Kategorie produktów

Liczniki energii elektrycznej

1–12 z 27 produktów

Liczniki energii elektrycznej Saia PCD firmy Saia Burgess Controls są dostępne w dwóch kompaktowych wielkościach obudowy stworzonych dla liczników jedno- i trójfazowych. Na bazie tych dwóch podstawowych typów zbudowane zostało bogate portfolio liczników do pomiarów bezpośrednich i półpośrednich, jedno- i dwukierunkowych, z interfejsami komunikacyjnymi lub wyjściem impulsowym.
Liczniki energii elektrycznej Saia PCD spełniają wymogi Dyrektywy MID i mogą być stosowane w systemach pomiarowych, nie wymagając legalizacji pierwotnej (klasa dokładności B).

Wbudowane interfejsy M-Bus, Modbus lub S-Bus umożliwiają przesyłanie danych pomiarowych z liczników za pomocą popularnych sieci komunikacyjnych. Dzięki możliwościom komunikacyjnym każdy licznik energii Saia PCD można łatwo włączyć w system zarządzania zużyciem energii elektrycznej i innych mediów. W serii Saia PCD znajdują się także liczniki elektryczne wyposażone w wyjście impulsowe S0.
Najważniejsze cechy liczników energii Saia PCD to: niezawodność, precyzja i stabilność pomiarów, wysoka klasa dokładności pomiaru (1 – wg dotychczasowych rozporządzeń, B – wg MID), odporność na pola magnetyczne magnesów neodymowych, skuteczność w zwalczaniu nielegalnego poboru energii (z możliwością plombowania), odporność mechaniczna i EMC, a także elastyczna komunikacja – wbudowane interfejsy komunikacyjne (M-Bus, Modbus lub S-Bus) lub wyjścia impulsowe S0. Liczniki elektryczne Saia PCD zapewniają także oszczędność miejsca w szafce elektrycznej (montaż na szynie DIN, jednofazowe liczniki energii AAD1 i ALD1 mają szerokość zaledwie 1 modułu: 17,5 mm). Każdy licznik energii można włączać w systemy monitoringu i rozliczania energii elektrycznej oraz innych mediów.
Dwukierunkowe liczniki energii elektrycznej znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie energia jest jednocześnie zużywana i wytwarzana, np. w instalacjach fotowoltaicznych lub na farmach wiatrowych. Pozwalają mierzyć i zliczać przepływ energii elektrycznej w dwóch kierunkach, z użyciem pomiaru bezpośredniego lub pośredniego poprzez przekładniki prądowe. Są oferowane w wersjach jedno- i trójfazowych i wyposażone w interfejs komunikacyjny S-Bus, Modbus lub M-Bus. Interfejs komunikacyjny umożliwia odczyt nie tylko zliczonej, pobranej lub oddanej do sieci mocy, udostępnia też informacje o wartościach napięcia, prądu i mocy czynnej oraz biernej.
Dwukierunkowe liczniki energii mogą stanowić elementy rozległych systemów monitorowania zużycia mediów, np. systemu S-Monitoring, kompleksowego rozwiązania wspomagającego podnoszenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Aplikacja S-Monitoring automatycznie rozpoznaje rodzaj podłączonego licznika i w zależności od jego typu, zlicza energię pobieraną lub dostarczaną do sieci.
Każdy licznik energii elektrycznej Saia PCD charakteryzuje solidna przemysłowa konstrukcja (Swiss made) i niewielki rozmiar odpowiadający normom instalacyjnym dla szaf elektrycznych. Połączenie technologii przemysłowej i zwartej konstrukcji z dużym zakresem pomiarowym (0,25 A – 6000 A) predestynuje je do bardzo wielu zastosowań.
W rodzinie Saia PCD znajduje się szeroka gama liczników do pomiarów bezpośrednich i półpośrednich, jedno- i trójfazowych, z wyjściem impulsowym lub wbudowanymi interfejsami komunikacyjnymi S-Bus, M-Bus albo Modbus. Za pomocą interfejsu komunikacyjnego licznik energii elektrycznej może być częściowo zerowany, co jest bardzo przydatną funkcją w przypadku aplikacji bilingowych np. hostelach czy na kempingach, by zliczać nie tylko całkowitą pobieraną energię, lecz także móc rozliczyć zmieniających się odbiorców.
Dzięki zgodności z dyrektywą MID liczniki energii elektrycznej Saia PCD są zatwierdzone do użytkowania w systemach pomiaru zużycia energii w całej Europie, bez konieczności dodatkowej kalibracji.