< Wróć do bazy wiedzy

W jaki sposób można wymieniać dane pomiędzy pakietem ControlMaestro i innymi bazami danych?

ControlMaestro potrafi komunikować się z bazami danych w następujący sposób:

1. Historia wartości bramek/alarmów ControlMaestro przechowywana w formacie SQL

Kompatybilność: Historia wartości bramek może być przechowywana na serwerze SQL od wersji ControlMaestro 2010. Dla ControlMaestro 2010 i 2011 serwer SQL musi się znajdować na tym samym komputerze. Dla ControlMaestro 2013 może to być również serwer zdalny.

Historia alarmów może być przechowywana na serwerze SQL od wersji ControlMaestro 2013.

Możliwości: zapis i odczyt do bazy Microsoft SQL Server (również wersje darmowe Express).

Konfiguracja: Połączenie do bazy danych konifgurujemy w oknie:

ControlMaestro - Konfiguracja formatu historii

Konfiguracja formatu historii w ControlMaestro 2010 i 2011

 

Konfiguracja formatu historii w ControlMaestro 2013

Konfiguracja formatu historii w ControlMaestro 2013

 

ControlMaestro - Konfiguracja połączenia z serwerem SQL Server

Konfiguracja połączenia z serwerem SQL Server dla modułu historii wartości bramek w ControlMaestro 2010 i 2011

 

Konfiguracja połączenia z serwerem SQL Server dla modułu historii i alarmów wartości bramek dla ControlMaestro 2013

Konfiguracja połączenia z serwerem SQL Server dla modułu historii i alarmów dla ControlMaestro 2013

Uwaga: dla połączenia zdalnego należy ręcznie utworzyć bazy danych na wybranym serwerze SQL lub podłączyć istniejącą bazę. Bazy powinny nazywać się następująco:

Bramki: PREFIX_VfiTag

Alarmy: PREFIX_VfiAlarm

Gdzie PREFIX to tekst wpisany w polu “Prefiks bazy danych”. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe. ControlMaestro samo utworzy niezbędne tabele w powyższych bazach w razie ich nieobecności. Po utworzeniu baz danych i skonfigurowaniu połączenia należy ponownie uruchomić ControlMaestro.

Bramki, których wartości chcemy rejestrować, konfigurujemy jak standardową rejestrację w historii w oknie edycji bramki.

Istotne informacje: Nazewnictwo, układ tabel i format pól jest narzucony z góry. Dane przechowywane są w plikach MDF i LDF w folderze historii. W przypadku serwera lokalnego pliki są podłączane do zdefiniowanego serwera SQL w momencie uruchamiania CM i odłączane od niego w momencie zamykania CM. W przypadku serwera zdalnego dane są dostępne w bazie również gdy ControlMaestro jest wyłączone. ControlMaestro sam dzieli pliki baz danych na części aby nie przekroczyły limitu dozwolonego dla darmowej wersji SQL Servera czy danego systemu.

Od poprawki 11 dla ControlMaestro 2013 możliwe jest zdefiniowanie maksymalnego rozmiaru pojedynczej bazy danych lub wyłączenie funkcji automatycznego dzielenia baz danych.

Zobacz też: [xyz-ihs snippet=”obrazekfaq”] Jaka jest zależność pomiędzy ID bramki w aplikacji ControlMaestro, a ID bramki w historii?

2. Rejestracja poprzez interfejs ODBC

Możliwości: zapis wartości bramek do zewnętrznych systemów bazodanowych poprzez interfejs ODBC. Możliwy jest zapis do wielu różnorodnych systemów (np. MySQL, SQL Server, Oracle, Access, Excel), konieczny jest jedynie odpowiedni sterownik ODBC zainstalowany i skonfigurowany w systemie.

Konfiguracja: Mechanizm należy załączyć konfigurując ustawienia w zakładce “Rejestracja ODBC” we Właściwościach stacji:

ControlMaestro - Konfiguracja rejestracji ODBC

Przykład konfiguracji połączenia ODBC we właściwościach stacji

 

Następnie, we właściwościach bramek, które chcemy w ten sposób rejestrować, w zakładce “Rejestracja” należy zaznaczyć opcję “Rejestracja ODBC”:

ControlMaestro - rejestracja wartości bramki poprzez ODBC

Zaznaczenie “Rejestracja ODBC” sprawi, że ta bramka będzie rejestrowana w ten sposób.

 

Istotne informacje: Nazewnictwo pól, układ tabel i pól jest narzucony z góry. Możliwa jedynie konfiguracja nazw tabel. Dane nie są wpisywane do bazy natychmiast, są buforowane i wysyłane do serwera co kilkanaście sekund.

Uwaga: Podczas konfigurowania źródła danych ODBC na systemach 64-bitowych należy się upewnić, że używamy odpowiedniego konfiguratora i drivera – Windows przechowuje definicje źródeł 32 i 64 bitowych oddzielnie.
Dla źródeł 32 bitowych konfigurator znajduje się w: C:/Windows/sysWOW64/odbcad32.exe
Dla źródeł 64 bitowych konfigurator znajduje się w: C:/Windows/system32/odbcad32.exe

3. Moduł CMSqlExtension

Możliwości: moduł korzysta z interfejsu ODBC, więc mamy dostęp do szeregu systemów podobnie jak w punkcie 2 (np. MySQL, SQL Server, Oracle, Access, Excel), konieczny jest jedynie odpowiedni sterownik ODBC zainstalowany i skonfigurowany w systemie.

Praca z modułem polega na pisaniu skryptów zawierających polecenia SQL. Obsługiwane są wszystkie podstawowe polecenia umożliwiające pobieranie danych z serwera, dodawanie, edycję i ich usuwanie. Możliwe jest połączenie tych informacji z dowolnymi bramkami w ControlMaestro.

Aby wywołać skrypty, należy uruchomić program cmsqlextension z odpowiednimi parametrami. Program ten może być wywoływany na żądanie z poziomu ControlMaestro lub zewnętrznego programu, lub może działać cały czas w tle (wtedy warunki wykonania poszczególnych zapytań powinny znajdować się w samych skryptach).

Istotne informacje: Nazewnictwo, układ tabel i pól jest dowolny. Możliwość tworzenia transakcji i logowania połączeń w przypadku problemów komunikacyjnych z serwerem i ponownego ich wykonania po przywróceniu połączenia. Pliki skryptów powinny mieć rozszerzenie CSE.

Uwaga: Podczas konfigurowania źródła danych ODBC na systemach 64-bitowych należy się upewnić, że używamy odpowiedniego konfiguratora i drivera – Windows przechowuje definicje źródeł 32 i 64 bitowych oddzielnie.
Dla źródeł 32 bitowych konfigurator znajduje się w: C:/Windows/sysWOW64/odbcad32.exe
Dla źródeł 64 bitowych konfigurator znajduje się w: C:/Windows/system32/odbcad32.exe

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję