Redo)

Funkcja cofnij/powtórz została usprawniona, od teraz obejmuje wszystkie akcje wykonywane w widoku głównym, w panelu właściwości i w panelu Media Mapping.

saia-pg5-device-configurator-undo-redo

 

Status funkcji Watchdog

W urządzeniach PCD3.Mxx60 i PCD1.M2220-C15 flaga statusowa Watchdog jest teraz zamapowana i znajduje się w wbudowanych we/wy.

Mapowanie dostępne jest od firmware 1.28.xx.

saia-pg-watchdog-status-mapped

Uwaga: W sterownikach PCD1.Mxxx0 flaga statusowa była już zamapowana.

 

FBox Builder

Kopiuj/Wklej w edytorze parametrów

Edytor parametrów umożliwia definicję wejść, wyjść, stałych, dynamicznych i statycznych oraz parametrów wewnętrznych. Edytor został wzbogacony o możliwość zaznaczania i kopiowania wielu wierszy jednocześnie i szybkiej edycji.

Aby zaznaczyć wiele komórek, należy zaznaczyć pierwszą komórkę, a następnie, trzymając klawisz “Shift”, zaznaczyć drugą komórkę – zaznaczony zostanie obszar pomiędzy wybranymi komórkami.

Wiersz można zaznaczyć poprzez kliknięcie na nagłówek wiersza (zawierający ID wiersza):

saia-pg5-fbox-builder-select-row

Aby zaznaczyć wiele wierszy, należy najpierw wybrać pierwszy wiersz, a następnie przytrzymując klawisz “Shift” należy zaznaczyć kolejny wiersz – zaznaczone zostaną wiersze pomiędzy wybranymi. Możliwe jest tylko zaznaczenie kolejnych wierszy.

saia-pg5-fbox-builder-multi-row-select

Dzięki możliwości zaznaczenia wielu elementów, możliwe jest teraz duplikowanie parametrów lub zmiana ich właściwości. Należy zaznaczyć komórkę, wiele komórek, wiersz lub wiele wierszy, skopiować zawartość, a następnie zaznaczyć inny obszar i użyć funkcji wklej – zaktualizowane zostaną wszystkie zaznaczone pola.

Aby wykonać szybką edycję, należy zaznaczyć komórkę, a następnie wcisnąć dowolny klawisz alfanumeryczny, aby komórka przełączyła się w tryb edycji. Naciśnięcie klawisza “ESC” anuluje zmiany.

 

Ulepszenia w debugowaniu

Nie ma już konieczności dodawania pustego pliku listy instrukcji do projektu testowego PG5 aby debugować bibliotekę. Plik ten jest teraz tworzony automatycznie przy pierwszym użyciu funkcji debugowania.

 

Edytor języków

Możliwe teraz jest zdefiniowanie tylko jednego języka biblioteki, gdy język ten nie jest angielskim. Aby to zrobić, należy dodać nowy język, a następnie usunąć domyślny język angielski.

 

saia-pg5-fbox-builder-languages

Identyfikator biblioteki

Ponieważ identyfikator biblioteki musi być unikalny, jest on teraz domyślnie tworzony automatycznie z nazwy biblioteki i nie powoduje błędów kompilacji przy używaniu domyślnego identyfikatora.

saia-pg5-fbox-builder-library-id

Generowanie plików pomocy

Usprawniono proces generowania plików pomocy, które są teraz tworzone szybciej i bezpośrednio do formatu “chm”.

 

Nowa biblioteka E-Suite V2

Nowa biblioteka E-Suite V2 dostarcza gotowe rozwiązania dla typowych zadań sterowania pomieszczeniami i instalacjami elektrycznymi. Biblioteka jest kompatybilna ze sterownikami serii Saia E-Line jak również z urządzeniami serii PCD1, PCD2 i PCD3.

Biblioteka dostarcza rozwiązania dla:

 • Ogrzewania, wentylacji i chłodzenia fan coilami o systemami VAV
 • Oświetlenia
 • Żaluzji
 • Dostępu
 • Zarządzania energią
 • Innych

Biblioteka została podzielona na część HVC i elektryczną:

saia-pg5-e-suite-v2

Więcej informacji dostępnych jest w pomocy do biblioteki.

 

Nowa biblioteka DDC Suite 2.7

 

Zaktualizowane biblioteki

 • S-Fup Base, version V2.7.340
 • S-Fup Communication, version V2.7.350
 • S-Fup Analog Module Library, version V2.7.340
 • S-Monitoring, version V1.0.130
 • HTTP Client Library, version V1.0.130
 • HDLog, version SP2.6.182
 • Saia PCD Modbus, version V2.7.330
 • ELine, version V1.1.120
 • E-Suite V2, version V2.0.110
 • EnOcean V3, version V3.0.030

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję