< Wróć do bazy wiedzy

Jakie są nowości w wersji 2.80 PlutoLiveReport?

 

Najważniejsze nowości:

 • Statystyki mogą być teraz wykorzystywane w module alarmów
 • Dane mogą być teraz automatycznie eksportowane do innej aplikacji Pluto lub innej aplikacji BI w chmurze
 • Pluto może teraz wyświetlać wiele pokazów slajdów (dashboards) na wielu ekranach
 • Tryb Live pozwala teraz na ręczną zmianę okresu raportu przez użytkownika
 • Możliwość tworzenia zaawansowanych raportów z alarmów
 • Wykresy obsługuję teraz duże ilości danych (big data)
 • Poprawki w wydajności i stabilności

Pełna lista nowości, ulepszeń i poprawek:

 • Wsparcie dla Windows 10
 • Nowy driver komunikacyjny dla PostgreSQL
 • Driver komunikacyjny SQL Server pozwala teraz na podłączenie tabel z alarmami z innych programów
 • Drivery komunikacyjne MySQL i SQL Server mogą teraz automatycznie codziennie aktualizować indeksy w tabelach
 • Driver MySQL pozwala teraz na zmianę portu
 • Driver MySQL pozwala teraz na użycie znaku / w nazwie zmiennej
 • Driver MySQL wspiera teraz regresję liniową w tabelach
 • Driver CSV pozwala teraz na zarządzanie dużymi ilościami danych i plików
 • Driver CSV pozwala teraz na przeciąganie plików do głównego folderu
 • Klient OPC wyszukuje teraz serwery 10 razy szybciej
 • Driver OZW pozwala teraz na pobieranie danych z bramki (gateway)
 • W module alarmów zmienna może być teraz użyta wielokrotnie
 • W module alarmów można teraz wybrać czy użyć wartości chwilowej, czy statystyki
 • Smart Browser pozwala teraz na natychmiastowe sortowanie zmiennych
 • Smart Browser pozwala teraz we właściwościach zmiennych na zresetowanie funkcji licznika indywidualnie dla każdej zmiennej
 • Smart Browser posiada teraz nową sekcję pozwalającą wybrać zmienne do eksportu
 • Można teraz wykonać wiele statystyk jednocześnie ręcznie
 • Można teraz skonfigurować wiele statystyk łącznie
 • Statystyki mogą być teraz wykonywane bez rejestrowania zmiennych, by przekazać wynik do modułu alarmów
 • Podczas edycji raportu dostępny jest nowy zasób – filtr alarmów – dostępny dla wszystkich obiektów
 • Podczas edycji raportu lista raportów jest teraz sortowana po nazwie rosnąco
 • W nazwie raportu można teraz umieścić informację o tygodniu
 • Do wysyłanego automatycznie maila można teraz dołączyć plik Excel
 • Raporty Excel wspierają teraz tabele alarmów
 • Tryb Live posiada teraz nową sekcję (“User mode”) pozwalającą na ręczne zdefiniowanie okresu odświeżania
 • Obiekt “Time Period”: pozwala na zdefiniowanie okresów datowych (wymaganych w “User Mode”)
 • Obiekt “Time Period”: pozwala na zdefiniowanie dynamicznych rocznych okresów ogrzewania i chłodzenia
 • Obiekt “Time Period”: konfiguracja okresu względnego możliwa jest w zakresie 1000 dni
 • W driverach MySQL i SQL Server dostępne są nowe funkcje w obiektach: Poprzedni (Previous) i Efektywność (Efficiency)
 • Obiekt Smart Label może być teraz wykorzystywany jako przycisk do załadowania innego raportu, otwarcia dowolnego dokumentu lub linku url
 • Nowy obiekt “Statistical Alarm Table” pozwala na wyświetlenie informacji o wystąpieniu alarmów i ich czasie trwania
 • Funkcja “Cumulated Value” dostępna jest teraz bezpośrednio w wykresach, tabelach statystycznych, tabelach kolumnowych i bar graphach
 • Kolor tła dla obiektów “Smart Value” oraz dla każdego wiersza tabeli statystycznej może być zmieniany dynamicznie w zależności od zakresu wartości
 • Dla wszystkich tabel dostępne jest teraz przewijanie
 • Interfejs wykresów kołowych, bar graphów i tabel został ulepszony, by łatwiej wybierać zmienne, wyrażenia i alarmy
 • Dla wykresów liniowych, kołowych, bar graphów i tabel dostępny jest nowy przycisk “Wstaw” pozwalający na dodanie nowego elementu pomiędzy już istniejącymi
 • Tabela statystyczna pozwala teraz na wykonywanie zapytań SQL raz dla okresu globalnego lub dla każdego z wydzielonych okresów
 • Tabela statystyczna proponuje teraz stopkę wyświetlającą wartości Min, Max, Średnią i Sumę dla każdej z kolumn
 • Wykres kołowy posiada teraz dwa nowe sposoby wyświetlania: piramida (Pyramid) i lejek (Funnel)
 • Wykres kołowy pozwala teraz sortować wartości malejąco lub rosnąco
 • Wykres kołowy pozwala teraz na konfigurację fontu, koloru i formatu dla legendy, wartości i procentów
 • Wykres kołowy pozwala teraz na wyświetlanie wartości w postaci okresu czasu
 • Bar graph pozwala teraz na niezależne wyświetlanie elementów
 • Bar graph pozwala teraz na wykonywanie zapytań SQL raz dla okresu globalnego lub dla każdego z wydzielonych okresów
 • Bar graph pozwala teraz na konfigurowanie fontu, wielkości i koloru dla legendy
 • Wykresy posiadają nowy tryb wyświetlania (“Stack area”)
 • Wykresy posiadają nową funkcję (“Compression Value”) pozwalającą na wyświetlanie Big Data
 • Opcja przyspieszająca wyświetlanie (Flat 2D) jest teraz dostępna dla wszystkich obiektów graficznych
 • Zmiany w Schedulerze są teraz stosowane do całego raportu
 • Błędy podczas generowania raportów Excel nie blokują już wysyłki e-mail
 • Serwer nie zatrzymuje się już w razie błędu konfiguracji SMTP
 • Interfejs użytkownika nie zawiesza się już gdy serwer Pluto nie odpowiada
 • Interfejs użytkownika nie zawiesza się już w razie usunięcia raportu z listy
 • Moduł eksportu raportów wyświetla teraz raporty posortowane po nazwie
 • Pliki tymczasowe są teraz automatycznie usuwane

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję